Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: GP październik 2017

Rynkowy bigos październik 2017

Pieniądze i okolice
Międzynarodowa agencja nieruchomości Savills opublikowała zestawienie krajów – największych według wartości w dolarach rynków nieruchomości, tak mieszkalnych jak i komercyjnych. W sumie firma szacuje wartość ziemskich nieruchomości na 200 bln dol. z czego 165,8 bln dol. to wartość nieruchomości mieszkalnych. Największy udział w rynku (21 proc.), mają Chiny. Zarząd Dzielnicy Mokotów w 2012 r. umożliwił Wojciechowi Jaruzelskiemu przejęcie pełni praw do willi w Warszawie przy ul. Ikara za 42.992,67 zł; tak niska kwota wynikała ze specjalnej 93-procentowej bonifikaty. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani poparł niemiecki pomysł ujednolicenia wysokości świadczeń dla uchodźców w krajach UE. Czy oznacza to także wyrównanie dopłat dla rolników we wszyst