niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP kwiecień 2014

Mity, fakty, opowiastki – kwiecień 2014

Uncategorized
W Michałowie (pow. białostocki) samorząd zlikwidował podatek od nieruchomości. W Toruniu na sześć lat z podatku od nieruchomości zwalniani są ci, którzy zbudują tam dom albo kupią mieszkanie, a w Lublinie zwolnieni byli wszyscy, ale jedynie przez rok. Za to w Michałowie zwolnienia od tego podatku obejmują wszystkich i to na czas nieokreślony, lecz aby nie płacić podatku od nieruchomości, trzeba spełnić jeden warunek: nie można zalegać z żadnymi opłatami wobec gminy. Gmina przeżywa boom na spłacanie wszystkich zaległości, bowiem aby być zwolnionym z podatku od nieruchomości, trzeba mieć czyste konto. Są już pierwsze wnioski o zameldowanie i zainteresowani kupnem działek. Roczne straty dla budżetu gminy wynikające ze zniknięcia podatku wyniosą od 300 do 500 tys. zł, ale burmistrz Marek ...

Świetna Opolska Marka

Uncategorized
W Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym czwartego kwietnia ogłoszono wyniki i w kilku kategoriach wręczono nagrody laureatom konkursu Opolska Marka 2013. Wyróżniono przedsiębiorców i ich firmy, które w ubiegłym roku najlepiej funkcjonowały na rynku regionalnym, krajowym i europejskim. – Wieczór ten jest wyjątkowy, gdyż będziemy wyróżniać ludzi szczególnych, ludzi, którzy swoją pracą, odwagą i pasją zasłużyli sobie na wyróżnienia i tytuły Opolskiej Marki – powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. – Opolska Marka nie jest jedynie elegancką statuetką, ale za tym wyróżnieniem stoją ludzie, osoby które zdecydowały się na odważne kroki w biznesie. S.G.   KATEGORIA EKSPORT • Sektor mikroprzedsiębiorstwo – brak zgłoszeń ...

Beztroska i wielka woda

Uncategorized
Gminy nie podejmują wystarczających działań, aby chronić mieszkańców przed skutkami powodzi. Kontrola NIK wykazała, że samorządy nie ograniczały zabudowy terenów zagrożonych zalaniem. Decyzje o pozwoleniu na budowę zwykle nie zawierały informacji dla inwestorów o zagrożeniu powodziowym na terenie planowanej inwestycji. W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu 2010 r., poszkodowanych zostało blisko 70 tys. rodzin. Straty poniosło 811 gmin, a wartość tych strat oszacowano na ponad 12 mld zł. Zdaniem NIK jedną z głównych przyczyn rosnących szkód jest zabudowa terenów zagrożonych powodzią. W trakcie kontroli NIK stwierdziła, że gminy w niewystarczającym stopniu wykorzystywały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do ograniczania zabudowy na ...

Opolski park technologiczny

Uncategorized
Wmurowaniem kamienia węgielnego oficjalnie rozpoczęto budowę Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Pierwsze dwa budynki mają być gotowe za rok. Miasto Opole w 2012 r. powołało spółkę, która jest odpowiedzialna za budowę i prowadzenie Parku Naukowo-Technologicznego. PNT ma się skupiać na kilku branżach przemysłu, które są dominujące na Opolszczyźnie. Park jest budowany przy ul. Wrocławskiej w Opolu, w sąsiedztwie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Ma być miejscem współpracy ludzi nauki i biznesu. Cała inwestycja może kosztować około 40 mln zł. W pierwszym etapie powstaną dwa z pięciu budynków parku. Inkubator przedsiębiorczości zbuduje spółka MPM Development z Namysłowa, która zaoferowała cenę blisko 7 mln zł, a obiekt laboratoryjno-doświadczalny firma Skanska, która w prze...

Skorzysta środowisko i biznes

Uncategorized
Firmy coraz chętniej korzystają z możliwości przystępowania do porozumień z marszałkami województw w sprawie zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Od 1 stycznia, zgodnie z ustawą opakowaniową, obowiązek ten może być przez przedsiębiorcę realizowany samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia w ramach organizacji samorządu gospodarczego, które reprezentują te firmy. Eksperci podkreślają, że ta druga możliwość jest nie tylko bardziej skuteczna, lecz także korzystniejsza dla przedsiębiorców. – Zgodnie z nowymi regulacjami każdy przedsiębiorca ma obowiązek ponosić koszty zbierania, odzysku i recyklingu tych odpadów opakowaniowych, które powstały po opakowaniach, w których wprowadził swoje produkty do obrotu. Czyli mówiąc wprost: każdy musi sprzątać po sobie – tłu...

