niedziela, 26 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Dobroszyce

Dobroszyce: Inwestować w przyszłość

Uncategorized
Są na mapie administracyjnej Polski gminy, które muszą nieźle napracować się na sukces. Nie leżą oneprzy autostradach, nie ulokowały się na ich terenie wielkie centra logistyczne i firmy, nie przyciągają też tysięcy turystów dzięki znanym na całym świecie zabytkom klasy zerowej. Gminy te dają sobie jednak świetnie radę i nieźle się rozwijają, a wszystko dzięki panującej w nich zgodzie, mądrości, pracowitości i konsekwencji żyjących tutaj ludzi. Takie są właśnie Dobroszyce, będące częścią powiatu oleśnickiego. – Priorytetem inwestycyjnym samorządu w gminie Dobroszyce jest dzisiaj budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. Koszt budowy opiewa na około 4 mln zł. Kolejnym naszym wyzwaniem będzie budowa nowoczesnego przedszkola, która pochłonie około 6 mln zł – ...

Dobroszyce: Najważniejsze – cele i jaja

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głową, wójtem gminy Dobroszyce – Gdy patrzy pan na swoje dwudziestoletnie zarządzanie gminą, to… – …dumny jestem i mam prawdziwą satysfakcję z tego, że przez te lata miałem realny wpływ na rozwój naszej gminy. Często – wbrew ogólnym opiniom i trudnym układom w radzie – i tak kreowałem to, co ja uznawałem za stosowne i najlepsze dla naszej społeczności. Wójt, burmistrz czy prezydent po jakimś czasie zarządzania gminą musi mieć kompleksową wiedzę dotyczącą potrzeb gminy, powinien dążyć do ogólnego celu i nie może zbytnio ulegać partykularnym celom poszczególnych grup społecznych. – Zatem decyzje musi podejmować sam. – Powinien umieć decydować, ale też brać pełną odpowiedzialność za swoje decyzje. – Jak przez te dwadzieścia lat zmi...