piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP styczeń 2024

Międzybórz: Ponad połowa budżetu na inwestycje

Międzybórz: Ponad połowa budżetu na inwestycje

Z regionów
Jest tajemnicą poliszynela, że najważniejszą sferą samorządowej działalności jest realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Właśnie inwestycje są kluczowym determinantem rozwoju i mieszkańcy gmin tego oczekują od swych przedstawicieli – prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Sporo inwestycji realizowanych było w mijającej kadencji w dolnośląskim Międzyborzu. W ostatnich kilku latach samorząd Miasta i Gminy Międzybórz prowadził wiele inwestycji komunalnych, społecznych i oświatowych, a miniony 2023 rok był rekordowy pod względem wielkości i wartości realizowanych zadań infrastrukturalnych. – Aż 57 proc. naszego budżetu przeznaczyliśmy właśnie na takie działania – podkreśla burmistrz Jarosław Głowacki. – Największym i najbardziej kosztochłonnym zadaniem była termomodernizacja budyn...
Prusice: Na inwestycyjnym topie

Prusice: Na inwestycyjnym topie

Z regionów
Rok 2024 jest kolejnym, w którym samorząd gminy Prusice będzie sporo inwestował w infrastrukturę i szeroko działał na niwie społecznej. Dzięki temu właśnie można uznać, że cała kadencja była dla tej gminy sukcesem cywilizacyjnym i wizerunkowym. Nie zabrakło konsekwencji, pracowitości, świetnych pomysłów i ambitnych planów oraz zgodnej współpracy władz gminy z jej radą. Cóż, są takie miejsca w Polsce, że jak się już dobrze darzy, to dobro owo będzie trwało długo. Tak jest właśnie w dolnośląskich Prusicach. Budżet na 2024 rok został jednogłośnie uchwalony w Prusicach, jeszczew grudniu ubiegłego roku, i jest to budżet będący kontynuacją budżetu z roku 2023. Ponad 35 milionów na inwestycje – Budżet ten zdeterminowany jest na dokończeniu tych wszystkich inwestycji, które zaplanowaliśm...
Pielgrzymka: Sporo funduszy na fajne projekty

Pielgrzymka: Sporo funduszy na fajne projekty

Z regionów
Kraina Wygasłych Wulkanów rozciąga się między Złotoryją a Jelenią Górą – także na obszarze gminy Pielgrzymka – i choć wulkany dawno już wygasły, to nie wygasła ochota samorządu Pielgrzymki do działania na rzecz społeczności tej gminy, realizowania zaplanowanych inwestycji infrastrukturalnych i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. W Pielgrzymce już od wielu lat dzieje się dobrze i zgodnie, i nie zanosi się na to, aby to się zmieniło. Budżet na rok 2024 radni gminy Pielgrzymka uchwalili jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ambitnie i proinwestycyjnie – To, moim zdaniem, bardzo dobry budżet, bardzo ambitny i proinwestycyjny – ocenia wójt Tomasz Sybis. – Zakłada dochody na poziomie 50 mln zł i wydatki inwestycyjne na ponad 21 mln zł, ale już 18 stycznia budżet ten zost...
Ścinawa: Jak zawsze – inwestycyjnie

Ścinawa: Jak zawsze – inwestycyjnie

Promo, Z regionów
Rok 2023 był dla samorządu gminy Ścinawa okresem wielu sukcesów infrastrukturalnych. Z powodzeniem realizowano budżet, pozyskiwano sporo zewnętrznych środków finansowych i zgodnie współdziałano – zarówno w samej gminie, jak i z gremiami zewnętrznymi. Ścinawa rozwija się niezmiernie dynamicznie i tego impetu inwestycyjnego może jej pozazdrościć wiele nie tylko ościennych samorządów. Zatem z bardzo dużym prawdopodobieństwem założyć można, że inwestycyjny boom będzie tutaj również w roku 2024. Wprawdzie budżet gminy Ścinawa nie był jeszcze uchwalony na początku stycznia, lecz został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz komisje działające przy Radzie Miejskiej – i niebawem będzie uchwalany. Wzbogacając infrastrukturę – Jest zainteresowanie nasz...
Żórawina: Będzie pracowity rok

Żórawina: Będzie pracowity rok

Wyróżnione, Z regionów
Pozyskano fundusze na długo oczekiwaną renowację kościoła pw. Świętej Trójcy, są też środki finansowe na odnowienie budynku Urzędu Gminy w Żórawinie, lecz najważniejsze, że uchwalono całkiem niezły, ponad 100-milionowy budżet, którego na pewno miejscowy samorząd nie będzie przejadał, tylko przeznaczy na najpilniejsze inwestycje – zadania infrastrukturalne tak bardzo potrzebne do lepszego życia miejscowej społeczności. Tak dzieje się tutaj od lat, ponieważ gmina ta jest solidną jednostką samorządu terytorialnego, gminą dobrze się rozwijającą, w której żyje się spokojnie i bez rewolucyjnego zamieszania. Gdyby jednym zdaniem określić gminę Żórawina, zabrzmiałoby ono: „To przyjazne i dobre miejsce do życia, zamieszkane przez pracowitych i fajnych ludzi”. W drugiej dekadzie grudnia 2023 rok...
Radłów – Radlau: Rozwój mimo niewystarczającego wsparcia

