poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP kwiecień 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uncategorized
Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok Od 1 grudnia ub.r. do 30 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 6,45 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,1 mln rolników. Wcześniej, od 16 października do 30 listopada 2015 roku, ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do około 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie 9,13 mld złotych. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub.r. 1,35 mln rolników. Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 592 tys. rolników 912,3 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. ...

Nerwowe oczekiwanie i sejmowe dyskusje

Uncategorized
Czy samorząd terytorialny w Polsce czekają w najbliższych miesiącach jakieś poważne zmiany? Niektórzy mówią o pozytywnych sygnałach dotyczących między innymi „poluzowania” sposobów realizacji niektórych zadań własnych. Z drugiej strony istnieją obawy przed zaostrzeniem reguł zadłużeniowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało dokument pn. „Informacja na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie”. W ostatnich dniach marca został on przedstawiony między innymi posłom z Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.   Dobry postulat W pierwszej kolejności przedstawiciele administracji państwowej chcieliby rozmawiać między innymi o realizacji tzw. kl...

Demokracji nie buduje się „od dachu”

Uncategorized
Między innymi tematyka kluczowych inwestycji dla regionu, możliwość efektywnej współpracy samorządu, biznesu i mieszkańców oraz potrzeba zwiększenia efektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej były tematami II Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w pierwszej dekadzie kwietnia w Krakowie.   Szansa dla wszystkich Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany opinii i poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Bezpośrednia i wieloletnia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera ogromny wpływ na gospod...

Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Uncategorized
Już wkrótce trzecia edycja Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka. W dwudniowej debacie wezmą udział dyplomaci, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W ramach działań Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka w dniach 12-13 maja odbędzie się konferencja „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Europejczyk/Europejka – czyli kto?”. Jej uczestnicy będą próbowali odpowiedzieć na pytania: Co oznacza być obywatelem Unii Europejskiej? Jak patriotyzm, nacjonalizm ma się do uniwersalnych praw człowieka? Czy chrześcijaństwo w Europie jest zagrożone? Dlaczego uchodźcy budzą taki strach? Jak w praktyce wygląda ochrona praw mniejszości? Patronat honorowy nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich. W programie przewidziano pięć sesji: „Tożsamość europejska a tożs...

Nysa chce dobrej zmiany

Uncategorized
W nyskim magistracie odbyło się kolejne spotkanie w celu wypracowania koncepcji rozwoju Nysy. W styczniu w Nysie gościli eksperci z Centrum im. Adama Smitha. Przyjechali na zaproszenie burmistrza Nysy, Kordiana Kolbiarza, a ich wizyta była próbą odpowiedzi na pytanie, jak zmienić Nysę w wyjątkowe miejsce w Polsce. Na początku tego miesiąca odbyło się kolejne spotkanie. – Po ostatniej wizycie w Nysie stworzyliśmy konsorcjum składające się z kilkunastu firm, od firm technologicznych po firmy architektoniczne, które przedstawią pewną wizję zmiany w Nysie jako miejsca, które może wykorzystać doświadczenia naszych bliskich i dalszych sąsiadów – powiedział po spotkaniu Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. – Rozwiązania te już dawno zostały przetestowane w ró...

Po naszych publikacjach

Uncategorized
Po opublikowanym w ubiegłym numerze „Gminy Polskiej” materiale „Nie ma jak fajne zastrzyki” otrzymaliśmy list od Katarzyny Jarczewskiej, prezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Publikujemy wyjaśnienie pani prezes dotyczące części tego materiału: Nieprawdą jest informacja, że Lokalna Grupa Działania „Jest u nas w trakcie zakładania. Wcześniejsza, działająca podczas uprzedniej unijnej perspektywy finansowej 2007-2013, przestała istnieć i teraz zostanie powołana nowa LGD, która będzie beneficjentem środków finansowych z nowego programowania 2014-2020.” Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 stycznia 2009, pomyślnie zakończyła realizację umowy w ramach PROW na lata 2007-2013, funkcjonu...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Aktywny samorząd, dynamiczny powiat

