poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP listopad 2014

Kąty Wrocławskie: Zmieniło się niemało…

Uncategorized
Rozmowa z Antonim Kopciem, burmistrzem Kątów Wrocławskich – Mijają już cztery lata kadencji… – …i raz na cztery lata samorządowcy poddają się ocenie mieszkańców – przychodzi okres rozliczeń i podsumowań. Bez fałszywej skromności oceniam tę kadencję jako wyjątkowo dobrą pod względem zrealizowanych inwestycji, wielkości pozyskanych finansowych środków zewnętrznych i zgodnego współdziałania z radnymi. – Co, pańskim zdaniem, będzie najważniejsze w najbliższych latach dla przyszłości gminy Kąty Wrocławskie? – Przed nami nowa perspektywa unijna. W najbliższych latach działamy w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mamy szanse na pozyskanie wielkich środków. Preferowane zaś będą te inwestycje, które samor...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Z myślą o mieszkańcach

Uncategorized
Misją każdego samorządu jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Przegląd działań powiatu wrocławskiego w mijającej kadencji wskazuje, że w przypadku tutejszych władz nie jest to tylko czysty slogan, ale prawda konsekwentnie wcielana w życie. O tym, w jaki sposób lokalni włodarze realizują służebną misję samorządu rozmawiamy z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego. – Panie starosto, weźmy pod lupę ostatni tydzień. Co ciekawego wydarzyło się w powiecie wrocławskim? – Działo się rzeczywiście sporo. 4 listopada dobiegła końca tegoroczna edycja warsztatów ekologicznych, które od kilku lat realizujemy w Borzygniewie, wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. W tym roku w warsztatach udział wzięło 1000 uczniów. Również w tym tygodniu młodzież z na...

Korfantów: Ludzie wybiorą dobrze

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Wójcikiem, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie i kandydatem na burmistrza Korfantowa – Przyszedł zatem czas na zmiany w pańskim życiu, skoro postanowił pan ubiegać się o stanowisko burmistrza Korfantowa. – Zapewne tak! Wiem, jak rozwijać naszą gminę, pracuję w samorządzie ponad 20 lat i nadszedł czas, aby – kolokwialnie mówiąc – wziąć byka za rogi. Sądzę – bez fałszywej skromności – iż mam odpowiednie doświadczenie, aby sprostać zadaniom stawianym włodarzowi gminy i dobrze sprawować swój urząd. Byłem radnym powiatowym przez dwie kadencje, mam dobre kontakty z władzami powiatowymi i wojewódzkimi, co ułatwi mi pracę. Oceniam, że to jest dla mnie dobry czas na burmistrzowanie w tak dużej gminie jak Korfantów. – C...

Dobroszyce: Najważniejsze – cele i jaja

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głową, wójtem gminy Dobroszyce – Gdy patrzy pan na swoje dwudziestoletnie zarządzanie gminą, to… – …dumny jestem i mam prawdziwą satysfakcję z tego, że przez te lata miałem realny wpływ na rozwój naszej gminy. Często – wbrew ogólnym opiniom i trudnym układom w radzie – i tak kreowałem to, co ja uznawałem za stosowne i najlepsze dla naszej społeczności. Wójt, burmistrz czy prezydent po jakimś czasie zarządzania gminą musi mieć kompleksową wiedzę dotyczącą potrzeb gminy, powinien dążyć do ogólnego celu i nie może zbytnio ulegać partykularnym celom poszczególnych grup społecznych. – Zatem decyzje musi podejmować sam. – Powinien umieć decydować, ale też brać pełną odpowiedzialność za swoje decyzje. – Jak przez te dwadzieścia lat zmi...

Niechlów: Awantury zostawiamy innym

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – Nastał czas podsumowań samorządowej pracy… – …i jeśli spojrzymy w sprawozdanie z tej kadencji, które przedstawiłem radnym, to wyraźnie widać, że mijająca kadencja była najowocniejszą i najbardziej obfitującą w inwestycje. Oczywiście także dlatego, że zbiegła się z unijnym okresem programowania 2007-2013 i mogliśmy sięgać po środki finansowe z Unii Europejskiej. Trzeba też podkreślić, że wiele zadań dzięki temu udało się nam zrealizować, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. – Zewnętrzne pieniądze były zatem jedną z podstaw sukcesów gminy Niechlów, ale także zgodna i wspólna praca władz i rady gminy. – Zgoda ma rzeczywiście kapitalne znaczenie i zawsze na pierwszej sesji oświadczam radnym, że zapominam, kto...

