piątek, 21 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Krystian Kosztyła

Ścinawa: Tutaj naprawdę się inwestuje

Ścinawa: Tutaj naprawdę się inwestuje

Wyróżnione, Z regionów
Gmina zmienia swój wizerunek. Pięknieje miasto i realizowanych jest niemało inwestycji na terenach wiejskich. Tak to zazwyczaj wygląda, gdy do głosu w samorządzie dochodzą ludzie mający nie tylko wielkie ambicje, ale także mnóstwo energii i dobrych pomysłów, aby przekształcać świat na lepszy i przyjaźniejszy. Dobrze to wiedzą samorządowcy w Ścinawie, w gminie, w której poziom inwestycji – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – jest wyższy niż np. w znacznie większym i zamożniejszym Lubinie. O tak wysokich nakładach na zadania infrastrukturalne wiele polskich samorządów może jedynie pomarzyć. Rok 2021 był dla wielu samorządów okresem niezmiernie trudnym i stresującym. Inflacja, podwyżki cen energii elektrycznej i gazu oraz niezbyt transparentne przyznawanie dotacji finansowych z niektór...
Ścinawa: Rynek, który będzie wizytówką

Ścinawa: Rynek, który będzie wizytówką

Z regionów
Niebawem, gdy zostanie zakończona rewitalizacja Rynku miasteczka, Ścinawa bardzo zyska na wizerunku. Prace trwają i choć dzisiaj centrum stolicy gminy jest placem budowy, to coraz bliżej do końca tej ważnej inwestycji. Wcześniej został zmodernizowany ratusz, a teraz przyszedł czas na resztę prac infrastrukturalnych. W Ścinawie niebawem będzie piękniej, estetyczniej i lepiej – tak jak w mądrych książkach jest napisane. Krystian Kosztyła – Prace polegające na budowie kanalizacji oraz modernizacji fragmentów sieci wodociągowych oraz przebudowie i rewitalizacji kamienic w Rynku trwają dłużej niż zakładaliśmy – ocenia burmistrz Krystian Kosztyła. – Przy tego rodzaju przedsięwzięciach, gdzie pod ziemią bywają np. znajdowane obiekty niezinwentaryzowane, czasami się coś odkopie i odkryje, i...
Ścinawa: Inwestycje przede wszystkim

Ścinawa: Inwestycje przede wszystkim

Wyróżnione, Z regionów
Tutaj jak zwykle dzieje się dużo i mądrze, ze świetnymi pomysłami, a praca samorządu od początku zarządzania gminą przez tę ekipę oparta jest na zgodnym współdziałaniu. Nie ma bezproduktywnych kłótni, radni wspierają władze gminy i nie trzeba działać pod prąd, pod górkę i z zaciągniętym hamulcem. Wiele dzięki temu można zrobić – na przykład dzisiaj zmienia się wizerunek centrum miasta, ścinawski Rynek jest placem budowy, a już niedługo właśnie dzięki tej inwestycji zyska na atrakcyjności nie tylko stolica gminy, ale także cała gmina. – Generalnie – i mimo pandemii – dzieje się w tym roku u nas bardzo dużo, także dlatego, że musimy się rozliczyć z pozyskanych zewnętrznych środków finansowych z kończącej się już unijnej perspektywy – mówi Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy. – A mod...
Ścinawa: Budżet rekordowy, ale optymizm – ostrożny

Ścinawa: Budżet rekordowy, ale optymizm – ostrożny

Z regionów
Atutem nie do przecenienia jest tutaj dobra współpraca burmistrza z radnymi. W Ścinawie nie ma bezproduktywnych kłótni, jest merytoryczna współpraca polegająca na przedstawianiu argumentów i dochodzeniudo konsensusu. Zatem miastem i gminą nie trzeba zarządzać z zaciągniętym hamulcem, nie jest to przysłowiowa jazda pod górkę i choć radni mają swoje ambicje związane z rozwojem poszczególnych sołectw, to zazwyczaj przyświecają im racje dobra ogółu, całej gminy. Dodatkowym atutem ścinawskiego samorządu generalnie jest jego młodość i dynamika, połączone także wcale niemałym doświadczeniem. Przede wszystkim priorytety – Niestety, pandemia spowodowała to, że koncentrujemy się przede wszystkim na zadaniach, na które uzyskaliśmy finansowe środki zewnętrzne – mówi burmistrz Krystian Kosztyła ...
Ścinawa: Przed samorządem ścinawskim wielkie zadania

Ścinawa: Przed samorządem ścinawskim wielkie zadania

Z regionów
W samorządowej pracy nigdy nie ma spokoju i choćbyś dwoił się i troił, to wszystkim nie dogodzisz. Przekonał się o tym niedawno samorząd ścinawski, lecz październikowe referendum dotyczące odwołania rady gminy uznane zostało za nieważne, z uwagi na niską frekwencję. Jeden z jego inicjatorów publicznie stwierdził: „Spodziewaliśmy się tego, ponieważ referenda w Polsce nie cieszą się dużą frekwencją”. Dlatego niezrozumiałym jest, że pomimo tego spowodowali, iż ścinawski samorząd poniósł niepotrzebne koszty. W sumie, to dziwne przedsięwzięcie godziło – moim zdaniem – w rozwój gminy, gminy świetnie pozyskującej zewnętrzne fundusze, mądrze i konsekwentnie zarządzanej, nowoczesnej i ambitnej – i choć w tym roku nie wszystkie plany wykonano, to mimo wszystko realizującej nawet najtrudniejsze zada...
Ścinawa: Wicelider z RPO

