środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Gmina Świdnica

Piękny dzień

Uncategorized
Piękny dzień, piękne miejsce i piękna uroczystość – podziękowanie za rolniczy trud. Czwartego września w Krzyżowej, w gminie Świdnica, odbyły się dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie. W samo południe, w promieniach słońca, uroczystą mszą świętą rozpoczęło się dożynkowe święto, którego gospodarzami byli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski i wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. – Chcemy wypraszać boże błogosławieństwo dla rolników, sadowników, ogrodników oraz osób pracujących w samorządzie, które działają dla dobra rolniczej pracy – mówił w czasie mszy biskup świdnicki Ignacy Dec. I przypomniał słowa Jana Pawła II: „Szanujcie każde ziarno zboża, kryje ono bowiem w sobie treść życia”… Dożynkowa msza święta odbyła się na schodach pałacu, przed którym stanęły dożynkowe ...

Bycie eko jest ok

Uncategorized
Kształtowanie i promowanie świadomości ekologicznej jest ponadczasowe. Jeszcze lepiej, jeżeli o tych zachowaniach pamiętamy już od najmłodszych lat. Właśnie ruszyła trzecia edycja projektu ekologicznego „Moja EKOjczyzna”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdnica. Na poznawanie przyrodniczych sekretów uczestnicy mają do dyspozycji ponad 22 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW. W ramach całego projektu zaplanowano cztery cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z szóstych klas szkół podstawowych oraz cztery cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica. Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych, a efektem zajęć będzie ...

Bezpłatne badania mammograficzne

Uncategorized
W dniach 24 i 25 sierpnia br. w Pszennie oraz Słotwinie mieszkanki gminy Świdnica będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. NZOZ Medica realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2016 roczniki od 1947 do 1966), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Firma dysponuje mammobusem wyposażonym w nowoczesny, ucyfrowiony aparat mammograficzny, wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadamy bieżący certyfikat jakości. 24 sierpnia 2016 – środa (w godz. 9-17), w Pszennie, obok świetlicy oraz 25 sierpnia 2016 – czwartek (w godz. 9-17), w Słot...

Cała gmina czytała w Witoszowie Górnym

Uncategorized
Od 13 lat z inicjatywy Polskiej Izby Książki, 29 września w całej Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.   Tego dnia w szkole w Witoszowie Górnym rozbrzmiewały ulubione i popularne fragmenty książek, a uczniowie z przyjemnością przenosili się w świat przygód podziwianych bohaterów. Młodym słuchaczom ich ulubione utwory literackie czytali wyjątkowi goście – Teresa Mazurek wójt gminy Świdnica, Regina Adamska przewodnicząca Rady Gminy Świdnica, Tadeusz Żuberek wiceprzewodniczący Rady Gminy, Piotr Dubiel – dyrektor gimnazjum w Witoszowie Dolnym, Renata Piotrowska – dyrektor przedszkola w Witoszowie Dolnym, Jan Bromberek – organista w miejscowej parafii. Teksty, które wybrzmiały podczas niecodziennych lekcji, były dla słuchających i czytających miłymi chwilami re...

Pieniądze dla Gminy Świdnica

Uncategorized
93 mln złotych dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 zadań zgłoszonych do realizacji w 2015 roku – to wartość tegorocznych promes przyznanych dla samorządów Dolnego Śląska. W ich gronie jest gmina Świdnica z kwotą 1,5 mln. zł. W środę, 11 lutego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wójt Teresa Mazurek odebrała z rąk wiceministra administracji i cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę dla gminy Świdnica. Dofinansowanie przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Pomoc udzielana jest z rezerwy celowej budżetu państwa. - W 2013 r. w 4 sołectwach na terenie gminy Świdnica dokonaliśmy odbudowy powodziowych znisz...

Gmina dofinansuje przydomowe oczyszczalnie

Uncategorized
12 tys. złotych dla budynków jednorodzinnych – to maksymalna kwota dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjęta 19 stycznia br. przez radnych na V sesji Rady Gminy Świdnica. Złożone jeszcze w ubiegłym roku deklaracje władz gminy dotyczące kontynuowania prac przy dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków stały się faktem. - Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy m.in. kanalizowanie usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza mieszkańcom gminy dogodne warunki budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo przyczyni się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Świdnica. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski tych mieszkańców, któ...

