wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Jerzy Ulbin

Dobromierz: Niełatwo wypracowany sukces

Dobromierz: Niełatwo wypracowany sukces

Z regionów
Nie jest przesadą, że Polska najlepiej rozwija się w gminach, i to dzięki lokalnym samorządom, które wiedzą najlepiej, czego najbardziej potrzeba do lepszego życia mieszkańcom. Świetnym przykładem jest dolnośląski Dobromierz, w którym niełatwe do spełnienia marzenia i plany właśnie dzięki konsekwentnej pracy samorządu stały się faktem. Wprawdzie łatwo nie było, lecz w tej gminie jej władze wykazały się prawdziwą determinacją, by nie skończyło się tylko na marzeniach. Tutaj zwrot „nie damy rady” nie ma żadnej racji bytu. Kończy się ponad pięcioletnia – najdłuższa w polskiej historii – kadencja samorządowa, a wybory tuż, tuż. – Była to dla nas kadencja przełomowa – mówi wójt Jerzy Ulbin. – Przede wszystkim w tym okresie inwestowaliśmy w środowisko, tworząc od podstaw aglomerację ściek...
Dobromierz: W samym sercu Europy

Dobromierz: W samym sercu Europy

Z regionów
Tegoroczne znakomicie zorganizowane dożynki gminne w Borowie były swoistą klamrą wszystkiego dobrego, co działo się w gminie Dobromierz. A działo się naprawę sporo – a największym sukcesem, który będzie oddziaływał na przyszły rozwój gminy i jej finanse, jest lokalizacja prestiżowych firm na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Dobromierz. To, co się wydarzyło w gminie Dobromierz jest sztandarowym przykładem tego, że jeśli samorząd ma dobry pomysł, to nie należy się zniechęcać i czasami warto poczekać na sukces. W marcu 2020 roku wójt Jerzy Ulbin niepokoił się, że inwestorzy nie spieszą się z lokalizacją swoich firm na terenach inwestycyjnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Dobromierz, ale teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. A...
Dobromierz: Kolejny inwestycyjny rok

Dobromierz: Kolejny inwestycyjny rok

Z regionów
Nie jest łatwo zarządzać polską gminą, nie ulegając zewnętrznym naciskom politycznym i działać po prostu zgodnie z samorządowymi prawidłami. Jednak w dolnośląskiej gminie Dobromierz do dzisiaj nikomu nie udało się złamać kręgosłupa moralnego ani włodarzowi tej gminy, ani jego najbliższym współpracownikom i radnym. Tutaj samorząd to po prostu samorząd, a nie jakaś partyjna przybudówka. Warto też podkreślić, że gmina ta rozwija się dynamicznie, mądrze i w myśl starej rzymskiej zasady „gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. W roku 2022 samorząd gminy Dobromierz odczuwał jeszcze skutki pandemii i obostrzeń z nią związanych. – Był to także rok, który 24 lutego bardzo nas zaskoczył – wspomina wójt Jerzy Ulbin. – Napaść Rosji na Ukrainę i okrutna wojna pociągnęły za sobą solidarność oraz pomoc ucho...
Dobromierz: Na rankingowym topie

Dobromierz: Na rankingowym topie

Wyróżnione, Z regionów
Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto ogólnopolski, niezmiernie miarodajny Ranking Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”, w którym – na 1576 gmin wiejskich – Dobromierz zajął 15. lokatę w kraju, i zarazem najlepszą pozycję na Dolnym Śląsku, wyprzedzając m.in. inne dolnośląskie gminy: Kobierzyce (29. miejsce), Zgorzelec (47.), Czernicę (51.), Grębocice (75.) i Rudną (91.). Warto zaznaczyć, iż w rankingu tym oceniane są efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stanu środowiska i rozwoju ekonomicznego przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. Nie tylko trzeba dobrze zaplanować przedsięwzięcie, lecz jeszcze znaleźć na nie środki finansowe i wykazać dużo konsekwencji, aby je zakończyć i rozliczyć. Tak właśnie dzieje się w gmin...
Dobromierz: Inwestują na potęgę

