Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: europejskie dni dziedzictwa

Rozgryźć dziedzictwo

Uncategorized
W ubiegłym miesiącu zapowiadaliśmy to wydarzenie. Teraz przypominamy. Wrzesień to kolejna, 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Tym razem pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. EDD to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Po

Krajobraz pod szczególnym nadzorem

Uncategorized
Już we wrześniu kolejna, 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Tym razem setki imprez w całej Polsce odbywać się będą pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Na Dolnym Śląsku przedsięwzięciu patronuje nasz miesięcznik. Jak co roku, głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Potrzeba pamiętania Europejskie Dni Dziedzictwa aktywizują lokalne społeczności do zwrócenia większej uwagi na historię najbliższej okolicy oraz do opieki nad zabytkami, miejscami o znaczeniu historycznym, a także do poznania ważnych wydarzeń z nimi związanych, losów poprze

Dziesiątki imprez. Europejskie Dni Dziedzictwa

Uncategorized
Przed nami XXIV edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Po raz kolejny mieszkańcy Dolnego Śląska uczestniczyć będą w tym największym w Europie projekcie społeczno - edukacyjnym, a także najważniejszym święcie zabytków kultury naszego kontynentu. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. W kilkudziesięciu miejscowościach na Dolnym Śląsku udostępnione będą do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także zorganizowane zostaną wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców. Jak co roku głównym celem przedsięwzięcia jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzi

Odkrywamy tajemnice

Uncategorized
Jak niemiecka huta „Josephine” zmieniła się w polską „Julię”, co zawierały zbiory Schaffgotschów w Cieplicach, jak wyglądała średniowieczna sztolnia i jak się pracowało w kieracie? Tego między innymi można się będzie dowiedzieć podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. W imprezie udział weźmie 40 organizatorów, którzy przygotowali ponad 50 wydarzeń. Od 7 do 15 września 2013 r. w całej Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. Należą one do najważniejszych europejskich wydarzeń kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Promując szczególnie interesujące, często unikatowe, zabytki przyczyniają się do kształtowania postaw otwartości na kult