sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Kresy

Ziemianie bez ziemi – spotkania z autorką

Uncategorized
Dziesięć lat temu Anna Fastnacht-Stupnicka wydała zbiór kilkudziesięciu opowieści o rodzinach osiadłych we Wrocławiu tuż po zakończeniu wojny. Jak wiadomo, z wyroków historii poprzedni mieszkańcy miasta i całego ogromnego obszaru zwanego Ziemiami Odzyskanymi zostali ekspulsowani do właściwego im miejsca, czyli do przegranych, okrojonych, zniszczonych i okupowanych przez zwycięskie mocarstwa Niemiec. Zastąpili ich przybysze z innych stron Polski, a głównie też ekspulsowani z byłej Polski, Polski kresowej. W ten sposób, razem z ludźmi, przywędrowała na te ziemie Historia, zawarta we wspomnieniach, ocalałych i pieczołowicie przechowywanych dokumentach, czasem nawet w materialnych pamiątkach, sięgająca często czasów odległych, czasów świetności Rzeczypospolitej, ale też jej upadku, ...

Bez pamięci nie ma tożsamości

Uncategorized
W niedzielę, 26 października w Kłodzku odbyło się 7. Spotkanie Kresowian po latach… Uroczystość rozpoczęła się okolicznościową homilią i modlitwą, odprawioną przez kapelana Kresowian ks. Bolesława Stanisławiszyna z parafii Żelazno, przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA w latach 1939-1947. Oddano hołd pamięci tym wszystkim, których już nie ma wśród nas i którzy wciąż odchodzą. Oprawę honorową ceremonii zapewniła 2 Kompania Zmechanizowana 22 Karpackiego Piechoty Górskiej oraz Poczty Sztandarowe: Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej, Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłod...

Kresy – ocalić pamięć

Uncategorized
Z inicjatywy przewodniczącego sejmiku Bogusława Wierdaka w urzędzie marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie, na którym z przedstawicielami środowisk kresowych rozmawiano o koncepcji utworzenia Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Ta inicjatywa to pokłosie dyskusji sprzed kilku tygodni podczas Zjazdu Tarnopolan w Nysie, gdzie ks. dr Grzegorz Kopij mówił o przesłankach do utworzenia takiej instytucji właśnie w województwie opolskim. – Uważam, że to niezwykle ważny pomysł skierowany do środowisk kresowych w naszym regionie – mówił na spotkaniu Bogusław Wierdak. – Dlatego dziś chcemy go skonsultować z najbardziej zainteresowanymi, czyli Kresowianami.   Jeśli zabijesz obyczaje swej ziemi – zaszczepisz gangrenę (Antoine de Saint-Exupéry)...

Kresy i pamięć

Uncategorized
Z inicjatywy Przewodniczącego Sejmiku Bogusława Wierdaka w urzędzie marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie, na którym z przedstawicielami środowisk kresowych rozmawiano o koncepcji utworzenia Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Ta inicjatywa to pokłosie dyskusji sprzed kilku tygodni podczas zjazdu Tarnopolan w Nysie, gdzie ks. dr Grzegorz Kopij mówił o przesłankach do utworzenia takiej instytucji właśnie w województwie opolskim. – Uważam, że to niezwykle ważny pomysł skierowany do środowisk kresowych w naszym regionie – mówił na spotkaniu Bogusław Wierdak. – Dlatego dziś chcemy go skonsultować z najbardziej zainteresowanymi, czyli Kresowianami. Barbara Kamińska, członkini Zarządu Województwa podkreślała, że kultura kresowa to nieodłączny element krajobrazu kulturowego nasz...

Nadzieja na lepsze jutro

Uncategorized
XI Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi Syców 2014 (25 stycznia) odszedł już do historii, ale tej dobrej historii, pokazującej, że potrafimy się dzielić, że pamiętamy, szanujemy i martwimy się. Gospodarzami wydarzenia byli burmistrz Sycowa Sławomir Kapica i Konsul Generalny RP w Winnicy na Ukrainie Krzysztof Świderek.   – Spotykam się po raz siódmy z państwem, aby oddać hołd Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich – powiedział m.in., witając gości, burmistrz Sycowa Sławomir Kapica. – Jak zwykle w ostatnią sobotę stycznia wszystkie drogi Dolnego Śląska i nie tylko prowadzą do Sycowa. Radując się z kolejnego spotkania, mamy również na uwadze tragiczne wydarzenia na Ukrainie i jak co roku, rozmawiając na koncercie o prz...

Nie wolno zapomnieć

Uncategorized
17 listopada w miasteczku Nowa Uszyca na Ukrainie miała miejsce wyjątkowa, podniosła uroczystość. Na miejscowym cmentarzu odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające pochowanych tu polskich legionistów, którzy spoczęli w tym miejscu w 1920 roku. Cmentarz w Uszycy od wielu lat był miejscem zapomnianym i zaniedbanym. Porządkowania i odnowy tej nekropolii podjęli się w tegoroczne wakacje wolontariusze z Gimnazjum w Pszennie. Obok zadań oczyszczenia terenu, gimnazjaliści zajęli się porządkowaniem, ogradzaniem i zaznaczeniem mogiły żołnierskiej. Grób legionistów był zupełnie zapomniany. W lipcu udało się oczyścić teren mogiły i zabezpieczyć specjalnie wykonanym ogrodzeniem, którego fundatorami byli państwo Kawałko. Na mogile wolontariusze postawili trzy dębowe krzyże, jednak wszyscy byl...