Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Głubczyce

Głubczyce: Tutaj żyć, tutaj inwestować

Głubczyce: Tutaj żyć, tutaj inwestować

Z regionów
Największa obszarowo gmina na Opolszczyźnie, Głubczyce, ma wiele niezaprzeczalnych walorów, w tym jedne z najlepszych gleb w kraju – a co za tym idzie działające na jej terenie największe w Polsce kombinaty rolnicze – oraz transgraniczne położenie, bliskość dwóch autostrad i ciekawe ponad dwunastohektarowe tereny inwestycyjne z nieograniczonym dostępem do infrastruktury technicznej. (więcej…)

Głubczyce: Po prostu robimy swoje

Z regionów
Rozmowa z Adamem Krupą, burmistrzem Głubczyc – Jaki był rok 2017 dla samorządu Głubczyc? – Był rokiem na pewno dobrym, ponieważ założyliśmy sobie do realizacji duży plan inwestycyjny, który został wykonany, choć nie w takim terminie i w takim tempie, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Szybko ogłosiliśmy przetargi i dzięki temu znaleźliśmy wykonawców naszych inwestycji, a zadania wykonaliśmy w miarę tanio. Największym przedsięwzięciem był remont dawnej drogi wojewódzkiej – ulic Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki. Niestety, wykonawca nie przyspieszył realizacji tej inwestycji tak jak obiecywał, ale najważniejsze, że zmienił się wygląd sporej części miasta, a do tego zbudowaliśmy nowy parking przy ul. Sienkiewicza i zrewitalizowaliśmy miejski park.

Głubczyce: Gdy zadań sporo – problemów niemało

Z regionów
Do końca tego roku już niedaleko, a jest to dla samorządu Głubczyc rok wytężonej pracy i rok rekordowego budżetu, opiewającego na około 90 mln zł. Jest to zarazem rok niezłej gimnastyki związanej z pozyskiwaniem wielu zewnętrznych środków finansowych z różnych źródeł. Nic dziwnego, że roboty jest naprawdę sporo. – Pierwsze osiem miesięcy roku 2017 oceniam dobrze, rekordowy budżet pociąga za sobą wiele zadań i udało się nam pozyskać sporo zewnętrznych pieniędzy – mówi burmistrz Głubczyc Adam Krupa. – Po pierwszej połowie roku wszedł nam do realizacji remont Alei Śląskiej w Głubczycach opiewający na prawie 1,5 mln zł, z czego 75 proc. stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Z drugiej strony, gdy się robi dużo, to i problemów niemało, a d

Głubczyce: Ostry początek inwestycyjny

Uncategorized
Gmina Głubczyce jest jedną z najlepiej rozwijających się gmin w województwie opolskim, a świadczy o tym nie tylko tegoroczny – rekordowy w historii – 90-milionowy budżet, ale również nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów i konsekwentne hołdowanie przez miejscowy samorząd zasadzie zrównoważonego rozwoju. Tutaj, w Głubczycach, ludzie nie tylko potrafią dobrze pracować, ale umieją ze sobą rozmawiać, dlatego okręt z napisem „Głubczyce” śmiało zmierza wybranym kursem do wyznaczonego portu, zgrabnie omijając rafy i dzielnie pokonując nieliczne sztormy. – Pierwszą połowę roku 2017 pod względem inwestycyjnym oceniam dobrze – mówi Adam Krupa, burmistrz Głubczyc. – Rozpoczęliśmy ostro przygotowania przetargowe i w miarę szybko rozpoczęliśmy przetargi na nasze drogi, choć wiąże

Głubczyce: Zapraszam dolnośląskich inwestorów

Uncategorized
Rozmowa z Adamem Krupą, burmistrzem Głubczyc – Rok 2017 jest dla samorządów z jednej strony rokiem zmian w oświacie, z drugiej – czasem intensywnego pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych z nowego unijnego programowania. – Z perspektywy gminy Głubczyce uważam, że zmiany oświatowe nie będą dla nas jakimś większym problemem. Wszystko dzięki temu, że mój poprzednik modernizował naszą bazę oświatową i zlikwidował jedno niepotrzebne nam gimnazjum. Dzisiaj mamy w mieście jedno gimnazjum podlegające likwidacji, dwa gimnazja na terenach wiejskich, które mieszczą się w budynkach szkół podstawowych i w sferze logistycznej problemów żadnych nie mamy. Jedynie niewielkim kłopotem jest wydzielony budynek gimnazjum w mieście, ale kiedyś mieściła się tam szkoła podstawowa i ter