poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Krystian Kosztyła

Ścinawa: Realizując potrzeby mieszkańców

Ścinawa: Realizując potrzeby mieszkańców

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Ścinawy KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ – Kończy się najdłuższa po roku 1989 kadencja samorządowa… – …która generalnie była dla nas dobrym okresem, mimo różnych zewnętrznych zawirowań mających wpływ na funkcjonowanie samorządów. W tym czasie udało nam się zrealizować bardzo dużo potrzebnych inwestycji. Nasza praca dostrzegana była przez różne gremia zewnętrzne i byliśmy często wyróżniani w prestiżowych rankingach. Wszystko dlatego, że mamy świetny zespół specjalistów, dobrze wiedzących, jak trzeba realizować projekty z zewnętrznym wsparciem finansowym – potrafią je prowadzić i odpowiednio rozliczać. Nie bez znaczenia jest też wsparcie radnych. W kończącej się kadencji wprowadzano zmiany dotykające finanse samorządów, a w zasadzie je ograniczające. To m.in. zmniejszenie udz...
Ścinawa: Jak zawsze – inwestycyjnie

Ścinawa: Jak zawsze – inwestycyjnie

Promo, Z regionów
Rok 2023 był dla samorządu gminy Ścinawa okresem wielu sukcesów infrastrukturalnych. Z powodzeniem realizowano budżet, pozyskiwano sporo zewnętrznych środków finansowych i zgodnie współdziałano – zarówno w samej gminie, jak i z gremiami zewnętrznymi. Ścinawa rozwija się niezmiernie dynamicznie i tego impetu inwestycyjnego może jej pozazdrościć wiele nie tylko ościennych samorządów. Zatem z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć można, że inwestycyjny boom będzie tutaj również w roku 2024. Wprawdzie budżet gminy Ścinawa nie był jeszcze uchwalony na początku stycznia, lecz został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz komisje działające przy Radzie Miejskiej – i niebawem będzie uchwalany. Wzbogacając infrastrukturę – Jest zainteresowanie nasz...
Ścinawa: Inwestycje i ambitne plany

Ścinawa: Inwestycje i ambitne plany

Z regionów
Choć wskaźniki mówią, że gmina ta jest najmniej zamożną gminą w powiecie lubińskim, to z drugiej strony Ścinawa inwestuje – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – najwięcej w tymże powiecie. Czy to dziwne? Pewnie tak, lecz tylko dla tych, którzy nie znają możliwości i determinacji ścinawskiego samorządu. Podczas ostatniego, XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezentowano cykliczny ranking finansowy jednostek samorządu terytorialnego opracowany przez Instytut Studiów Wschodnich, w którym Ścinawa – tak jak w roku 2022 – zajęła w kategorii mniejszych miast czwarte miejsce w Polsce. Na rankingowym topie – To wysoka lokata i cieszymy się z tego bardzo – uśmiecha się burmistrz Krystian Kosztyła. – Są też inne rankingi, np. ten przeprowadzany przez czasopismo samorządowe „Wspólnota”, ...
Ścinawa: Najważniejsze, że zadania są realizowane

Ścinawa: Najważniejsze, że zadania są realizowane

Promo, Z regionów
Kolejny jubileusz samorządu terytorialnego w Polsce powinien kojarzyć się właśnie z takimi gminami jak dolnośląska Ścinawa. Czyli – z dynamicznym rozwojem, świetną kadrą urzędniczą miejscowego magistratu, wieloma istotnymi inwestycjami realizowanymi dla dobra lokalnej społeczności, ogromnymi finansowymi środkami zewnętrznymi pozyskiwanymi z różnych źródeł, a także ze zgodnym współdziałaniem burmistrza z radą. Ścinawa jest bez wątpienia gminą sukcesu, który został okupiony ciężką pracą. Początek roku 2023 był trudny dla samorządów. Inflacja, dodatkowe zadania im narzucone – choćby dystrybucja opału – a także wysokie ceny w zasadzie wszystkiego, ale głównie energii elektrycznej i kłopoty z zaplanowaniem budżetów, nie napawały optymizmem. Sufitowa oferta basenowa – Wiosna dodaje ene...
Ścinawa:  Krajowi liderzy – wydatki inwestycyjne na ochronę powierza

Ścinawa: Krajowi liderzy – wydatki inwestycyjne na ochronę powierza

Wyróżnione, Z regionów
Poziom życia i stan zdrowia Polaków w dużej mierze zależy od proekologicznych inwestycji samorządowych. Ekologia i odnawialne źródła energii to nie tylko moda, ale – przede wszystkim! – konieczność działania. Sprawa jest prosta – nie chcesz chorować i chcesz dłużej żyć, zadbaj o stan powietrza i wód. W innowacyjnych gminach ich włodarze dobrze wiedzą, że trzeba inwestować także właśnie w czystość tego, co codziennie nas otacza. Tak dzieje się w dolnośląskiej Ścinawie, która pod względem nakładów polepszających czystość powietrza lideruje w naszym kraju. Warto podkreślić, że miejsko-wiejska gmina Ścinawa realizuje zadania zgodnie ze skonsultowaną z mieszkańcami strategią rozwoju, w której jednym z priorytetów są inwestycje proekologiczne, tak bardzo istotne ze względów cywilizacyjnych. ...
Ścinawa: Liderzy unijnych inwestycji

