poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP luty 2016

Informacji nigdy nie bagatelizujemy

Uncategorized
Rozmowa z Lucyną Hanus, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i zastępcą przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych   – Jak pracowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu? – Zbierane są dane i najpóźniej na początku marca Kolegium Izby przyjmować będzie sprawozdanie z działalności Izby. Dzisiaj nie mamy jeszcze całkowicie podsumowanych wyników, bowiem samorządy dopiero w połowie lutego składają roczne sprawozdania, które będą przez nas analizowane i opracowywane. Mamy oczywiście pierwsze informacje i w zeszłym roku składaliśmy ponad 10 tysięcy uchwał i zarządzeń; w stosunku do roku 2014 było to o kilkaset pozycji więcej. – Porozmawiajmy o działalności kontrolnej RIO, ściśle związanej z samorządami. – ...

Muzyka łagodzi obyczaje

Uncategorized
Rozmowa z Andrzejem Kosendiakiem, dyrektorem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu   – Zeszły rok był dla pana wyjątkowy. Skończył pan 60 lat, minęło też dziesięciolecie od chwili, gdy został pan dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej i Wratislavii Cantans. Ale przede wszystkim otwarte zostało Narodowe Forum Muzyki. Wielki, ważny projekt stał się ciałem. Spełniło się marzenie wrocławskich – i nie tylko – melomanów. Ale łatwo nie było. Czego pan się najbardziej obawiał? – Nie jestem strachliwy! Jeśli chce się czegoś dokonać, trzeba przeanalizować wszystko, co może pójść źle, ale od dłuższego czasu miałem poczucie, że ten projekt się uda. Gdy były już plany, gdy sala została zdefiniowana, rozpoczęła się budowa i wtedy – pomimo dużych trudności – wiedziałem, że b...

Twardogóra: Jesteśmy w dobrej kondycji

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry   – Dla przeprowadzającego wywiad pisanie o sprawach miłych jest naprawdę fajne… – Rok 2015 zamknął się nam świetnie – wstępnie ustalona jeszcze w 2014 roku kalkulacja budżetowa zakładała budżet w wysokości 38 mln zł, a skończyło się na kwocie ponad 55 mln zł! – Rzeczywiście, to świetna informacja. – Ponad 20 mln zł wydaliśmy na inwestycje, wraz z remontami jest to ponad 40 proc. budżetu Twardogóry – wynik zdecydowanie świadczący o inwestycyjnym i prorozwojowym charakterze tegoż budżetu. Wypracowaliśmy pokaźną nadwyżką budżetową, której ostateczną kwotę poznamy w marcu, ale będzie to powyżej trzech milionów złotych. Daje to nam możliwość zaplanowania kolejnego pakietu inwestycji, choć s...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Na początek, dobry początek

Uncategorized
Rozmowa ze starostą wrocławskim Romanem Potockim   – Budżet Powiatu Wrocławskiego całkiem imponujący, ponad 100-milionowy. – Jest na poziomie 104 milionów złotych, a rok 2016 jawi się jako okres interesujący, przede wszystkim pod względem inwestycyjnym. Na terenie powiatu wrocławskiego mamy zaplanowanych dużo inwestycji, zatem gros środków finansowych będzie skierowanych właśnie na nie. Kolejnym ważnym elementem w budżecie Powiatu Wrocławskiego jest oświata, a mamy przecież dwie szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Widać więc, że w naszym powiecie różnor...

Kotla: Dobre owoce współpracy

Uncategorized
Położona w powiecie głogowskim Kotla jest najdalej wysuniętą na północ gminą województwa dolnośląskiego, graniczącą z województwem lubuskim. Lasy stanowiące 40 proc. powierzchni gminy, stawy i inne cieki wodne, a przede wszystkim Łęgi Głogowskie są naturalnym bogactwem tej ziemi, lecz nie mniej ważni są dla niej ludzie ją zamieszkujący. Ludzie ci od dziada pradziada uprawiali tutaj ziemię, czerpali z niej co najlepsze, ale także opiekowali się tą ukochaną ziemią, a gdy było trzeba – ofiarnie jej bronili.   Dzisiaj gmina Kotla rozwija się w sposób zrównoważony, czerpie – w miarę swych możliwości – ze zdobyczy cywilizacyjnych i wzbogaca infrastrukturę. – W roku ubiegłym ukończyliśmy dużą, kosztochłonną inwestycję kanalizacyjną, na którą pozyskaliśmy pokaźne środki f...

