czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP listopad 2021

Wygrać kolejne bitwy

Wygrać kolejne bitwy

Po szkole. Po pracy
Ogrody zoologiczne to miejsca rekreacji dla setek tysięcy osób. To również – o czym wielokrotnie pisaliśmy – miejsca edukacji i badań naukowych. Podobnie jest we wrocławskiej placówce, która w ubiegłym miesiącu podpisała kolejną umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wspólne badania oraz projekty, wsparcie merytoryczne, publikacje naukowe i zajęcia dydaktyczne na terenie zoo to tylko część działań, które Uniwersytet Przyrodniczy oraz wrocławski ogród zoologiczny będę realizowały w najbliższych pięciu latach. Rektor UPWr prof. Jarosław Bosy, prezes ZOO Wrocław Radosław Ratajszczak oraz dyrektor ds. hodowlanych Mirosław Piasecki podpisali w połowie ubiegłego miesiąca porozumienie o współpracy. Jak poinformowali przedstawiciele ogrodu, te dwie wrocławskie instyt...
Giełda partnerstw

Giełda partnerstw

Z regionów
Polsko-czeska giełda partnerstw to wydarzenie, które skierowane było przede wszystkim do gmin i powiatów przygranicznych z Polski i z Czech oraz instytucji i organizacji zorientowanych na współpracę polsko-czeską. Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zainteresowanie udziałem w październikowej giełdzie znacznie przekroczyło oczekiwania. To dowód na potrzebę organizacji tego typu spotkań. W zaplanowanych aktywnościach wzięło udział ponad 140 osób, w tym 49 uczestników z Republiki Czeskiej oraz 91 z Polski. Wydarzenie składało się z dwóch części. Ważnym elementem części konferencyjnej było przedstawienie założeń programu transgranicznej współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027. Głównym celem części warsztatowej było umożliwienie jej uczestnikom nawiązywania...
Inicjatywa Sołecka

Inicjatywa Sołecka

Z regionów
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to propozycja Zarządu Województwa Opolskiego, skierowana do mieszkańców wszystkich sołectw w województwie opolskim, która jest realizowana od roku 2020. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest systemem dotacji celowych, przyznawanych w latach 2020-2022 sołectwom w regionie na realizację ich własnych, lokalnych projektów. Jak mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego: „Zadania, jakie mieszkańcy wsi mogą realizować w ramach MIS mają charakter otwarty, ale muszą się wpisywać w główny cel projektu, czyli powinny służyć rozwojowi integracji, wspieraniu i promowaniu oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. W naszym województwie mamy 1020 sołectw w 68 gminach. Wszystkie mogą aplikować do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Aby nie pomi...
Turystyka medyczna i dobry biznes

Turystyka medyczna i dobry biznes

Pieniądze i okolice
Szacuje się, że każdego roku nawet kilkaset tysięcy cudzoziemców przyjeżdża do Polski, żeby poddać się zabiegom medycznym czy kuracjom w sanatoriach i uzdrowiskach. Gości z zagranicy przyciągają wysoka jakość i bogata oferta usług, konkurencyjne ceny i wsparcie postępującej technologii, z jakimi mogą się spotkać w naszym kraju. Również coraz więcej Polaków ceni wyjazdy, które mają na celu podreperowanie zdrowia, zwłaszcza w związku z dolegliwościami pocovidowymi. Szczególny potencjał rozwoju turystyki medycznej mają regiony atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo, z dobrze rozwiniętą bazą hotelową. – Turystyka medyczna na świecie jest widocznym od wielu lat trendem, który zawitał też do Polski. Widzimy dzisiaj, że mamy ogromny mandat do tego, aby nie tylko zachęcić zagranicznych ...
Zrównoważona turystyka

Zrównoważona turystyka

Pieniądze i okolice
W ubiegłym miesiącu w formule online odbyła się konferencja „Zrównoważona turystyka. Biznes dla europejskich obszarów górskich”. Jednym z uczestników konferencji był Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Jak będzie kształtował się biznes i turystyka w kontekście europejskich obszarów górskich? – na to pytanie próbowali wspólnie odpowiedzieć uczestnicy konferencji. Konferencja miała na celu zrozumienie wspólnych wyzwań i możliwości na najniższym poziomie działalności turystycznej w obszarach górskich. Władysław Ortyl w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę przede wszystkim na konieczność powołania do życia Strategii Karpackiej, która byłaby odpowiedzią na wszystkie bolączki krajów regionu karpackiego. – Teraz też są środki unijne w Karpatach, ale ich wdrażanie, wyda...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Ekologia nas wyróżnia

