niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP listopad 2023

Lewin Brzeski: Trudny i ciekawy rok

Lewin Brzeski: Trudny i ciekawy rok

Z regionów
Powoli mijający rok 2023 był dla samorządu Lewina Brzeskiego okresem sporej gimnastyki finansowej, której towarzyszyły różne trudności i niemała doza stresu. Warto podkreślić, że – choć łatwo nie było – samorządowcy stanęli na wysokości zadania i budżet gminy, w tym oczywiście niemało inwestycji, realizowano z dużą determinacją. Ponadto zorganizowano z powodzeniem wrześniowe dożynki gminne w Oldrzyszowicach, które niezbicie pokazały, jak bardzo ludzie tęsknili za byciem ze sobą, co wcześniej uniemożliwiała im pandemia. W Lewinie Brzeskim już od wielu lat samorząd nie poddaje się różnym kłopotom, na które często nie ma żadnego wpływu. Pandemia koronanawirusa, inflacja, a co za tym idzie wszechobecna drożyzna, wysokie ceny nośników energii i wojna na Ukrainie oraz uszczuplenia w dochodac...
Chojnów – miasto: Wzorowi pod wieloma względami

Chojnów – miasto: Wzorowi pod wieloma względami

Z regionów
Zgromadzenie dziennikarzy i specjalistów Forum Ekspertów przyznało gminie miejskiej Chojnów tytuł „Wzorowa Gmina”, który może dzierżyć do roku 2026. Temu wyróżnieniu nie dziwi się nikt, kto zna tutejszy samorząd, który nie przejada środków finansowych, zgodnie i konsekwentnie polepsza poziom życia miejscowej społeczności i przez kolejne lata realizuje proinwestycyjne budżety. Władze Chojnowa nie zajmują się politykierstwem, tutaj polityką jest mieszkaniec i jego dobro. Nadając Chojnowowi tytuł „Wzorowa Gmina”, Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę szereg aspektów samorządowego życia wyróżniających tę miejską gminę. Miasto przez duże M Zdaniem jurorów, miastem Chojnów od kilkunastu lat zarządza samorząd przyjazny i godny zaufania, który dynamicznie rozwija gminę. Poprawiła się baza o...
Czernica: Nagrodzona konsekwencja wielu działań

Czernica: Nagrodzona konsekwencja wielu działań

Z regionów
Powoli, rok po roku, cichutko, jakby nieśmiało i bez zbędnych spektakularnych fajerwerków, Czernica w ostatnich latach stała się jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin na Dolnym Śląsku. Konsekwencja zarządzających nią władz samorządowych została nagrodzona, gmina lideruje w Polsce pod względem wzrostu osadnictwa, kolejne budżety są rekordowe i pozyskiwane są olbrzymie zewnętrzne środki finansowe. Naprawdę dzieje się tutaj wiele dobrego i bez dwóch zdań Czernica jest świetnym przykładem patriotyzmu, pracowitości, innowacyjności i zgodnego współdziałania dla dobra całej lokalnej społeczności. A po ostatnich wyborach parlamentarnych widać wyraźnie, że mieszkańcom gminy zależy na demokracji. Egzamin z demokracji mieszkańcy gminy Czernica zdali na ocenę celującą, osiągając pod wzglę...
Głubczyce: Sukcesy samorządowe i wyborcze

Głubczyce: Sukcesy samorządowe i wyborcze

Wyróżnione, Z regionów
Wprawdzie początek roku 2023 nie napawał zbytnim optymizmem, m.in. z powodu inflacji, wysokich cen nośników energii i kłopotów z bieżącymi wydatkami, to później było już tylko lepiej, a końcówka roku obfitowała w spektakularne sukcesy – w tym pozyskanie przez samorząd w Głubczycach ponad 5 mln zł na renowacją zabytkowego dworca kolejowego. Niewątpliwym sukcesem okazały się także październikowe wybory, w których miejscowa społeczność dobrze zdała egzamin z demokracji, osiągając rekordową frekwencję. W województwie opolskim już od wielu lat frekwencje wyborcze nie należą, delikatnie mówiąc, do imponujących, lecz w tegorocznych wyborach parlamentarnych było naprawdę nieźle – w Głubczycach wyniosła 67,58 proc. Adam Krupa, burmistrz Głubczyc Fot. Sławomir Grymin Rekordowa f...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wspólna praca i wspólne sukcesy

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wspólna praca i wspólne sukcesy

