Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Czersk

Powiat Wrocławski pomoże gminie Czersk

Po szkole. Po pracy
14 września 2017 podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego na wniosek starosty Romana Potockiego została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk poszkodowanej w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu tego roku. Uchwała Rady Powiatu wrocławskiego przewiduje przeznaczenie 50 tysięcy złotych jako pomoc finansową na usunięcie skutków związanych z działaniem sił natury. Postawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Czersk. W związku z kataklizmem jaki dotknął wiele obszarów na północy Polski , Powiat Wrocławski w pełni solidaryzuje się z mieszkańcami poszkodowanych terenów i pragnie udzielić wsparcia finansowego na usuwanie skutków nawałnicy. Gmina Czersk ucierpiała najbardziej dlateg