Radłów – Radlau: Rozwój mimo niewystarczającego wsparcia

Z regionów
Wiele wiejskich gmin skwapliwie korzystało z jednego z programów Polskiego Ładu wspierającego tereny popegeerowskie, lecz okazuje się, że nie wszystko było jasne i transparentne, i są gminy spełniające całkowicie kryterium tego wsparcia, które funduszy nie otrzymały, choć powinny dotacje dostać. Taką gminą jest m.in. Radłów na Opolszczyźnie, który już od wielu lat zarządzony jest przez samorząd związany z Mniejszością Niemiecką. W wiejskiej gminie Radłów żyją pracowici i mądrzy ludzie, ale – ze względu na wielkość gminy, usytuowanie w sporej odległości od kluczowych szlaków komunikacyjnych i brak dużych zakładów przemysłowych – miejscowy samorząd nie dysponuje budżetem, dzięki któremu można by realizować kosztochłonne inwestycje. Zatem samorządowcy starają się o zewnętrzne środki finan...
Usługi sąsiedzkie

Usługi sąsiedzkie

Samorządnie
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. To wsparcie seniorów lub osób niesamodzielnych w prostych czynnościach, jak posprzątanie mieszkania czy zrobienie zakupów. Finansowanie świadczenia to zadanie gmin i to one będą decydować, czy na ich terenie pojawią się takie usługi w wersji odpłatnej, a jeśli tak, to komu i w jakiej wysokości wynagrodzenie będzie przysługiwać. – To świetna regulacja i kolejny czynnik motywujący, żeby w gronie sąsiadów znaleźć potrzebujących. Z drugiej strony może to stwarzać pole do nadużyć, ważna będzie więc kontrola ze strony pracowników socjalnych – ocenia Katarzyna Bórawska, adwokatka z kancelarii B-Legal. – Usługi sąsiedzkie, w rozumieniu nowej realizacji ustawy o pomocy społecznej, to usłu...
Starostwo Powiatowe w Oławie: Budżet rekordowy, i nie mniejsze problemy

Starostwo Powiatowe w Oławie: Budżet rekordowy, i nie mniejsze problemy

Wyróżnione, Z regionów
Przed Powiatem Oławskim realizacja całkiem sporego budżetu na rok 2024 i wielu zadań infrastrukturalnych dofinansowanych z zewnętrznych programów. Najważniejsze będzie jednak rozwiązywanie problemów związanych z zadłużonym Szpitalem Powiatowym w Oławie, i choć jest to arcytrudne zadanie, poddawać się nie wolno i w Powiecie Oławskim nikt nie hołduje takiej postawie. Tegoroczny budżet Powiatu Oławskiego jest wyższy od ubiegłorocznego i został opracowany zgodnie z obowiązującymi ustawami: o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym, a w szczególności w oparciu o przyjęte założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2024, jak również o informacje przekazane przez ministra finansów oraz innych dysponentów środków budżetowy...
Wisznia Mała: Najważniejsi są ludzie i rozwój gminy

Wisznia Mała: Najważniejsi są ludzie i rozwój gminy

Wyróżnione, Z regionów
Rada Gminy Wisznia Mała uchwaliła budżet gminy i ta swoista mapa samorządowego działania już obowiązuje. Można zatem realizować ambitny budżet gminy, w którym jest sporo inwestycji infrastrukturalnych, tak bardzo niezbędnych miejscowej społeczności. A głównymi priorytetami są: budowa kanalizacji, oświata, zadania drogowe i proekologiczne. W gminie tej od lat dzieje się sporo, ale przede wszystkim darzy się dobrze i nic nie wskazuje na to, by ten dobry rozwojowy trendmógł się zmienić. Sesja budżetowa jest dla każdej z polskich gmin sesją najważniejszą. W gminie Wisznia Mała radni – przy jednym wstrzymującym się od głosu – uchwalili już budżet i teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby go realizować. Jest już drogowskaz i credo gminy – Bardzo się z tego cieszę, ponieważ uchwalen...
Czernica: Tu mieszkać i tu żyć

Czernica: Tu mieszkać i tu żyć

Promo, Z regionów
W sierpniu ubiegłego roku Główny Urząd Statystyczny podał, że gmina Czernica jest krajowym liderem pod względem migracji, co oznacza, że ludzie chcą tutaj mieszkać. Świetne skomunikowanie z Wrocławiem, mnóstwo inwestycji m.in. w oświatę, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, zadania wodno-kanalizacyjne oraz oświetleniowo-drogowe – to tylko niektóre atrybuty rozwojowe tej gminy. A do tego dochodzą dobre planowanie oraz umiejętne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, konsekwencja i pracowitość miejscowego samorządu. Budżet gminy Czernica został uchwalony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. – Jestem z niego zadowolony, ponieważ sporo w nim inwestycji, które będą zmieniały gminę Czernica na jeszcze lepszą do życia – uśmiecha się wójt Włodzimierz Chlebosz. – Projekt budowy ...