piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Krosnowice

O finansach w bibliotece

Uncategorized
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko rozpoczęła realizację drugiego bezpłatnego kursu internetowego dla osób dorosłych, tym razem w Filii nr 1 w Krosnowicach. Projekt jest wspierany finansowo i rzeczowo przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowy Bank Polski, zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Bibliotek. Program kursu zakłada edukację ekonomiczną seniorów i obejmuje takie zagadnienia jak: I SPOTKANIE: Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym? Spotkanie pierwsze poświęcone jest budżetowi domowemu: zasady tworzenia budżetu, planowanie budżetu z wykorzystaniem kalkulatorów internetowych, zapoznanie z prawami konsumenta przy zakupach w sieci i poza lokalem przedsiębiorstwa, korzyści z lokowania oszczędności. II SPOTKANIE: Bank przez Inte...

Bez granic. Obywatelskie spotkania

Uncategorized
Z końcem sierpnia 2014 roku kończy się realizacja dwuletniego polsko - czeskiego projektu „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. Jego realizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko. Pod koniec czerwca w Krosnowicach odbyła się polsko - czeska konferencja podsumowująca projekt, którego odbiorcami byli seniorzy i ich wnuki w każdym wieku, z obu stron granicy. Była to także okazja do uczczenia dwóch jubileuszy. 65 lat biblioteki oraz 10 lat Klubu Seniora w Krosnowicach. Konferencję otworzyli M...