Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Krystian Kosztyła

Ścinawa: Dzisiaj mocno przyspieszamy

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Co w tym roku będzie – pana zdaniem – najważniejsze dla gminy Ścinawa? – Pod koniec ubiegłego roku uchwaliliśmy wieloletnią prognozę finansową do roku 2026, w której umieszczone zadania opiewają na ponad 170 mln zł. Jest to swoisty plan rozwoju gminy Ścinawa, dzisiaj mocno przyspieszamy, a w roku 2018 na inwestycje przeznaczymy ponad 40 mln zł. Warto też wspomnieć, że gdy zaczynaliśmy z radnymi zarządzanie gminą Ścinawa, na inwestycje było niespełna 4 mln zł. – Co wpłynęło na to, że teraz ten budżet można nazwać proinwestycyjnym? – To było kilka działań… Przypilnowanie wydatków bieżących, skuteczniejsze odzyskiwanie VAT-u z inwestycji oraz lepsze egzekwowanie należności od podatników i pozyskiwanie fi

Ścinawa: Dobra passa trwa

Z regionów
Ta gmina zmienia się sukcesywnie, a najważniejsze, iż zmienia się na lepsze. Wszystko dzięki dobrym pomysłom, pracowitości, konsekwencji ścinawskiego samorządu, jego współpracy z samorządami powiatowym i wojewódzkim i zgodzie jednoczącej władze gminy i jej radę. Ścinawa i przyległe do niej obszary wiejskie zyskują z roku na rok, a perspektywy rozwojowe są optymistyczne. Warto zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze przed kilkoma laty w Ścinawie miejscowy samorząd inwestował na poziomie około 2,5 mln zł rocznie… Za to w bieżącym roku inwestycje pochłaniają blisko 20 mln zł. – Aktualnie czekamy na oferty w ogłoszonym niedawno przetargu dotyczącym dużego projektu kanalizacji aż czternastu wsi naszej gminy – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Zainteresowanie tym prze

Ścinawa: Plany mamy ambitne

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Przyszłość jest ważna – także w życiu samorządu – a przyszłość gminy ściśle wiąże się z budżetem gminy. – Konstruujemy budżet – tak jak w roku ubiegłym – pokazując w nim także zewnętrzne środki finansowe, które są opcjonalne do pozyskania z różnych źródeł. W roku ubiegłym założyliśmy, że na inwestycje przeznaczymy 16 mln zł, z czego 8 mln zł pochodziło z naszego budżetu. Zatem osiem milionów było do pozyskania, lecz rok zamknęliśmy mniejszą kwotą, ponieważ nie rozstrzygnięto kilku konkursów, w których aplikowaliśmy o dofinansowania inwestycji – dotyczy to m.in. budowy schroniska na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Nie było jeszcze rozstrzygnięć w urzędzie marszałkowskim, a bez nich nie wydawaliśmy

Ścinawa: Budżet inwestycyjnie ambitny

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy   – Do niedawna niektóre dolnośląskie samorządy nie miały uchwalonego budżetu… – …ale my uchwaliliśmy budżet na przedświątecznej sesji 21 grudnia. To budżet ambitny, jeśli chodzi o działania inwestycje, a przecież to inwestycje determinują rozwój gminy. Poza tym u nas urzędnikom stawiane są zadania związane zarówno z racjonalizacją wydatków, jak i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tegorocznym budżecie Ścinawy wydatki kształtują się na poziomie 41 mln zł, dochody to około 39 mln zł, a inwestycje pochłoną prawie 16 mln zł, z czego w naszym budżecie jest dzisiaj połowa tej sumy. – Będziecie musieli się nieźle nagimnastykować. – Pewnie tak, bowiem aby osiągnąć poziom 16 mln zł musimy pozysk

Ścinawa: Najważniejsza jest przyszłość

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy   – Jaki był rok 2015 dla pana, samorządu i waszej społeczności? – W pewnym sensie był to dla mnie rok doświadczalny, burmistrzem jestem po raz pierwszy, choć w samorządzie pracuję już niemało lat. Po wyborach zaczęliśmy analizować to, co zastaliśmy po poprzednich władzach, zrobiliśmy audyt, z którego wynikło wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu gminy i urzędu. Wnioski poaudytowe posłużyły do poprawy organizacji i funkcjonowania samorządu, nie wykorzystaliśmy ujawnionych nieprawidłowości do atakowania poprzednika. Moim zdaniem, dla naszego samorządu i mieszkańców gminy Ścinawa najważniejsza jest przyszłość… – …w imię której właśnie na pana postawili wyborcy. – Od razu wzięliśmy się mocno

Ścinawa: Najważniejszy jest rozwój gminy

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Pierwsze miesiące burmistrzowania stały pod znakiem… – …organizowania się i popatrzenia na gminę i jej mieszkańców w perspektywie przyszłości, pod kątem rozwiązania problemów lokalnej społeczności. Zaczęliśmy od diagnozy potrzeb inwestycyjnych, projektów i dokumentów strategicznych. Gmina nie miała strategii rozwoju i projektów potrzebnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Owszem, była strategia zrównoważonego rozwoju, ale ważna chyba tylko do roku 2012. Teraz będziemy kończyć opracowywanie strategii na lata 2015-2022, będą w niej też przewidziane inwestycje, które planujemy refundować w ostatnim okresie unijnego programowania. Chcę podkreślić, że po byłym burmistrzu nie zostało wiele projektów inwestycyjnych, je