sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Jerzy Fitek

Twórca niełatwych sukcesów

Uncategorized
Jerzy Fitek – samorządowiec z 25-letnim stażem – ponownie ubiega się o zaszczytne stanowisko burmistrza Siechnic z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Gmina Siechnice w XXI wieku” i ma do tego odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje moralne i zawodowe. Mieszkańcy gminy dobrze pamiętają, że w czasie gdy był wójtem gminy Święta Katarzyna i burmistrzem Siechnic, gmina niemal podwoiła liczbę mieszkańców, a jej budżet wzrósł z 18 mln zł do prawie 60 mln zł. Warto podkreślić, że sukcesy nie przyszły łatwo, bowiem gdy zaczynał zarządzać Świętą Katarzyną, była ona jedyną gminą w Polsce bez uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Szybko uchwalone plany – w tym dla ponad 100-hektarowej Gminnej Strefy Gospodarczej w Siechnicach, gdzie dzisiaj pracuje około 1000 osób – prz...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Najważniejsze są chęci!

Uncategorized
Rozmowa z Jerzym Fitkiem, wicestarostą wrocławskim – Połowa roku za nami… Jak przez te sześć miesięcy udawało się realizować inwestycje w infrastrukturę drogową? – Jeśli idzie o poprawę stanu technicznego dróg i ich przebudowę, plany zostały przekroczone. Właśnie trwają odbiory dwóch wielkich inwestycji, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. To główna ulica w Kiełczowie, prawie cztery kilometry nowej nawierzchni wraz z chodnikami po obu stronach oraz kanalizacją deszczową. I oczywiście – z różnymi problemami, głównie związanymi z nękającymi nas anomaliami pogodowymi. Zakończyły się także prace w Świętej Katarzynie, gdzie droga z pełną infrastrukturą prowadzi przez całą miejscowość. Efekty są znakomite – jeśli ktoś dawno ...