Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Kłodzko – gmina

Kłodzko – gmina: Razem w nowy rok

Z regionów
Biznesowe Spotkania Noworoczne na stałe wpisały się w terminarz najważniejszych imprez organizowanych przez gminę Kłodzko i są istotnym akcentem związanym ze współpracą miejscowego samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami.Tegoroczne Spotkanie odbyło się 8 stycznia i tak, jak co roku, wręczono Podkowy Biznesu, będące podziękowaniem za wkład w rozwój gminy Kłodzko i wspomaganie wielu istotnych inicjatyw społecznych – m.in. Funduszu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego, promocji przedsiębiorczości i wsi kłodzkiej. Wśród wielu znamienitych gości tegorocznego Spotkania w hotelu Metro byli m.in.: poseł Monika Wielichowska, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kłonowski, przedstawiciele samorządów Ziemi Kłodzkiej, przedsiębiorcy, przedstawiciele słu

Kłodzko – gmina: Największe święto

Z regionów
Nad Krosnowicami błękit nieba… Ostatnia niedziela sierpnia, dożynki w gminie Kłodzko. Dziękczynienie za rolniczy trud, piękna tradycja, największe – jak zawsze podkreśla wójt Stanisław Longawa – święto w gminie Kłodzko. Dożynki mają tutaj swoje tradycje – jedną z nich jest to, iż rozpoczynają się od spotkania z rolnikami, na którym zostaje rozstrzygnięty konkurs „Gospodarstwo Roku”. Potem jest czas na mszę świętą dziękczynną – przed pięknym barokowym kościołem pw. św. Jakuba Apostoła w Krosnowicach czekają dożynkowe wieńce… – Jaki to był rok dla rolników w gminie Kłodzko? – pytam wójta Longawę. – To był dobry rok dla naszego rolnictwa – uśmiecha się Stanisław Longawa. – W kraju było różnie, przymrozki na wiosnę, niedobory wody… Ale dla gminy Kłodzko, dla Kotliny Kłodzkie

Kłodzko – gmina: Zapraszamy!

Z regionów
– Dożynki to największe święto w gminie Kłodzko – mówił wójt Stanisław Longawa, witając gości na Dożynkach Gminy Kłodzko w roku 2016. To największe i zawsze bardzo piękne w gminie Kłodzko święto znowu nas czeka, bowiem 27 sierpnia w Krosnowicach znów ruszy dożynkowy korowód… W czasie uroczystości dożynkowych, tradycyjnie rozpoczynających się spotkaniem władz gminy Kłodzko z rolnikami i mszą świętą w intencji rolników, wiele się zawsze działo i w czasie dożynek 2017 też wiele się będzie działo! Dożynkowa tradycja – wzruszające Misterium Chleba, konkurs na dożynkowy wieniec, ludowe pieśni, nagrody i odznaczenia dla tych, którzy na tej ziemi najlepiej pracowali i czynili ją coraz przyjaźniejszą i piękniejszą, splecie się ze świetną zabawą, tradycja zaś pięknie zgra się z nowoczes

Kłodzko – gmina: Młodzi i zdolni…

Uncategorized
Siedemnasty już raz w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St. Reymonta w Kłodzku spotkali się w grudniu na uroczystości wręczenia stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego ci, którym przyszłość gminy Kłodzko i los jej utalentowanych młodych mieszkańców leży na sercu. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z gminy Kłodzko zrodziły się ze spotkania w roku 1998 Grzegorza Ciechowskiego z ówczesnym wójtem gminy Ryszardem Niebieszczańskim. Spotkali się na dożynkach w Krosnowicach. – Tak spodobały się Grzegorzowi, że rok później Republika wystąpiła u nas charytatywnie – wspominał Ryszard Niebieszczański, dziś radny powiatu kłodzkiego – i tak zdobyliśmy pierwsze środki na stypendia dla zdolnych niezamożnych dzieci z wiejskich rodzin, stypendia, które po śmierci Grzegorza otrzymały jego imię

Kłodzko – gmina: Cieszyć się z każdego kłosa

Uncategorized
Ostatnia niedziela sierpnia – błękitne bezchmurne niebo nad Jaszkową Górną. Dożynki w gminie Kłodzko, dzień dziękczynienia za plony, za to, co urodziła ziemia dzięki rolniczemu trudowi. – Dożynki to największe święto w gminie Kłodzko – mówi wójt Stanisław Longawa. – To także dla samorządu okazja, aby podziękować rolnikom – dodaje przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur. Dożynki mają tutaj swoje tradycje – jedną z nich jest to, iż rozpoczynają się od spotkania z rolnikami, na którym zostaje rozstrzygnięty konkurs „Gospodarstwo Roku 2016”. Potem jest czas na mszę świętą dziękczynną i wszyscy ruszają do kościoła. Po drodze pytam wójta Longawę, jaki to był dla rolnictwa rok. – Na pewno niełatwy – odpowiada. – W tym roku plony były niższe niż średnie. Odczuliśmy skutki suszy z 2015

Kłodzko – gmina: Ważne słowo – dziękuję!

