piątek, 18 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Krotoszyce

Krotoszyce: Rozwój pandemią ograniczony

Krotoszyce: Rozwój pandemią ograniczony

Z regionów
Pandemia koronawirusa znacznie przemeblowała tegoroczne plany polskich samorządów, budżety zostały uszczuplone, a wpływy podatkowe pomniejszone. Tak samo stało się w Krotoszycach i choć gmina niewątpliwie dalej się rozwija, to COVID-19 ograniczył dynamikę jej rozwoju. Miejscowy samorząd nie poddaje się jednak niekomfortowej sytuacji, choć część zadań trzeba było przenieść na rok przyszły. Rok 2020 był dla gminy Krotoszyce okresem trudnym i porą weryfikacji działań. Wojciech Woźniak – Pandemia stała się potężnym hamulcem dla naszej gminy – ocenia wójt Wojciech Woźniak – ale trudności wynikające z epidemii dotknęły przecież wszystkie polskie samorządy. W roku ubiegłym z radnymi snuliśmy ambitne plany na rok 2020. W styczniu tego roku na sesji podejmowaliśmy już konkretne uchwały do...
Krotoszyce: Najważniejsze – zgodna współpraca

Krotoszyce: Najważniejsze – zgodna współpraca

Z regionów
Na tej ziemi mądrość i przedsiębiorczość ludzi idzie w parze ze zgodnym współdziałaniem i wzajemnym szacunkiem. Dlatego samorząd gminy Krotoszyce nieźle daje sobie radę, realizując zaplanowane zadania i działając na rzecz całej niewielkiej społeczności, choć gmina nie należy przecież do zbyt zamożnych. Wojciech Woźniak – Oceniam, iż rok 2019 był dla na naszej gminy okresem spokojnego rozwoju – mówi wójt Wojciech Woźniak. – Krok po kroku realizowaliśmy plany nakreślone jeszcze w poprzednim roku, a w grudniu będziemy tworzyć już nasz autorski budżet. Najważniejsze jest to, że wszystko, co było zaplanowane, udało się wykonać w zasadzie w całości – dzięki wspólnej pracy gminnych urzędników i radnych i za to z tego miejsca wszystkim serdecznie dziękuję. W tym roku krotoszycki samorzą...

Krotoszyce: Ludzie wiele potrafią

Uncategorized
Rozmowa z Beatą Castańeda Trujillo, wójtem gminy Krotoszyce – Koniec roku za progiem, więc czas na podsumowanie. Jaki był ten rok dla waszej społeczności – w skali od jeden do pięć? – Dobry! Czyli czwórka. – Większość planów udało się zrealizować? – Tak, choć z wielu względów nie było to łatwe. Jednak to, co najważniejsze, zostało zrobione. Skończyliśmy największą inwestycję tej kadencji – kanalizowanie i wodociągowanie wioski Czerwony Kościół, wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni w Lubiatowie, w gminie Złotoryja. Zrobiliśmy wszystko, razem z odtworzeniem drogi. A druga ważna inwestycja to finiszujące już wodociągowanie Szymanowic, realizowane przy wsparciu finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Teraz jesteśmy na etapie rozliczania i...

Krotoszyce: Prusacy i Rosjanie górą

Uncategorized
W dwusetną rocznicę bitwy nad Kaczawą ponownie starły się wojska francuskie z armią prusko-rosyjską. Armaty grzmiały, konnica galopowała, a piechota szła na bagnety, jak to niegdyś bywało. Wszystko to nieopodal zespołu pałacowo-parkowego w Warmątowicach Sienkiewiczowskich na terenie gminy Krotoszyce. Historię trzeba z pietyzmem pielęgnować i szanować i temu właśnie służą wszelkie inscenizacje wydarzeń sprzed lat. Bitwę nad Kaczawą (zwaną także bitwą pod Legnicą, 26 sierpnia 1813) przypomniano 24 sierpnia w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. Setki gości – turystów i mieszkańców gminy Krotoszyce – mogły podziwiać dawne wojenne rzemiosło, wspaniałe mundury, rącze rumaki, a przy tym uczyć się historii tej ziemi i poczuć klim...