Ścinawa: Liderzy unijnych inwestycji

Z regionów
Dla władz Ścinawy od lat najważniejsze są inwestycje determinujące rozwój miasta i gminy. Także w roku 2022 zadania infrastrukturalne były oczkiem w głowie miejscowego samorządu, a działo się całkiem sporo. Dobrze był również realizowany tegoroczny budżet, choć pandemia, wojna u sąsiada, inflacja i spowodowany nią wzrost cen, a także kiepska sytuacja gospodarcza w kraju nie pomagały. W tym trudnym, pełnym niepokoju i wielu znaków zapytania czasie, samorząd Ścinawy zdał egzamin na przysłowiową piątkę. – W zasadzie od czasu rozpoczęcia pandemii nie jest łatwo samorządowcom – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Jesteśmy u schyłku unijnego programowania 2014-2020, z perspektywą rozliczenia funduszy do roku 2023. Niedawno podpisałem umowę na ostatnią już wieś, Krzyżową, kanalizowaną...
Ścinawa: Co zaplanowane, będzie wykonane

Ścinawa: Co zaplanowane, będzie wykonane

Promo, Z regionów
Przykładem gminy przez długi czas rozwijającej się dynamicznie i inwestującej na wysokim poziomie jest dolnośląska Ścinawa. Tutaj nie tylko się mówi o planach, ale w rzeczywistości wzbogacana jest infrastruktura miasta i sołectw. Warto też podkreślić, że miejscowy samorząd – mimo sporych trudności wynikających z inflacji i zwyżki cen materiałów budowlanych – nie zamierza rezygnować z wcześniejszych zamierzeń. W Ścinawie dzieje się dobrze – nawet lepiej niż dobrze – choć zdarzają się malkontenci, których w miarę zbliżania się wyborów w polskich samorządach będzie coraz więcej. Wojna w Ukrainie oraz wzrost cen wszystkich artykułów, także budowlanych, spowodowały, że pierwsze półrocze było trudne dla samorządu miasta i gminy Ścinawa. – Mimo wszystko udaje nam się bez większych trudnośc...
Ścinawa: Tutaj naprawdę się inwestuje

Ścinawa: Tutaj naprawdę się inwestuje

Wyróżnione, Z regionów
Gmina zmienia swój wizerunek. Pięknieje miasto i realizowanych jest niemało inwestycji na terenach wiejskich. Tak to zazwyczaj wygląda, gdy do głosu w samorządzie dochodzą ludzie mający nie tylko wielkie ambicje, ale także mnóstwo energii i dobrych pomysłów, aby przekształcać świat na lepszy i przyjaźniejszy. Dobrze to wiedzą samorządowcy w Ścinawie, w gminie, w której poziom inwestycji – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – jest wyższy niż np. w znacznie większym i zamożniejszym Lubinie. O tak wysokich nakładach na zadania infrastrukturalne wiele polskich samorządów może jedynie pomarzyć. Rok 2021 był dla wielu samorządów okresem niezmiernie trudnym i stresującym. Inflacja, podwyżki cen energii elektrycznej i gazu oraz niezbyt transparentne przyznawanie dotacji finansowych z niektór...
Ścinawa: Rynek, który będzie wizytówką

Ścinawa: Rynek, który będzie wizytówką

Z regionów
Niebawem, gdy zostanie zakończona rewitalizacja Rynku miasteczka, Ścinawa bardzo zyska na wizerunku. Prace trwają i choć dzisiaj centrum stolicy gminy jest placem budowy, to coraz bliżej do końca tej ważnej inwestycji. Wcześniej został zmodernizowany ratusz, a teraz przyszedł czas na resztę prac infrastrukturalnych. W Ścinawie niebawem będzie piękniej, estetyczniej i lepiej – tak jak w mądrych książkach jest napisane. Krystian Kosztyła – Prace polegające na budowie kanalizacji oraz modernizacji fragmentów sieci wodociągowych oraz przebudowie i rewitalizacji kamienic w Rynku trwają dłużej niż zakładaliśmy – ocenia burmistrz Krystian Kosztyła. – Przy tego rodzaju przedsięwzięciach, gdzie pod ziemią bywają np. znajdowane obiekty niezinwentaryzowane, czasami się coś odkopie i odkryje, i...
Ścinawa: Inwestycje przede wszystkim

Ścinawa: Inwestycje przede wszystkim

Wyróżnione, Z regionów
Tutaj jak zwykle dzieje się dużo i mądrze, ze świetnymi pomysłami, a praca samorządu od początku zarządzania gminą przez tę ekipę oparta jest na zgodnym współdziałaniu. Nie ma bezproduktywnych kłótni, radni wspierają władze gminy i nie trzeba działać pod prąd, pod górkę i z zaciągniętym hamulcem. Wiele dzięki temu można zrobić – na przykład dzisiaj zmienia się wizerunek centrum miasta, ścinawski Rynek jest placem budowy, a już niedługo właśnie dzięki tej inwestycji zyska na atrakcyjności nie tylko stolica gminy, ale także cała gmina. – Generalnie – i mimo pandemii – dzieje się w tym roku u nas bardzo dużo, także dlatego, że musimy się rozliczyć z pozyskanych zewnętrznych środków finansowych z kończącej się już unijnej perspektywy – mówi Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy. – A mod...