Uncategorized
– Gdybyśmy zastanowili się nad tym, kto przez te kilkanaście lat był nagradzany przez Gminę Kłodzko, to zapewne doszlibyśmy do wniosku, że byli to ludzie, którzy ciężko pracowali nad rozwojem naszej gminy – powiedział podczas uroczystości wręczenia Nagród Roku Gminy Kłodzko wójt STANISŁAW LONGAWA. – A kolejny rok 2015 dał nam podstawy, aby przede wszystkim powiedzieć im to ważne słowo: „Dziękuję”. 30 maja w hotelu „Metro” w Boguszynie odbyła się XV już gala wręczenia Nagród Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” przyznawanych przez kapitułę w składzie: Stanisław Longawa (przewodniczący), Ludwik Golec, Mariola Kozak, Zbigniew Tur i Leszek Bobula. Jaskry są nagrodą dla ludzi, którzy swą pracą, pasją, ukochaniem kłodzkiej Małej Ojczyzny przyczyniają się do rozwoju gminy, jej

Kłodzko – gmina: Ach, ta dzisiejsza młodzież

Uncategorized
Jak jest ta nasza dzisiejsza młodzież wspaniała, jak znakomicie się uczy, jak wiele znaczy dla niej sport, jak pięknie potrafi pomagać innym, można się było przekonać 4 grudnia, gdy – już po raz szesnasty! – „dzisiejsza młodzież” z gminy Kłodzko odebrała w auli Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego.   Zaczęło się oczywiście od piosenki Grzegorza Ciechowskiego, patrona stypendium. „Gdzie oni są, wszyscy nasi przyjaciele?” – pytała ze sceny solistka zespołu „White Roses” z Ołdrzychowic… A odpowiedź była prosta: przyjaciele byli na sali; wśród nich przewodnicząca kapituły stypendialnej Mariola Huzar, wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur, radni Sejmiku Wojewódzkiego Grażyna Cal i Zbigniew Sz

Kłodzko – gmina: O jaskółkach, biznesie i pracownikach

Uncategorized
Rozmowa ze Stanisławem Longawą, wójtem gminy Kłodzko – W Jaszkowej Dolnej, na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną, rozpoczęła działalność firma KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS. – Te tereny zostały włączone do specjalnej strefy ekonomicznej w roku 2009, ale współpraca z INVEST-PARKIEM rozpoczęła się wcześniej. Dobra współpraca wszystkich instytucji samorządowych i zarządu wałbrzyskiej strefy oraz wybudowanie przez INVEST-PARK gotowej hali dla przedsiębiorców tworzy świetny klimat dla inwestorów. Pierwsza firma już z tego korzysta. Cieszymy się z tego, ale już od pierwszego dnia po sfinalizowaniu rozmów z firmą KAYSER pracujemy nad kolejnymi projektami. – Czym Ziemia Kłodzka może przyciągać inwestorów? – Po pierwsze – atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi: dysponujemy w gminie Kłodzko

Kłodzko – gmina: Chleb nasz powszedni

Uncategorized
– Chleb ten obiecuję dzielić sprawiedliwie – mówił wyraźnie wzruszony wójt Stanisław Longawa, gdy w ostatnią niedzielę sierpnia, pod upalnym niebem, z rąk starosty Dożynek Gminy Kłodzko odbierał bochen chleba. Dożynki odbyły się w Starym Wielisławiu, jednej z najbardziej malowniczych wsi gminy. Mieszkańcy gminy Kłodzko i jej goście bardzo licznie do Starego Wielisławia przybyli. Zgodnie z piękną gminną tradycją, dożynki rozpoczęły się spotkaniem z nominowanymi do nagród w konkursie Gospodarstwo Roku i przedstawieniem owych gospodarstw, choć na wyniki konkursu trzeba było poczekać do spotkania na boisku. W tym roku jury skupiło się na gospodarstwach, które oprócz rolnictwa prowadzą jeszcze inną działalność. Spotkanie odbyło się w pięknym Domu Parafialnym, uczestniczyli w m.in. senator RP

Kłodzko – gmina: Sercem budowane

Uncategorized
– Mieliśmy ogromny dylemat – przyznał w czasie uroczystości wręczenia Nagród Roku Gminy Kłodzko wójt Stanisław Longawa – jak wybrać laureatów z tak wielu bardzo interesujących propozycji. Ten dylemat to już tradycja, bowiem Nagrody Gminy Kłodzko przyznawane są od lat czternastu i zawsze godnych Jaskrów ludzi i inicjatyw jest wiele. 18 maja 2015 r. w hotelu „Metro” w Boguszynie odbyła się XIV gala wręczenia Nagród Roku Gminy Kłodzko, przyznawanych przez kapitułę w składzie: wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Tur, zastępca przewodniczącego Mariola Kozak, przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula oraz sołtys wsi Marcinów Ludwika Golec. Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród nich senator RP Stanisław Jurcewicz