Dobromierz: Inwestują na potęgę

Z regionów
Jeśli gmina inwestuje na poziomie 25 proc. wydatków, to samorządowcy chwalą się, iż realizują budżet proinwestycyjny. W tym roku nakłady na inwestycje w dolnośląskiej gminie Dobromierz przekroczą 41 proc. – i to jest prawdziwy rekord nie tylko w tej gminie, ale zapewne w regionie. Rekord wart odnotowania tym bardziej, że Dobromierz nie należy do pieszczochów obecnej władzy i rządowe środki finansowe docierają tutaj w skromnym zakresie. Gmina Dobromierz wyróżnia się przede wszystkim pracowitością, oszczędnością, konsekwencją w działaniu i zgodną współpracą jej władz z radnymi. Tutaj nie tylko polityka, ale także pandemia nie wstrzymały rozwoju gminy. – Od czasu pojawienia się Covidu-19 w Polsce musieliśmy nauczyć się żyć w warunkach pandemii, pracować i zarządzać gminą – mówi wójt Je...
Dobromierz: Warto tutaj przyjechać

Dobromierz: Warto tutaj przyjechać

Z regionów
Walorami należącej do powiatu świdnickiego rolniczo-przemysłowej gminy Dobromierz są m.in. korzystne położenie względem ważnych szlaków komunikacyjnych, dobre gleby oraz spore złoża granitu. Natura nie poskąpiła tutaj swych bogactw, na które składa się ok. 40 gatunków roślin i grzybów, prawie 80 gatunków ptaków lęgowych, niemało ssaków, a także płazów i gadów. Jest tu także sporo zabytków, przede wszystkim o charakterze sakralnym, a dla biznesmenów – specjalna podstrefa ekonomiczna. Gmina Dobromierz to również sprawny samorząd dobrze rozwijający gminę, wzbogacający ją pod względem infrastrukturalnym i polepszający poziom życia miejscowej społeczności. Jerzy Ulbin – W tym roku najważniejsze dla naszego samorządu było dopięcie trudnego budżetu, który ma deficyt wynoszący ponad 4...
Dobromierz: Na inwestycyjnym topie

Dobromierz: Na inwestycyjnym topie

Z regionów
Używając żargonu sportowego – dolnośląska gmina Dobromierz załapała się na spektakularnym pudle, zajmując trzecią lokatę w Polsce pod względem wartości realizowanych unijnych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca i jest to – bagatela! – 193 tys. zł. Stało się tak dlatego, że na jej terenie wykonywany jest odcinek drogi ekspresowej S3, ale również dlatego, iż dobromierski samorząd sam niemało inwestuje i z powodzeniem pozyskuje zewnętrzne środki finansowe. Listę 2478 polskich gmin, w których inwestycje realizowane w ubiegłym roku dzięki unijnym środkom finansowym miały największą wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca, otwierają gminy wiejskie – dolnośląskie Krotoszyce, a następnie gmina wiejska Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Dobromierz (woj. dolnośląskie) oraz Wiązo...

Gmina Dobromierz, powiat świdnicki: Inwestujemy w kanalizację, kulturę i oświatę

Z regionów
Gmina Dobromierz to niewielka jednostka samorządu terytorialnego położona w centralno-południowej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych. Rolniczo-przemysłowy charakter gminy uwarunkowany jest znaczną częścią użytków rolnych oraz bogatymi w złoża granitu terenami. Dzięki skutecznym działaniom Gmina Dobromierz pozyskuje środki finansowe, które pozwalają na realizację wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Tegoroczny plan dochodów opiewa na kwotę 22,9 mln zł, przyszłoroczny na kwotę 33 mln zł. W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano wzrost wydatków do blisko 40 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne osiągną poziom 18,7 mln zł. Podpisane umowy dotacyjne stanowią wartość blisko 9 mln zł, a planowany udział środków własnych w realizacji...