czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Łosiów

Lewin Brzeski: Zadań i planów bez liku

Lewin Brzeski: Zadań i planów bez liku

Z regionów
Transparentność działania – czyli informowanie mieszkańców o tym, co będzie realizowane, co zostało zrobione, a czego i z jakich przyczyn nie udało się przeprowadzić – wyróżnia samorząd Lewina Brzeskiego. Warto także podkreślić, że zazwyczaj ambitne plany są tutaj konsekwentnie przeprowadzane – bez względu na sytuację w kraju i różne problemy, także te wynikające z inflacji, zwyżek cen i obarczania samorządów zadaniami pozastatutowymi. Zmodyfikowany budżet Lewina Brzeskiego osiągnął prawie 78 mln zł, z czego około 20 mln zł przeznaczone jest na inwestycje. Są w nim m.in. wydatki bieżące, oświatowe i na opiekę społeczną, utrzymanie gminy i na oświetlenie uliczne. Artur Kotara Fot. Sławomir Grymin Kontynuacje i nowe zadania – W naszym budżecie jest wszystko co musi być, aby ...