niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Kazimierz Cebrat

Kamiennik: Nie mamy na co narzekać

Uncategorized
Rozmowa z Kazimierzem Cebratem, wójtem gminy Kamiennik   – Rozmawiamy na miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia… Koniec roku 2015 już całkiem blisko. – Był to rok dla nas bardzo dobry, ponieważ niemało środków finansowych przeznaczyliśmy w nim na inwestycje. – Na co wydawaliście pieniądze? – Przeprowadziliśmy za 2,5 mln zł generalny remont stacji uzdatniania wody, co uchroniło nas przed katastrofą. W lecie w naszych niektórych sołectwach brakowało wody i bez wyremontowanej stacji uzdatniania wody nie moglibyśmy jej dowozić nawet do tych deficytowych w wodę miejscowości i przeciwdziałać trudnej sytuacji. W ujęciu w Kłodoboku brakowało wody, a wodociąg ten zapewnia wodę w Karłowicach Wielkich, Karłowicach Małych, Ogonowie i Kłodoboku – i wo...

Kamiennik: Zgoda potrzebna jak woda

Uncategorized
Rozmowa z Kazimierzem Cebratem, wójtem gminy Kamiennik – Od wyborów samorządowych upłynęło już kilka miesięcy i pierwszy kwartał za nami. Co w tym roku będzie najważniejsze dla waszego samorządu, dla całej waszej społeczności? – Tak jak pan już wspomniał, rok 2015 jest rokiem powyborczym. Dzięki Bogu i zaufaniu, jakim obdarzyli mnie wyborcy, jestem czwartą już kadencję wójtem gminy Kamiennik, a zeszłoroczne wybory wygrałem w pierwszej turze z 80-procentowym poparciem. Chciałem za to serdecznie podziękować naszym mieszkańcom na łamach „Gminy Polskiej”. – Serdecznie panu gratuluję tak przekonywającego wyborczego zwycięstwa. – Dziękuję! Wracając do pańskiego pytania – największą naszą tegoroczną inwestycją jest remont i modernizacja stacji uzdatniania wody...

Kamiennik: Nic za darmo

Uncategorized
Rozmowa z Kazimierzem Cebratem, wójtem gminy Kamiennik – Dzisiaj 4 listopada, blisko do końca roku… – …który dla naszej gminy był okresem dobrym, a może nawet bardzo dobrym. Zrealizowaliśmy szereg zaplanowanych wspólnie z Radą Gminy Kamiennik inwestycji, a najpoważniejszą z nich było oddanie do użytku świetlicy w Gaworowicach, co kosztowało 650 tys. zł. Inne ważniejsze zadania to droga w Szklarach, droga w Karłowicach Wielkich, plac zabaw i świetlica w Karłowicach Małych. Reasumując, jeśli chodzie o inwestycje, ten rok uważam za udany. – A jaki będzie rok 2014? – Boję się trochę następnego roku, który – moim zdaniem – będzie rokiem bardzo ciężkim. Niestety, obcięto nam znacznie subwencję wyrównawczą o niebagatelną kwotę 1 mln 150 tys. zł, co przy b...