sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP lipiec 2015

Szukanie odpowiedzi

Uncategorized
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020”. Jej organizatorem, obok UMWO, była Politechnika Opolska oraz Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Konferencja miała charakter międzynarodowy. Wzięli w niej udział naukowcy z Grecji, Maroka, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szkocji, Ukrainy i Włoch. Otwierając konferencję, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła mówił, iż liczy, że spotkanie dostarczy odpowiedzi na pytania: w jakim kierunku ma zmierzać rozwój regionu, jakie ma dla niego znaczenie to, co dzieje się w skali lokalnej i globalnej, jak wypełnić zobowiązania unijne i wykorzystać finanse, które regi...

Targ Kaszubski – powtórne narodziny

Uncategorized
Po siedemdziesięciu latach nieobecności, ponownie powstaje w Gdańsku Targ Kaszubski, który będzie wizytówką handlowo-kulturalną regionu pomorskiego, tradycji kulinarnych i walorów przyrodniczo-krajoznawczych Kaszub. W centrum starego Gdańska, którego znaczenie i dawna potęga oparte było na handlu, istniały rozliczne targi: Sienny, Węglowy, Drzewny, Rakowy, Maślany i wiele innych. Wszędzie tam można było spotkać Kaszubów, ale najbardziej z Kaszubami kojarzyły się Targ Kaszubski i Targ Rybny. Na elewacji galerii handlowej „Madison” przymocowana jest nawet płaskorzeźba, którą zaprojektował artysta rzeźbiarz Wawrzyniec Samp, a która upamiętnia istnienie Targu Kaszubskiego w Gdańsku. Targ Kaszubski powraca. Od 21 czerwca, w każdą niedzielę w godzinach od 11 do 17, m...

Podglądanie „Śląskiego”

Uncategorized
Na modernizowanym Stadionie Śląskim zainstalowano dwie kamery. Przez internet można obserwować zdjęcia z placu budowy. Na początek kamery będą pokazywać przygotowania do skomplikowanej operacji, zwanej popularnie BIG LIFT, czyli podnoszenia ponad 800-tonowej konstrukcji linowej zadaszenia na koronę stadionu na wysokość około 28 metrów. W połowie czerwca można było zobaczyć ostatnie przygotowania do montażu układu linowego, łączników pierścienia rozciąganego oraz wyregulowanie układu lin obwodowych i radialnych. Niedługo później cała konstrukcja centymetr po centymetrze będzie wciągana specjalnym systemem podnośników na koronę „Śląskiego”. Ta operacja potrwa około dwa tygodnie. Konstrukcja linowa zadaszenia składa się z 40 lin promieniowych górnych i 40 lin prom...

Wsparcie od Orange

Uncategorized
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko otrzymała 4397,44 zł na dostęp do szerokopasmowego internetu w bibliotece centralnej i jej dziewięciu filiach oraz na zadania edukacyjne związane z nowoczesnymi technologiami w okresie do 31 lipca 2015 roku. Dzięki tym pieniądzom czytelnicy i wszyscy inni odwiedzający placówki biblioteczne mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do globalnej sieci, jaką jest internet. Tak się dzieje w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie. Od 2010 roku Fundacja Orange dostarcza również bibliotekom materiały edukacyjne przeznaczone dla użytkowników: „Bezpieczeństwo w sieci dla każdego”, „Spotkania z pasjami” czy „Sieciaki na wakacjach”. D...

Niech żyje Wratislavia!

Uncategorized
Od pół wieku Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans jest najważniejszym festiwalem muzyki klasycznej w tej części Europy. Przed laty był jedyną szansą spotkania za żelazną kurtyną artystów światowej klasy. Dziś wybitni dyrygenci, instrumentaliści i śpiewacy przyjeżdżają do Wrocławia przygotowywać wspólne koncerty z zespołami Narodowego Forum Muzyki, organizatora festiwalu. Po raz pierwszy w historii Wratislavii publiczność i muzycy mają do dyspozycji salę koncertową na światowym poziomie – obiekt Narodowego Forum Muzyki, przestrzeń, w której dzieła wokalne i instrumentalne wybrzmią pełnią piękna. Od 6 do 19 września zapraszamy na wspólne świętowanie: niech żyje Wratislavia! Nowoczesna sala koncertowa jest idealnym miejscem dla monumentalnych symfonii Mahlera. Pierwszą ork...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Dobre miejsce do życia

