sobota, 6 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: ławnicy

Opole: Ławnicy pilnie poszukiwani

Uncategorized
Tylko w opolskich sądach brakuje kilkuset ławników. Rady gmin czekają na zgłoszenia. Ławnik to sędzia społeczny. Orzekając w sprawach sądowych, ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzow...