piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: gmina – Dobromierz

Gmina Dobromierz, powiat świdnicki: Inwestujemy w kanalizację, kulturę i oświatę

Z regionów
Gmina Dobromierz to niewielka jednostka samorządu terytorialnego położona w centralno-południowej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych. Rolniczo-przemysłowy charakter gminy uwarunkowany jest znaczną częścią użytków rolnych oraz bogatymi w złoża granitu terenami. Dzięki skutecznym działaniom Gmina Dobromierz pozyskuje środki finansowe, które pozwalają na realizację wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Tegoroczny plan dochodów opiewa na kwotę 22,9 mln zł, przyszłoroczny na kwotę 33 mln zł. W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano wzrost wydatków do blisko 40 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne osiągną poziom 18,7 mln zł. Podpisane umowy dotacyjne stanowią wartość blisko 9 mln zł, a planowany udział środków własnych w realizacji...