Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Kondratowice

Kondratowice: O kandydowaniu – tylko z wójtem

Z regionów
Rozmowa z Tomaszem Graczem, sekretarzem gminy Kondratowice i radnym powiatu strzelińskiego – Ubiegły rok był dla samorządu gminy Kondratowice rokiem pracowitym, ale i niełatwym. – Pojawiły się opóźnienia przy budowie przedszkola w Kondratowicach, a niedogodności związane były generalnie z projektem. Opracowaliśmy więc projekt zamienny, teraz jest już wszystko w porządku i szukamy jedynie najlepszych rozwiązań finansowych. Co do chodników, to przesunęliśmy się z nimi do samej drogi powiatowej, a parkingi usytuujemy bezpośrednio przy zjeździe z drogi i prace zostały wydłużone do końca kwietnia. – Co będzie jeszcze najważniejsze dla was w roku 2018? – Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację sali gimnastycznej w Prusach i budynku Szkoły Podstawowej im. Bo

Kondratowice: Władza nas nie rozumie

Z regionów
Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice – Mijający rok 2017… – …oceniam dobrze, ale jak to w życiu bywa – zawsze może być lepiej. Chcę jednak podkreślić, że większe niż w tym roku wyzwania czekają nasz samorząd w roku 2018. W roku 2017 zrealizowaliśmy kilka mniejszych inwestycji, ale najważniejsze zadanie to budowa gminnego przedszkola w Kondratowicach. Niestety, przy realizacji tej inwestycji nie obeszło się bez problemów. – Z czym związanych? – Po pierwsze – wykonawcę wyłoniliśmy dopiero po drugim przetargu, a po drugie – mamy pewne problemy z robotami ziemnymi. Jeśli chodzi o sam budynek przedszkola, to prace idą wyśmienicie, a to, co zaplanowaliśmy sobie w tym roku, zostało zakończone i firma stanęła na wysokości zadania. Z drugie

Kondratowice: Skuteczni jak się patrzy

Z regionów
Często mówimy, że małe jest piękne, ale w przypadku dolnośląskiej gminy Kondratowice, zamieszkanej przez niecałe pięć tysięcy osób, trzeba również dodać, że także pracowite, gospodarne i oszczędne. Warto nie skąpić takich słów i docenić tę niewielką, rolniczą gminę leżącą w powiecie strzelińskim, która rozwija się zupełnie prawidłowo, w sposób zrównoważony, świetnie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe i realizuje planowo zadania – nie tylko infrastrukturalne, ale także nie mniej ważne, prospołeczne. Rozwiązał się wreszcie długo oczekiwany worek z unijnymi pieniędzmi, z których skwapliwie korzysta także samorząd gminy Kondratowice. – Zarząd Województwa Dolnośląskiego podzielił unijne środki finansowe, a my oczywiście korzystamy z tych pieniędzy, tak jak to było w latach poprzed

Kondratowice: Wszystko zgodnie z planem

Z regionów
Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice – Jakie było pierwsze półrocze tego roku dla samorządu gminy Kondratowice? – Jeśli chodzi o realizację budżetu, a przede wszystkim wykonanie najważniejszej inwestycji w tej kadencji, czyli budowę przedszkola gminnego w Kondratowicach, to wszystko idzie zgodnie z planem – mury pną się do góry, tak jak w popularnej piosence, a projekt ten realizuje jedna z wrocławskich firm. Inwestycja opiewa na ok. 2,5 mln zł i została dofinansowana w 85 procentach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kiedyś z RPO budowaliśmy ośrodek zdrowia, teraz przyszedł czas na przedszkole, które zaplanowaliśmy na cztery oddziały, w których znajdzie miejsce około setka dzieci. Będzie ono obiektem nowoczesnym, par

Kondratowice: Nie rzucać słów na wiatr

Uncategorized
Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice – W rozmowie telefonicznej, gdy spytałem pana o pomysł wprowadzenia w polskich samorządach kadencyjności dla włodarzy gmin, powiedział pan: dlaczego kadencyjnością nie objąć także radnych? – No właśnie, dlaczego nie radnych, czy też posłów lub senatorów? – Co do parlamentarzystów, to może dlatego nie, że w odróżnieniu od burmistrzów, wójtów i prezydentów miast, będących przedstawicielami władzy wykonawczej, oni są władzą ustawodawczą. – Cóż z tego? Przecież generalnie chodzi o organa wybieralne. Kadencyjność – moim zadaniem – jeśli ma obowiązywać tylko samorządowców, to nie tylko włodarzy gmin, ale również radnych. Poza tym ustawa nie powinna działać wstecz. Reguły powinny być ustalone jasno i o

Kondratowice: Czy leci z nami pilot?