Ścinawa: Wicelider z RPO

Z regionów
Jest najszybciej rozwijającą się gminą powiatu lubińskiego – i jedną z najgospodarniejszych na Dolnym Śląsku. W liście gratulacyjnym skierowanym do burmistrza KRYSTIANA KOSZTYŁY marszałek województwa dolnośląskiego CEZARY PRZYBYLSKI pisze m.in.: „W gminie Ścinawa rozważnie prowadzona polityka rozwoju oraz nowe inwestycje, realizowane z myślą o lokalnej społeczności, w ciągu ostatnich lat zmieniły jej oblicze. A sprawnie przeprowadzone projekty modernizacji miejsc użyteczności publicznej, projekty dotyczące wysokoemisyjnych źródeł ciepła, czy strefa aktywności gospodarczej, wpływają na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców”. Krystian Kosztyła Tak się właśnie dzieje w Ścinawie, a wszystko dzięki konstruktywnej i konsekwentnej pracy miejscowego samorządu. Właśnie ta gmina jest arc...
Ścinawa: Dochody mniejsze, lecz zadań moc

Ścinawa: Dochody mniejsze, lecz zadań moc

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Jak wygląda w Ścinawie realizacja inwestycji i wykonanie budżetu gminy? – W związku z pandemią przewidzieliśmy spadek dochodów naszej gminy, bowiem udziały w PIT mieliśmy mniejsze już w marcu, a i subwencja oświatowa jest z niewiadomych przyczyn mniejsza. Zatem generalnie dochody spadają, ponieważ podatnicy nie zarabiają, a część z nich pobiera jedynie 80 proc. wynagrodzenia. Chcę podkreślić, iż staramy się skoncentrować na inwestycjach związanych z pozyskanymi już niemałymi dofinansowaniami zewnętrznymi, unijnymi. Mamy już wyłonionego wykonawcę modernizacji oczyszczalni ścieków, kontrakt opiewa na 19 mln zł, a inwestycja ta połączona jest z przebudową i budową nowej kanalizacji w czternastu wsiach naszej gminy. A 12 maja zorganiz...
Ścinawa: Jesteśmy przygotowani na każdego inwestora

Ścinawa: Jesteśmy przygotowani na każdego inwestora

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Jak pan ocenia pierwszy rok pięcioletniej kadencji w Ścinawie? Jarosław Kosztyła – Generalnie zawsze patrzymy na to z perspektywy realizowanych inwestycji, ale również innych spraw dziejących się wokół samorządu. Niewątpliwie był to rok dla nas niełatwy. Jeśli chodzi o inwestycje, to mamy opóźnienia związane z dokumentacją projektową i najważniejsze zadania inwestycyjne, które miały ruszyć w tym roku – choćby te związane z budową kanalizacji i rewitalizacją zieleni miejskiej w Ścinawie – będą przełożone na rok 2020. W czternastu wsiach projektujemy budowę kanalizacji wraz z drogami, ich oświetleniem i chodnikami, wykonawca dokumentacji miał w lipcu zakończyć swoje prace projektowe i uzyskać pozwolenia na budowę, lecz trudno mu ...
Ścinawa: Dziękując za trud

Ścinawa: Dziękując za trud

Z regionów
W sobotę 24 sierpnia rolnicy, mieszkańcy i wielu zaproszonych dostojnych gości uczestniczyli w gminno-powiatowych dożynkach w Ścinawie, których gospodarzami byli starosta Powiatu Lubińskiego Adam Myrda i burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. A uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się mszą św. dziękczynną odprawioną w intencji rolników i działkowców w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Głównym celebransem był ksiądz proboszcz Tymowej Zbigniew Buła. – Chcemy dzisiaj podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i wszystkim tym, którzy się trudzą, aby te plony wyhodować i zebrać, którzy lokalną ziemię muszą zrosić swoim potem – mówił m.in. ksiądz proboszcz. – W tym roku plony są mniejsze, bowiem panowała susza i niektóre województwa są nią mocno dotknięte, ale i tak zaw...
Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą – Jak pan ocenia pierwsze półrocze? Czy wszystkie zadania realizowane są planowo? Krystian Kosztyła – Pierwsze półrocze w gminie Ścinawa upłynęło pod znakiem inwestycji realizowanych w zakresie robót budowlanych, a są to przede wszystkim dwa zadania – budowa nowej świetlicy w Parszowicach i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie. – Na czym polega ta rozbudowa? – Jest tam dobudowywana jedna sala edukacyjna w ramach pozyskanych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Warto także podkreślić, iż w zakresie rozbudowy ROEE i jego wyposażenia zleciliśmy również budowę jednostki pływającej, która aktualnie powstaje już w stoczni w Januszkowicach. Przed dwoma mie...