Uncategorized
Liczba ludności w powiecie wrocławskim osiągnęła już próg blisko 130 tysięcy mieszkańców. To prawie dwukrotnie więcej niż w 1999 roku, kiedy powstawał samorząd powiatowy. Jakie wyzwania dla władz powiatu niesie tak spektakularny przyrost ludności? Zapraszamy do rozmowy z MICHAŁEM TRĘBACZEM, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego. – Napływ mieszkańców do powiatu jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, które z pewnością cieszy lokalnych włodarzy. Nasz powiat to dobre miejsce do życia… – Rzeczywiście, dane statystyczne są w tym zakresie bardzo korzystne dla powiatu. Jest to dla nas powód do satysfakcji i jednocześnie mobilizacja do jeszcze większej pracy na rzecz mieszkańców. Należy pamiętać, że wraz z nowymi mieszkańcami pojawiają się większe potrzeby chociażby w za...

Kąty Wrocławskie: Mam szczęście do ludzi

Uncategorized
Rozmowa z Antonim Kopciem, burmistrzem Kątów Wrocławskich – Jak z bicza strzelił minęło 25 lat polskiej samorządności… – … ciekawego okresu w historii polskiego państwa, każdej gminy, każdego miasta i interesujących lat w życiu każdego człowieka, który trafił do samorządu. Mam na myśli także siebie, bowiem zostałem burmistrzem miasta i gminy Kąty Wrocławskie mając lat 40 i z perspektywy czasu sądzę, że był to optymalny wiek dla kogoś, kto chciał w tej gminie coś zmienić. – Jest pan burmistrzem już… – …dwadzieścia lat i mam ogromną satysfakcję ze zmian, jakie zaszły. – Zmieniła się w tym czasie Polska, zmienił się powiat, zmieniła się też gmina Kąty Wrocławskie – i to zmieniła się bardziej niż na lepsze. – Pamiętam mój pierwszy dzień burm...

Żórawina: Dobry czas

Uncategorized
Ostatnie miesiące to kontynuacja dobrej passy gminy Żórawina. Środki, jakie gmina pozyskuje, zostaną przeznaczone na bardzo szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców. Już dzisiaj dobrze się tu mieszka, a będzie jeszcze lepiej! Zaczniemy od najcięższego kalibru – 9 czerwca 2015 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym gminy Żórawina. Do wrocławskiego ZIT-u trafi niemal 300 milionów euro w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Gmina Żórawina stara się o otrzymanie dotacji m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Żórawina – 8,5...

Strzegom: „Kostrzanie” – 40 lat minęło

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Suchytą, burmistrzem Strzegomia – Na pewno także strzegomski samorząd fetował jubileusz 25-lecia powstania samorządności w Polsce… – Pamiętam, jak przed 25 laty brałem udział w wyborach do samorządu w Kostrzy, gdzie działa wspaniały zespół folklorystyczny. Namówiono mnie, abym wystartował w tych wyborach. Dostałem się do Rady Miejskiej w Strzegomiu i od tego czasu przez wszystkie kadencje byłem radnym, dopóki nie zostałem burmistrzem Strzegomia w roku 2010. – Zmieniała się przez te lata Polska, zmieniał się Strzegom… – …i zmieniał się samorząd. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę w samorządzie i mieliśmy zarządzać sami sobą, to za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to robić i jakie będą tego skutki. Poza tym nie było pieniędzy, nie było wiadomo sk...

Wisznia Mała: Na czym zależy polskiemu państwu?

Uncategorized
Rozmowa z Jakubem Bronowickim, wójtem gminy Wisznia Mała – Dzisiaj pierwszy czerwca – Dzień Dziecka, ale zarazem imieniny Jakuba, zatem proszę przyjąć z tej okazji od redakcji „Gminy Polskiej” serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego! – Dziękuję bardzo, ale jednak dzisiaj przede wszystkim pamiętajmy o dzieciach, bowiem dzieci to niewątpliwie ważna część naszego społeczeństwa i przyszłość kraju. – Jeśli zaczął pan mówić o przyszłości, to porozmawiajmy troszkę o tej ważnej kwestii. Gminy – w obliczu zbliżających się możliwości pozyskiwania środków unijnych z nowego programowania – łączą się w różnego rodzaju związki, partnerstwa i stowarzyszenia, aby więcej zyskać. A jak to jest z gminą Wisznia Mała? – Nasza gmina jest przecież częścią polskiej rzeczywi...