Sztuka dla jej pragnących

Uncategorized
Rozmowa z dr. hab. Piotrem Oszczanowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu – W pierwszym wywiadzie po objęciu dyrektury Muzeum Narodowego powiedział pan, że zadaniem muzeum jest „skusić, zabawić, oczarować…”. Po trzech miesiącach nie zmienił pan zdania? – Mój bardzo mądry profesor powiedział mi kiedyś tak: aby kogoś do czegoś zapalić, trzeba samemu płonąć. Kiedy więc mówimy o moich marzeniach związanych z muzeum, chciałbym po prostu, aby to, co ja odczuwam, czego doświadczam, obcując ze sztuką, stało się rzeczą powszechną. Wychodzę z założenia, że muszę coś zrobić, aby ten rodzaj szczególnej przyjemności, jaką jest kontakt ze sztuką – bo dziś jest to doprawdy jedna z niewielu prawdziwych przyjemności – stał się dobrem ogółu. Trzeba ludziom ułatwić dostęp do sz...

Dobry czas na inwestycje

Uncategorized
Rozmowa z Waldemarem Szczykutowiczem, wicestarostą powiatu wrocławskiego – Początek wiosny sprzyja realizacji projektów inwestycyjnych. W starostwie wrocławskim dopinane są ostatnie szczegóły związane z planami drogowymi na ten rok. Na horyzoncie rysuje się także wiele ciekawych pomysłów na skuteczną promocję inwestycyjną powiatu wrocławskiego, czas więc już zapytać o szczegóły dotyczące najbliższych planów samorządowych. Za oknami widać pierwsze symptomy wiosny. Co prawda zima była w tym roku bardzo wyrozumiała dla drogowców, ale zapewne potrzeb związanych z poprawą infrastruktury drogowej w powiecie jest co niemiara? – Zdecydowanie tak, i mając tego świadomość, w ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy bardzo intensywne rozmowy z wójtami i burmistrzami...

Czernica: Inwestycje, czyli rozwój

Uncategorized
W podwrocławskiej gminie Czernica od lat niemało się inwestuje, gospodaruje zgodnie, radni wspierają władze i nic dziwnego, że sesje absolutoryjne charakteryzują się jednogłośnym poparciem wójta. Warto również podkreślić, że budżet ubiegłoroczny wykonano prawie w stu procentach i to także walor tej gminy – determinacja i pracowitość. Na tegoroczny budżet wpływ mają listopadowe wybory samorządowe, bowiem radni starają się, aby w reprezentowanych przez siebie miejscowościach zrealizować jakieś zadania. – Z tego powodu budżet będzie trudny do wykonania – ocenia wójt Stefan Dębski. – Dochody zaplanowaliśmy na 41 mln zł, a wydatki na około 45 mln zł. Dobrze, jeśli ruszy sprzedaż gruntów pod przemysł, budownictwo i usługi, a jeśli nie, to chcąc zrealizować wszystkie zaplanowane prze...

Chojnów: Miasto wielu inicjatyw

Uncategorized
Zapraszamy do Chojnowa. Piętnastotysięczne miasteczko w środkowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego ma wiele do zaoferowania zarówno przedsiębiorcom, jak i turystom. Wiodący przez Chojnów szlak handlowy Via Regia przez wieki kształtował gospodarkę, miał też wpływ na infrastrukturę. Miasto do dzisiaj zachowało specyficzny klimat minionych stuleci oraz wiele cennych zabytków stanowiących o jego uroku. Niemal 700-letnią historię prześledzić można, poznając cenne obiekty – sakralne i świeckie – oraz bogate zbiory Muzeum Regionalnego, którego siedzibą jest zamek zbudowany w drugiej połowie XIII wieku, za czasów Henryka V. Niedawno zrewitalizowany Rynek został zaprojektowany tak, by nawiązywał charakterem i funkcją do czasów swojej świetności. Centralnym punktem tego miej...

Postawić na nowoczesność

Uncategorized
Władze powiatu trzebnickiego stawiają na nowoczesność. Służba zdrowia, oświata, sport, drogi – to najważniejsze punkty rozwoju. I dzięki nim mieszkańcom żyje się tu coraz lepiej. Na początku 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Oddział został rozbudowany i doposażony w sprzęt ratujący życie, na które powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to kwota 4 mln 661 tys. zł. W ramach modernizacji szpitala została też otwarta i doposażona w nowoczesny sprzęt sala operacyjna do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki. Koszty zakupionego sprzętu to 1 mln 17...