sobota, 27 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: fundusze europejskie

Strzegom: Aby żyło się lepiej

Strzegom: Aby żyło się lepiej

Z regionów
W pięknym i gospodarnym Strzegomiu jak zawsze dzieje się niemało, a niedawno miejscowy samorząd zgłosił do najnowszej edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” dwie ważne inwestycje, których realizacja polepszyła estetykę i wizerunek miasta i wpłynęła pozytywnie na poziom życia mieszkańców gminy. Owe dwa przedsięwzięcia dotyczą przebudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych oraz budowy budynku demonstracyjnego – o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu. Rewitalizacja Już od dawna strzegomski park miejski i dzielnica Graby oczekiwały i zasługiwał...
W koronwirusa Szybką Ścieżką

W koronwirusa Szybką Ścieżką

Pieniądze i okolice
200 milionów złotych z funduszy europejskich na prace B+R, które pomogą walczyć z pandemią koronawirusa, trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców. 6 maja rozpoczął się nabór wniosków w konkursie w programie Inteligentny Rozwój. Startować mogą firmy i jednostki naukowe z całego kraju. - Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy to tylko jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Nie zwlekaj, zgłoś się Nabór wniosków Narodowe Cent...
Komitet Regionów żąda gwarancji

Komitet Regionów żąda gwarancji

Samorządnie
Szef Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas chce od Komisji Europejskiej gwarancji, że regiony pozostaną kluczowymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu środków unijnych przeprogramowanych na walkę z COVID-19 Cicikostas odniósł się do propozycji Komisji Europejskiej mających pomóc UE poradzić sobie z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Zakładają one instrument finansowy sięgający 100 mld euro na ochronę pracowników przed zwolnieniami, przekierowanie wszystkich funduszy strukturalnych na walkę z kryzysem oraz wsparcie dla rolników i rybaków. Szef Komitetu Regionów zwrócił uwagę, że KE zaproponowała przepisy mające nie tylko zwiększyć elastyczności wykorzystania funduszy spójności i rolnictwa ale także przyspieszyć ich wdrażanie w celu ożywienia gospodarczego. "Jako liderzy regi...
Dostają samorządy, korzystamy wszyscy

Dostają samorządy, korzystamy wszyscy

Pieniądze i okolice, Samorządnie
Ponad 90 proc. gmin w Polsce skorzystało lub korzysta z funduszy unijnych. Przez to pośrednimi beneficjentami środków z Unii Europejskiej jest zdecydowana większość społeczeństwa. To z tego powodu ponad 80 proc. Polaków pozytywnie ocenia efekty ich działania – wynika z badań SW Research na zlecenie Komisji Europejskiej. Dwie trzecie ankietowanych podkreśliło, że największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia mają inwestycje poprawiające stan dróg i infrastruktury. W tej perspektywie finansowej Polska jest największym beneficjentem środków z UE. – Opinia Polaków na temat wykorzystania funduszy z UE jest absolutnie pozytywna. Ponad 80 proc. uważa, że fundusze europejskie przyniosły Polsce dobre inwestycje i rozwój gospodarczy. Zestawiając to z opinią Polaków na temat członkostw...

Dotacje na ochronę środowiska

Uncategorized
Jak sfinansować inwestycje dotyczące ochrony środowiska – na to pytanie będę starali się odpowiedzieć doświadczeni eksperci unijni na konferencji przygotowanej przez redakcję czasopisma Fundusze Europejskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja odbędzie się 28 października br. w czasie targów Poleko w Poznaniu.   Omówione zostaną najbliższe (w 2015 i 2016 r.) dotacje dla administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Przykładowe tematy: Jak zapewnić płynność finansową w projektach związanych z ochroną środowiska, dotacje na transport niskoemisyjny – inwestycje w komunikację miejską, finansowanie inwestycji w energię odnawialną, wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną, wykorzystanie ekoinnowacji w projektach inwestycyjnych. Narodowy Fun...

Muzeum Papiernictwa – nowa odsłona

Uncategorized
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz konserwacja i digitalizacja zbiorów. To najważniejsze cele projektu przebudowy kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, który uzyskał 6,6 mln zł dofinasowania w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Podpisaną w tej sprawie umowę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przekazał 19 maja br. Kompleks Muzeum Papiernictwa został wpisany do rejestru zabytków i posiada status Pomnika Historii Prezydenta RP. Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w budynku suszarni, w tym również zakup i montaż systemu do gaszenia mgłą wodną w całym kompleksie Muzeum Papiernictwa, co zapewni odpowiedni stopień ochrony obiektu....

Kościół Pokoju w Świdnicy zostanie odrestaurowany

Uncategorized
Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy zakłada projekt konserwacji Kościoła Pokoju w Świdnicy, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Będzie to możliwe dzięki prawie 12 mln zł wsparcia w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Umowę w tej sprawie minister kultury Bogdan Zdrojewski podpisał 6 maja. W ramach inwestycji odbędzie się konserwacja organów wraz z ich prospektem. Ponadto nastąpi restauracja otaczającego kościół cmentarza (muru oraz licznych nagrobków i epitafiów). Przeprowadzony zostanie też remont budynku plebani oraz zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie w celu prowadzenia w niej działalności kulturalnej, m.in. biblioteka oraz archiwum prezentujące 400-letną historię parafii, działalność Dolnośląskiego Instytutu Ewa...

Kultura dostaje kasę

Uncategorized
18 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości  ponad 275, 2 mln zł. To wyniki naboru wniosków do Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Decyzję o dofinansowaniu projektów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał 11 lutego 2014 r. Całkowita alokacja na program "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" wynosi 81,8 mln euro. Umowa w tej sprawie - po wielu miesiącach negocjacji - została podpisana 18 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków w trybie konkursowym zakończył się 30 września 2013 r. 7 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu ds. Wyboru Projektów do Pro...

Jedyna taka na Dolnym Śląsku

Uncategorized
Gmina Lubin jako jedyna na Dolnym Śląsku uhonorowana została prestiżowym tytułem „Euro Gmina” za działania w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych 20 listopada 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, wójt gminy Lubin Irena Rogowska z rąk marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły oraz dyrektora Zamku prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda odebrała statuetkę i certyfikat „Euro Gmina”. Wyróżnienie „Lidera Pozyskiwania Funduszy Unijnych” przekazane na uroczystej gali I Ogólnopolskiego Plebiscytu „Euro-Gmina, Euro – Powiat, Euro – Partner 2012/2013” wręczono Gminie Lubin jako jedynej gminie z Dolnego Śląska. Tytuł „Euro Gmina” potwierdzający, że gmina Lubin spełnia wymagania najlepszych gmin Unii Europejskiej przyznany został na podstawie oceny kapitu...