Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Krzysztof Żegański

Bardo: Rok pod znakiem sukcesu

Uncategorized
Rozmowa z Krzysztofem Żegańskim, burmistrzem Barda – Ostatni raz spotykamy się w zmierzającym szybko do końca roku 2017… – …który był dla nas rokiem sukcesu, ponieważ rozpoczęły się w nim bardzo istotne dla nas inwestycje termomodernizacyjne. Zakończona została termomodernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego, co będzie skutkowało tańszą eksploatacją obiektu. Drugim ważnym elementem procesu termomodernizacyjnego w naszej gminie była termomodernizacja budynku urzędu oraz modernizacja, a w zasadzie rewitalizacja tegoż obiektu, który jest dzisiaj dostojnym, estetycznym i funkcjonalnym budynkiem. – Rzeczywiście, dzisiaj budynek Urzędu Miasta i Gminy Bardo wygląda świetnie, tak jak powinien prezentować się obiekt, w którym mieszczą się władze gminy, gdzie ludzie zał

Bardo: Cud w mieście cudów

Uncategorized
Rolnik uprawia ziemię, ziemia rodzi, rolnik zbiera plony i dzieli się nimi ze wszystkimi. To właśnie ten bieg życia, jego piękno i niezwykłość świętowano w ostatnią niedzielę sierpnia w Bardzie. W tym roku po raz pierwszy w historii odbyły się w Bardzie powiatowo-gminne dożynki. Oficjalne uroczystości wieńcowe poprzedziła msza święta dziękczynna sprawowana w intencji rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy. W słowie do wiernych proboszcz bardzkiej parafii pw. Nawiedzenia NMP o. Mirosław Grakowicz CssR mówił między innymi o sensie i celowości ludzkiej pracy. Nawiązując do słów Jana XXIII o tym, że „praca jest wielką misją”, przypomniał, że praca dla człowieka ma nie tylko znaczenie techniczne, ale posiada również wartość etyczną, moralną. Człowiek przez swoje postę

Bardo: Jedyna taka niedziela

Uncategorized
Niedziela Palmowa to wszędzie dzień wyjątkowy, ale w Bardzie tę wyjątkowość widać szczególnie. W tym roku już po raz jedenasty w Bardzie odbył się jarmark wielkanocny. O tym, że w Niedzielę Palmową w Mieście Cudów jest niezwykle, wie już tak wiele osób, że w mieście od rana trudno było znaleźć miejsce parkingowe. Zjechali goście z bliższej i dalszej okolicy. I wszyscy spieszyli w kierunku bazyliki mniejszej. Bo to na jej dziedzińcu, przed wejściem na teren klasztoru, a także w samym klasztorze rozstawili swoje stoiska twórcy ludowi, producenci lokalnej żywności, kolekcjonerzy, rękodzielnicy… Kiedy niektórzy jeszcze je przygotowywali, w bazylice odbył się koncert wielkopostny. Chór Misericordia z parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy, Chór Sanctus Andreus z parafii św. A

Bardo: Mistrzowie środków zewnętrznych

Uncategorized
Rozmowa z Krzysztofem Żegańskim, burmistrzem Barda – Cztery lata minęły jak z bicza trzasnął… – …i był to dla mnie i moich współpracowników – dla całego naszego samorządu – okres codziennej, ciężkiej pracy, a w tej kadencji poza inwestycjami dużo działaliśmy w sferze prospołecznej i staraliśmy się jak najmocniej wspierać organizacje pozarządowe. Wystarczy tylko przytoczyć fakt, iż przed czterema laty na naszym terenie działały jedynie cztery stowarzyszenia, a dzisiaj mamy ich ponad dwadzieścia, zatem trzeba je wspierać i przeznaczamy na to znaczne środki finansowe. Efekty tych starań widać szczególnie w pracy z młodzieżą – na przykład nasi rowerzyści zajmują czołowe miejsca w województwie dolnośląskim. W pierwszej mojej kadencji, gdy pojawiły się środki unijne, najwięk