środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: handel

„Normalność” groźna dla handlu

„Normalność” groźna dla handlu

Pieniądze i okolice
Wydatki Polaków w handlu wywołane długotrwałym wychodzeniem ze stanu powszechnej izolacji, prognozowanym bezrobociem wywołanym kryzysem po epidemii czy wstrzemięźliwością zakupową mogą spaść od 8,3 do 23,7 proc. w zależności od powiatu. Opierając się własnych danych pochodzących z badań nad potencjałem siły nabywczej Polaków na różne kategorie produktów analitycy GfK oszacowali cztery możliwe scenariusze rozwoju wypadków w polskim handlu detalicznym. W każdej z czterech prognoz uwzględniono założenia dotyczące potencjalnej długości okresu izolacji oraz ilości czasu, jaki zajmie sektorowi powrót do stanu „normalności”, czyli do poziomu sprzedaży sprzed epidemii. I tak w scenariuszu pierwszym, najbardziej optymistycznym, zakładającym 2-miesięczny okres izolacji oraz powrót do poziomów...

Pętla nieterminowych płatności

Uncategorized
Opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów lub klientów stanowią główną barierę dla działalności ponad 71 proc. firm handlowych. Sytuacja cały czas się pogarsza. W porównaniu do ubiegłego kwartału tylko branża handlowa o tydzień dłużej czeka na pieniądze. Firmy handlowe chciałyby więcej inwestować, ale opóźnienia w płatnościach nie pozwalają im na swobodne lokowanie kapitału. Potwierdzają to wyniki kwartalnego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przygotowanego wspólnie przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na utrudnienia w realizowaniu projektów inwestycyjnych skarży się 38,2 proc. firm prowadzących działalność handlową. Jest to podstawowa bariera dla prowadzonego ...