Olszyna: Łyżeczka lepsza od chochli

Uncategorized
Rozmowa z Leszkiem Leśko, burmistrzem Olszyny   – Jaki był rok 2015 dla samorządu Olszyny? – Rok 2015 zapisał się w historii naszej gminy jako rok niezłego rozwoju gospodarczego i realizacji zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć, co – mam nadzieję – zadowoliło naszych mieszkańców i było powodem do satysfakcji dla pracowników naszego gminnego samorządu. Zatem z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, iż był to okres nie najgorszy – wykorzystaliśmy wszystkie środki finansowe przeznaczone na inwestycje i liczymy, że rok 2016 nie będzie gorszy. Ale wszystko okaże się w praniu. Zobaczymy, jak do naszych pomysłów odniosą się nowe władze, zarówno centralne, jak i wojewódzkie. Liczę na pełne zrozumienie naszych potrzeb ze strony administracji państwowej i na to, że n...

Starostwo Powiatowe w Oławie: Centrum na półmetku

Uncategorized
Choć początki nie były najłatwiejsze, a większość wcześniejszych problemów dotyczyła sfinansowania tego niezmiernie ważnego i kosztochłonnego przedsięwzięcia, to dzisiaj wszystko idzie do przodu, zgodnie z planami i sztandarowa inwestycja Powiatu Oławskiego, czyli budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie nabrała właściwego kształtu i szybko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu.   Dla Powiatu Oławskiego budowa Centrum jest nie tylko inwestycyjnym priorytetem, ale również zadaniem najbardziej prestiżowym i kapitałochłonnym oraz powodem do dumy i satysfakcji. Na to właśnie przedsięwzięcie, realizowane od końca roku 2014, ukierunkowany jest budżet Powiatu, a w roku 2016 na ten cel przeznaczonych jest aż 11,5 mln zł. ...

Lubomierz: Turystyczna droga – jedyna

Uncategorized
Rozmowa z Wiesławem Ziółkowskim, burmistrzem Lubomierza   – Jaki był rok 2015 dla samorządu Lubomierza? – Był to rok, w którym dużo uwagi poświęciliśmy przebudowie dróg gruntowych, jak również wspólnym inwestycjom na drogach powiatowych. Lubomierz jest miastem, do którego trzeba dojechać z każdej strony – od drogi wojewódzkiej, jak i krajowej – przynajmniej sześć kilometrów, a tych dróg jest sześć. Zatem nasze drogi mają już dość dobre nawierzchnie, a warto podkreślić, iż zgodnie z porozumieniem partycypujemy w kosztach inwestycji realizowanych na drogach powiatowych. Przeprowadziliśmy renowację Domu Płóciennika – XVI-wiecznej zabytkowej kamienicy, w której znajduje się Muzeum Kargula i Pawlaka. Otworzono również dwa muzea – jedno związane z historią kościoł...

Starostwo Powiatowe w Kłodzku: Baśniowa kraina

Uncategorized
Ziemia Kłodzka, kraina położona w Sudetach Środkowych i Wschodnich, otoczona górskimi pasmami, jest miejscem naprawdę jak z pięknej baśni. Wspaniała przyroda, bogactwo kulturowego dziedzictwa, cudowne warunki do uprawiania sportu i do rekreacji, znakomite walory uzdrowiskowe – to wszystko to właśnie Ziemia Kłodzka.   Wspaniałą cechą tego regionu jest także to, że każdy znajdzie tu miejsce dla siebie – na gości czekają komfortowe hotele i ośrodki SPA, pensjonaty i sanatoria, gospodarstwa agroturystyczne, schroniska i kempingi, i to, że każda pora roku jest tutaj niezwykle atrakcyjna. Zima jest na Ziemi Kłodzkiej rajem dla narciarzy. Zieleniec i leżąca w Masywie Śnieżnika Czarna Góra to ośrodki, które oferują świetnie przygotowane trasy zjazdowe o różnym stopniu tr...

Ścinawa: Budżet inwestycyjnie ambitny

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy   – Do niedawna niektóre dolnośląskie samorządy nie miały uchwalonego budżetu… – …ale my uchwaliliśmy budżet na przedświątecznej sesji 21 grudnia. To budżet ambitny, jeśli chodzi o działania inwestycje, a przecież to inwestycje determinują rozwój gminy. Poza tym u nas urzędnikom stawiane są zadania związane zarówno z racjonalizacją wydatków, jak i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tegorocznym budżecie Ścinawy wydatki kształtują się na poziomie 41 mln zł, dochody to około 39 mln zł, a inwestycje pochłoną prawie 16 mln zł, z czego w naszym budżecie jest dzisiaj połowa tej sumy. – Będziecie musieli się nieźle nagimnastykować. – Pewnie tak, bowiem aby osiągnąć poziom 16 mln zł musimy pozysk...