Uncategorized
Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice – Odchodzący powoli rok 2016… – …był dla naszej gminy rokiem dobrym, choć oczywiście mógłby być lepszym. – Doprawdy nie wiem, czy mogłoby być lepiej, skoro unijne programowanie jeszcze w powijakach. – Mógłby być lepszy, gdybyśmy wiedzieli, jak będzie wyglądała reforma oświaty. Niestety, tempo, w jakim przygotowywana jest reforma, nie wróży nic dobrego. Nie wiemy, na jakim etapie są reformatorzy i kto ten samolot prowadzi. – Jak to? Za sterami siedzi minister Zalewska… – …która na razie dużo mówi, ale podstaw tzw. reformy nie znamy. – Chyba pije pan do amerykańskiej komedii „Czy leci z nami pilot?”… – Właśnie tak (śmiech), ale mówiąc zupełnie poważnie, to martwią m

Kondratowice: Świętuje cała gmina

Uncategorized
W tym roku tygodniami wyczekiwano tu deszczu. I nic. Kiedy jednak nadeszła dożynkowa niedziela, to właśnie rzęsisty deszcz próbował pokrzyżować to wyjątkowe w całym roku świętowanie. I rzeczywiście nie udało się zrobić przemarszu korowodu dożynkowego. Woda była górą. Wieńce dojechały więc autami pod polowy ołtarz przy stadionie w Kondratowicach. Wierni trochę mokli, ale to przecież letni deszcz, więc... Uroczystą mszę świętą koncelebrowali ksiądz proboszcz Krzysztof Romaniuk z parafii pw. św. Wawrzyńca w Prusach oraz ksiądz proboszcz Antoni Drwiła z parafii pw. NMP Różańcowej z Dobrzenic. W słowie do wiernych ks. Romaniuk dużo miejsca poświęcił dziękczynieniu i dyscyplinowaniu w życiu każdego człowieka. – Dożynki to dziękczynienie za dar ziemi. Dziękować powinn

Kondratowice: Urząd lepiej, pracownicy też

Uncategorized
Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice – Modne są ostatnio różne audyty, ale my pozostańmy przy półrocznym podsumowaniu samorządowej pracy w Kondratowicach. – Audyt mamy już przeprowadzony, bowiem raz na cztery lata kontroluje nas Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, która kontrolę w Kondratowicach zakończyła przed dwoma miesiącami. – Czy są jakieś wnioski pokontrolne? – Zawsze są, ale najważniejsze jest to, że jest u nas lepiej, niż było wcześniej. Poprawił się poziom działalności urzędu i pracy urzędników. – Jak pan ocenia pierwsze półrocze tego roku? – Był to przede wszystkim czas przygotowań do aplikacji o finansowe środki unijne, do konkursów, które rozpisuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Kondratowice: Działać nieegoistycznie

Uncategorized
Rozmowa z Wojciechem Bochnakiem, wójtem gminy Kondratowice   – Warto by było podsumować rok 2015 w Kondratowicach… – To był rok pracowity i dobry, przede wszystkim ze względu na to, że nasza gmina w roku 2015 dobrze przygotowała się do aplikacji nowych unijnych środków finansowych z perspektywy 2014-2020. To było dla nas najważniejsze, przygotowaliśmy kilka projektów, z których najistotniejszy związany jest z budową nowoczesnego przedszkola w Kondratowicach. Mamy dokumentację i pozwolenie na budowę – i czekamy na tegoroczne konkursy. – A co z innymi zamierzeniami? – Opracowaliśmy także dokumentację na termomodernizację obiektów oświatowych i dokumentację modernizacji budynku pałacu, gdzie mieści się biblioteka i świetlica w Zarzycy. Jest te