Gmina Świdnica coraz liczniejsza

Uncategorized
Dynamika przyrostu mieszkańców w gminie Świdnica trwa nieprzerwanie od 8 lat. Tylko na koniec grudnia 2014 roku liczbastałych mieszkańców gminy wyniosła 16618. To o 128 nowych osób w porównaniu z rokiem 2013, a z 2006 to aż o 1112 nowych mieszkańców. Wg danych z biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica na koniec 31 grudnia 2013 roku liczba zameldowanych wynosiła 16618, ilość mieszkańców czasowych 373, uprawnionych do głosowania 13400. Na przestrzeni całego 2014 roku odnotowano 173 zgony i 162 urodzenia ( 82 chłopców, 80 dziewczynek). W ostatnim roku najatrakcyjniejszą miejscowością do zamieszkania okazał się Witoszów Dolny (+37 nowych mieszkańców). Tuż za Witoszowem Dolnym uplasowały się: Słotwina (+30), Bystrzyca Górna (+25), Pogorzała (+24), Burkatów (+21), Opoczka (+12). W mi...

Partner z Kartuz

Uncategorized
Oficjalne odsłonięcie herbu gminy Żukowo, na fasadzie budynku Urzędu Gminy Świdnica ostatecznie przypieczętowało umowę partnerską, zawartą 31 sierpnia 2014 r. To już gminna tradycja, że umowy dotyczące współpracy partnerskiej podpisywane są w każdej z gmin. W gminie Żukowo, taka uroczystość miała miejsce 17 maja, podczas sesji Rady Miejskiej – z okazji 25-lecia nadania praw miejskich. Rewizyta delegacji z partnerskiej gminy odbyła się podczas dorocznego święta plonów. Uroczyste podpisanie, czwartej już umowy partnerskiej dla gminy Świdnica odbyło się w sali balowej pałacu w Krzyżowej. Świadkami tego wydarzenia byli m.in. starostowie powiatu świdnickiego oraz kartuskiego Zygmunt Worsa i Janina Kwieceń, a także burmistrzowie miast partnerskich: Erich Maier - ówczesny burmistrz Lamper...

Gmina Świdnica: Chleb nasz powszedni

Uncategorized
Dożynki to najpiękniejsza tradycja jaką mamy – mówiła na Święcie Plonów Gminy Świdnica w ostatnią niedzielę sierpnia wójt Teresa Mazurek. – Są bardzo ważne, bo przypominają nam, że dzięki pracy rolników widzimy na naszym stole piękny chleb. Drodzy rolnicy! Chciałabym wam życzyć, aby nastały dobre czasy dla rolnictwa, żeby na co dzień towarzyszył wam wielki szacunek, bo to zawód, który mogą wykonywać nieliczni: ci, którzy kochają ziemię! Rolników i tych, którzy chcieli za ich trud podziękować, zebrało się 31 sierpnia na dożynkach gminy Świdnica przed pałacem w Krzyżowej ogromnie wiele. Uroczystości, które w tym roku przygotowało sołectwo Boleścin wraz z gminą i GOKSiR, rozpoczęły się mszą świętą polową, którą celebrował JE ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec. Zza przepięknie usytuo...

Partnerskie święto narodów

Uncategorized
Ponad pół tysiąca gości z pięciu europejskich krajów gościło na święcie miast partnerskich w Lampertheim. W gronie zaproszonych byli również mieszkańcy gminy Świdnica. Pierwszą umowę partnerską burmistrz Lampertheim podpisał z miastem Ermont (Francja) w 1966 r. Kolejne z Maldegem (Belgia) 1967 r., Wierden (Holandia ) 1967 r., Adria (Włochy) 1979 r., Dieulouard (Hiszpania) 1993 r., a w 2006 r. z Gminą Świdnica. Burmistrzowie z pięciu miast partnerskich Lampertheim (Ermont, Maldegem, Adria, Wierden, Dieulouard) kilkanaście lat temu przyjęli zasadę organizacji święta narodów miast partnerskich w swoich gminach. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Belgii w 2012 r., podczas którego władze gminy przypieczętowały obustronne partnerstwo z miastem Maldegem. W tym roku na...