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego ROMANEM POTOCKIM – Niewiele czasu zostało do końca roku 2023, w którym Powiat Wrocławski liderował w wielu prestiżowych ogólnopolskich rankingach. – Zgadza się. Był to rok wyjątkowy, rok wielu wyzwań i inwestycji oraz sukcesów wizerunkowych, bowiem po raz czwarty z rzędu Powiat Wrocławski został okrzyknięty najlepiej zarządzanym – pod względem finansowym – powiatem w Polsce. Oczywiście bardzo nas cieszy to zwycięstwo, które jest wypadkową zbiorowej pracy – pani skarbnik, całego Zarządu Powiatu, a także wszystkich pracowników starostwa powiatowego. Był to również czas dużych inwestycji drogowych. W ostatnim okresie pozyskaliśmy ogromne wsparcie finansowe – m.in. na budowę drogi będącej zjazdem z autostrady A4, w kierunku Małuszowa. To pięciok...
Wisznia Mała: Łatwo nie było

Wisznia Mała: Łatwo nie było

Wyróżnione, Z regionów
Ten samorząd nigdy się nie poddaje, choć ostatnia kadencja naznaczona była tragediami i traumą. Pandemia zabrała szanowanego i bardzo lubianego zastępcę wójta – MARIUSZA FEDZINA, a nieopodal budynku urzędu gminy bezwzględny bandyta zastrzelił oficera policji. Były to nadzwyczaj gorzkie i spektakularne zdarzenia, które wstrząsnęły ludźmi, ale na szczęście samorządowe życie zazwyczaj jest inne, spokojniejsze i bardziej przewidywalne. To mozolna praca, realizacja planów i inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznych funduszy – z czego gmina Wisznia Mała zawsze skrzętnie korzystała – i gimnastyka logistyczno-finansowa. Tak właśnie było w roku 2023 naznaczonym sporymi kłopotami finansowymi, na które miejscowy samorząd często nie miał żadnego wpływu. Jak bardzo mieszkańcy gminy Wisznia Mała są obow...
Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Wyróżnione, Z regionów
Rok 2023 nie był miłym spacerkiem dla polskich samorządów. Wojna w Ukrainie, inflacja, wysokie ceny nośników energii i materiałów budowlanych oraz uszczuplenia w dochodach gmin wynikające ze zmniejszenia udziału samorządów w podatku PIT generowały wiele finansowych problemów. Trudno było zbilansować wydatki bieżące z dochodami i mieć własne środki budżetowe niezbędne do realizacji dotowanych zewnętrznie zadań inwestycyjnych. Z tych wszystkich turbulencji – na które samorząd nie miał żadnego wpływu – gmina Żórawina wyszła zwycięsko. Pod koniec tego roku można śmiało ocenić, że budżet gminy został w większości zrealizowany. Planów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych żórawiński samorząd miał w roku 2023 niemało, a do tego doszło całkiem sporo przedsięwzięć natury prospołecznej – ws...
Wzorowy Związek na niełatwe czasy

Wzorowy Związek na niełatwe czasy

Pieniądze i okolice
Poprzedni rok i rok 2023 były dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława latami trudnymi. Wojna w Ukrainie, inflacjai konflikt na Bliskim Wschodzie spowodowały gwałtowny wzrost cen paliw i energii. Ponadto podwyższono płacę minimalną, co razem spowodowało renegocjacje umów z wykonawcami i znacznie podniosło koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów. Najważniejsze jest to, że Związek dobrze poradził sobie z problemami – może przede wszystkim dlatego, że pracują w nim świetni fachowcy. – Nie planujemy w tym, ani w roku 2024 wprowadzać żadnych podwyżek w opłatach – deklaruje dyrektor Biura Związku Andrzej Ćwiek. – Co więcej, utrzymując aktualną stawkę opłat, zamierzamy utrzymać na wysokim poziomie obecny zakres usług, a nawet zwiększyć go, wprowadzając taksówkę odpadową w gminie Borów, urucha...
Akcja na przysłowiową szóstkę

Akcja na przysłowiową szóstkę

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest – jak zawsze zresztą – kuźnią bardzo fajnych pomysłów i działań, które popularyzują nietuzinkowe dary natury regionu. Tym razem – między innymi dzięki funduszom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – rzesze uczniów wzięły udział w akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”. Były to przemyślane i pożyteczne lekcje mające walory edukacyjno-ekologiczne. DZPK akcję tę przeprowadził dzięki własnym środkom finansowym, funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz pieniądzom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Połowę funduszy przeznaczono na Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, a drugą część spożytkowano bezpośrednio na realizację akcji...
Rakotwórcze miasta

Rakotwórcze miasta

Pieniądze i okolice
Na początku miesiąca opublikowany został raport Polskiego Alarmu Antysmogowego prezentujący najbardziej zanieczyszczone miejscowości w Polsce. Po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach: liczby dni smogowych, stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenia benzo(a)pirenu. W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się również Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości po raz pierwszy pojawiło się Nowe Miasto Lubawskie, w którym zainstalowano stację pomiarową. Najnowszy ranking został opracowany na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska za rok 2022. Niepokojąca jest wciąż wysoka pozycja Nowej Rudy, która po raz kolejny została smogowym zwycięzcą, w dodatku we wszystkich...