Oława – miasto: Byliśmy konsekwentni…

Uncategorized
Rozmowa z Franciszkiem Październikiem, burmistrzem Oławy – Nie będzie się pan już ubiegał o burmistrzowanie Oławą. W jaki stanie zostawia pan miasto swojemu następcy? – Uważam, że miasto jest w dobrej sytuacji ekonomicznej, ma niezły budżet, wynoszący około 96 mln z i pełną płynność finansową. Wszystko dlatego, że nasz samorząd konsekwentnie nad tym pracował, bowiem na początku mojej pracy tak dobrze nie było. W roku 2002, gdy rozpoczynałem burmistrzowanie Oławą, budżet miasta wynosił 37 mln zł, dzisiaj jest o około 60 mln zł większy. A ponieważ w ostatnich latach środków jest więcej, to mocno inwestujemy także w sport i kulturę. Na rozwój Oławy na pewno niemały wpływ miały decyzje sprzed lat, czyli powołanie w roku 2004 strefy ekonomicznej i pozyskanie inwestorów. Naj...

Niemcza: Rozsądek przede wszystkim

Uncategorized
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy – Co było dla was najważniejsze w ostatniej kadencji? – Zrealizowaliśmy ważne inwestycje i przeprowadziliśmy reformę systemu naszych finansów publicznych. Przede wszystkim nauczyliśmy się podejmować trudne i nie zawsze popularne decyzje. – Trzeba umieć rozmawiać, słuchać i mieć zdolności koncyliacyjne. – Właśnie! Zlikwidowaliśmy dwie szkoły wiejskie, ale nie przestały one istnieć, ponieważ taka była wola mieszkańców. Te placówki są teraz szkołami społecznymi, którym w miarę możliwości staramy się pomagać. Dzięki tym oświatowym działaniom mamy znaczne oszczędności, a przecież wcześniej musieliśmy decydować się nawet na wyłączanie światła w nocy. – Czyli z gminnymi finansami było niedobrze… ...

Wisznia Mała: Wózek ciągnęliśmy w jednym kierunku

Uncategorized
Rozmowa z Jakubem Bronowickim, wójtem gminy Wisznia Mała – Proszę ocenić ostatnią kadencję samorządową w gminie Wisznia Mała. – Nie wiem jak inni, ale ja jestem bardzo zadowolony z tych czterech ostatnich lat naszej pracy, bowiem udało się nam w niektórych sferach gminnego życia zdziałać więcej niż założyliśmy. Oczywiście są też takie sprawy, w których chciałoby się zrobić więcej, ale czynniki niezależne od naszego gminnego samorządu nie pozwoliły nam na przeprowadzenie niektórych zadań. Chcę przede wszystkim podkreślić, że świetnie współpracowało się nam z mieszkańcami gminy, całą naszą lokalną społecznością i jest to naprawdę budujące. Ludzie u nas z jednej strony są wymagający, a z drugiej zaś wyrozumiali, bowiem zdają sobie dobrze sprawę z tego, ile jesteśmy w stan...

Byczyna: Sukces – praca zbiorowa

Uncategorized
Będąca północną granicą województwa opolskiego Byczyna jest jedną z najpiękniejszych, ale także najgospodarniejszych i najbardziej zapobiegliwych gmin Opolszczyzny. Z drugiej strony niełatwo jest zarządzać i rozwijać gminę, której podstawą egzystencji jest rolnictwo, ale byczyński samorząd znalazł dywersyfikacyjne pola rozwojowe. To turystyka – związana przede wszystkim ze stolicą gminy, pełną zabytkowej architektury Byczyną, z siedzibą Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa – oraz strefa rozwoju gospodarczego, której powstanie jest na razie na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wpływy do budżetu nie są zbyt duże, to robi się nieciekawie, denerwująco i każdy samorząd wpada w mniejsze lub większe tarapaty, nie mogąc realizować zada...

Oborniki Śląskie: Szansy nie zaprzepaścimy

Uncategorized
Rozmowa ze Sławomirem Błażewskim, burmistrzem Obornik Śląskich – Kadencja samorządowa 2010-2014 powoli się kończy… – Nasze największe osiągnięcia z tego okresu związane są z działaniami, których efekty nie są jeszcze zbyt widoczne, ale praca ta pozwoliła nam przygotować się do następnego okresu unijnego programowania 2014-2020. Część projektów już jest realizowanych – to zadania kanalizacyjne rozpoczęte na 70 procentach terenów gminy – a niebawem część przedsięwzięć będziemy kończyć. Są to przede wszystkim ścieżki rowerowe, kompleksowa przebudowa naszego kina, zabytkowy obiekt przy ul. Parkowej, który był kiedyś akademikiem, przygotowujemy też kilka obiektów zielonych do odnowienia. Chcę też podkreślić, że ważne jest wzbogacanie infrastruktury, ale nie mniej istotne je...