Uncategorized
Rozmowa z Michałem Trębaczem, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Liczba ludności w powiecie wrocławskim przekroczyła już próg 130 tysięcy osób. Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, do 2020 liczba ta wzrośnie do około 147 tysięcy, a w 2050 roku nawet do 211 tysięcy mieszkańców. Napływ nowych mieszkańców do powiatu jest bez wątpienia bardzo pozytywnym zjawiskiem, które z pewnością cieszy lokalnych włodarzy. Ale zapewne pociąga też za sobą szereg nowych wyzwań i… dodatkowej pracy. Jakie wyzwania dla władz samorządowych generują tak dynamiczne trendy demograficzne? – Rzeczywiście, z wielką satysfakcją przyjmujemy tak korzystne dla nas statystyki. To dowód na to, że powiat wrocławski jest postrzegany jako bardzo atrakcyjne mie...

Pieńsk: Plany ambitne i realne

Uncategorized
W ubiegłym roku samorządowa praca w Pieńsku przebiegała normalnie i co warto podkreślić – przede wszystkim zgodnie. Władze gminy nieźle dogadywały się z radnymi i m.in. dlatego realizowano bez specjalnych przeszkód wcześniej zaplanowane zadania. W tym roku priorytetem dla miejscowego samorządu będzie niewątpliwie dobre przygotowanie się do pozyskiwania środków finansowych z nowego unijnego programowania, zagospodarowanie Parku Odnowy i terenu po byłej hucie, budowa kanalizacji oraz realizacja zadań prospołecznych. W roku 2015 w opiniotwórczym rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżniającym najgospodarniejsze i najlepiej zawiadujące swymi finansami gminy, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Pieńsk uplasował się na 27. lokacie w Polsce (na 903 gminy) i czwartej na Dolnym Ślą...

Dobrzeń Wielki – Groß Döbern: Uszanować wolę mieszkańców!

Uncategorized
Rozmowa z wójtem gminy Dobrzeń Wielki Henrykiem Wróblem – Na początku roku całą naszą rozmowę poświęciliśmy zakusom prezydenta Opola zmierzającym do uszczuplenia terytorium gminy Dobrzeń Wielki. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Czy coś się zmieniło? – W zasadzie sytuacja się nie zmieniła. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski składa wniosek i ma na to czas do końca miesiąca, a w ubiegły czwartek odbyła się sesja Rady Miasta Opola, na której podjęto stosowna uchwałę. Co prawda nie jest to tak, jak było przed czterema miesiącami, gdy opolska rada nieomal jednomyślnie – jedna osoba się wstrzymała – zagłosowała za przyłączeniem części gminy Dobrzeń Wielki do Opola. Teraz szesnastu radnych było za, sześciu się wstrzymało i jedna była przeciw. – Zatem niektórzy radni zmi...

Wąsosz: Jazdy po bandzie u nas nie będzie

Uncategorized
Rozmowa z burmistrzem Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem i jego zastępcą Grzegorzem Kordiakiem – Na początku roku, gdy spytałem pana, jaki dla samorządu Wąsosza był rok 2015, powiedział pan, że był to rok jak zawsze normalny, w którym samorząd realizował zaplanowane zadania i pozyskiwał zewnętrzne środki finansowe. A jak pan ocenia pierwszy kwartał roku 2016? Zbigniew Stuczyk: – Jak do tej pory nie rozpoczęliśmy w tym roku żadnej większej inwestycji. Dlatego też zarządzanie gminą ogranicza się dzisiaj do normalnej pracy naszego urzędu gminy, rozwiązywania różnych problemów przez urzędników i na przykład uchwalenia podatków. Jedyną inwestycją, którą rozstrzygnęliśmy w oparciu o przetarg nieograniczony, jest budowa nowego przedszkola w Wąsoszu. Chcę podkreślić, że jest to duż...