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Ekologia nas wyróżnia

Promo, Z regionów
Rozmowa z WIESŁAWEM ZAJĄCEM – członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, odpowiedzialnym m.in. za Wydział Ochrony Środowiska – Jakie działania podejmują władze Powiatu w celu poprawy jakości środowiska naturalnego? Wiesław Zając – Powiat Wrocławski od 2020 roku realizuje program wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, mający na celu zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery w naszym powiecie. Minione dwa lata, w których udzielane były dotacje, pokazały, że zainteresowanie ze strony mieszkańców powiatu wrocławskiego wymianą tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła jest bardzo duże i z roku na rok wzrasta. Wskazuje to na coraz większą świadomość w zakresie realnej potrzeby działań w kierunku ochrony powietrza atmosferycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwa...
Spotkania inne niż wszystkie

Spotkania inne niż wszystkie

Po szkole. Po pracy
Kiedy na dworze dżdży i mży, a kolory jesieni odchodzą do historii, w muzealnych salach jest ciepło i przytulnie. Wykorzystajmy to, bo warto. Tym bardziej, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu proponuje kolejne wystawy czasowe. Kiedy zamykamy ten numer naszego miesięcznika, w gmachu głównym Muzeum Narodowego trwają ostatnie prace związane z otwarciem wystawy „Wrocław według Bacha”. To – jak mówią przedstawiciele wrocławskiej placówki – pierwsza monograficzna wystawa Carla Daniela Davida Friedricha Bacha, na której zaprezentowany zostanie między innymi bezcenny zbiór 190 rysunków ukazujących najważniejsze budowle, pomniki, place Wrocławia, a także mosty, wykute w kamieniu rzeźby czy – w niemal 85 procentach niezachowane do naszych czasów – portale domów mieszczańskich. Tworzące zestaw...
Ziębice: Zgodna praca połową sukcesu

Ziębice: Zgodna praca połową sukcesu

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Ziębic MARIUSZEM SZPILAREWICZEM i jego zastępcą MAŁGORZATĄ WOŁCZYK – Proszę pokusić się o podsumowanie roku 2021. Jaki on był dla samorządu w Ziębicach? Mariusz Szpilarewicz: – Był to rok bardzo pracowity. Zaplanowaliśmy w nim wiele zadań i stopniowo staramy sie je realizować. Z pewnością wszystkie drogowe zadania realizowane przez nas samodzielnie będą wykonane i jest to sukces, biorąc pod uwagę sytuację panującą na rynku wykonawców. Przebudowaliśmy drogę w Nowym Dworze, a niebawem ukończymy przebudowę drogi Skalice – Nowy Dwór, ul. Pilichowskiej w Ziębicach i drogi w Kalinowicach Dolnych. Realizujemy też przebudowę ulic Wałowej i Mickiewicza w Ziębicach. Doszedł też nam do wykonania łącznik między ul. Polną a ul. Łąkową wraz z budową chodnika i to zadanie...
Kąty Wrocławskie: Najważniejsza – wspólnota mieszkańców

Kąty Wrocławskie: Najważniejsza – wspólnota mieszkańców

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z JULIANEM ŻYGADŁO, burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Minęło niedawno sto dni pańskiego burmistrzowania w Kątach Wrocławskich. Jak pan ocenia ten czas? Julian Żygadło – Magiczne sto dni jest znanym chwytem marketingowym, często używanym w mediach i polityce. Oczywiście na tym nie można poprzestać, ale to chyba dobry przyczynek do oceny pierwszego okresu mojej kadencji i pracy. Był to na pewno czas bardzo pracowity i pełen wyzwań. – Co się przede wszystkim istotnego działo? – Ogłosiliśmy m.in. przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie, a ponadto oddaliśmy do użytku żłobko-przedszkole w Kątach Wrocławskich, które jest pierwszym publicznym obiektem tego typu na terenie naszej gminy. Znacznie wzbogaca to naszą...
Pielgrzymka: Zrobiono więcej niż zaplanowano

Pielgrzymka: Zrobiono więcej niż zaplanowano

Wyróżnione, Z regionów
Stabilność zarządzania gminą, niezła współpraca wójta z radą oraz nietuzinkowe walory przyrodnicze – to tylko niektóre niezaprzeczalne walory dolnośląskiej Pielgrzymki. A do tego dochodzi sporo pozyskanych środków zewnętrznych wspierających infrastrukturalne inwestycje. W gminie Pielgrzymka miejscowy samorząd nie przejada publicznych pieniędzy, bowiem tutaj wszystkim zależy na jak najlepszym rozwoju, o którym najlepiej świadczą zrealizowane zadania służące miejscowej społeczności. Pandemia oczywiście dotknęła samorząd Pielgrzymki i mieszkańców gminy, lecz ludzie nie poddali się dodatkowym przeciwnościom. COVID nie zahamował rozwoju Tomasz Sybis – Nie mogę powiedzieć, że przechodzimy przez to wszystko suchą nogą, ale generalnie dajemy sobie do dzisiaj radę, budżet jest dobrze r...