Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Czernica

Czernica: Sukces przy ul. Sukcesu 2

Z regionów
W sobotę 27 stycznia na zaproszenie Anny Włodarczyk, dyrektor SP w Dobrzykowicach, i wójta gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza dzieci zwiedzały, wraz z rodzicami, oddziały przedszkolne w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski mieszczącej się przy ul. Sukcesu 2 w Dobrzykowicach. I nomen omen tylko sukcesem i spełnieniem marzeń dzieci i rodziców można nazwać oddanie do użytku oddziałów przedszkolnych przy dobrzykowickiej podstawówce. – Dzisiaj mamy radosny dzień, w którym drzwi przedszkola zostały otwarte dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy i już od 29 stycznia 120 dzieci przyjdzie do tej nowo wybudowanej, kolorowej, nowoczesnej i radosnej placówki – uśmiecha się wójt Włodzimierz Chlebosz. – Warto podkreślić, iż równoleg

Czernica: Najważniejsze – nie przeszkadzać

Z regionów
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Sukcesów było niemało w gminie Czernica w roku 2017… – …i ten rok oceniam bardzo dobrze, także dlatego, że zaczęła się w nim realizacja bardzo oczekiwanego zadania – budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. – A wszystko zaczynało się niezbyt owocnie. – Rzeczywiście, pomimo tego, że już w grudniu roku 2016 podpisaliśmy umowę z wykonawcą, to prace tak naprawdę rozpoczęły się w lutym tego roku. Najważniejsze, że realizacja tej ważnej dla naszej społeczności inwestycji znacznie przyspieszyła, lada dzień będzie oddana do użytku część przedszkolna obiektu, która przewidziana jest dla 125 dzieci. A część szkolna ma być otworzona w roku 2018 i będzie do niej uczęszczać 450 uczniów. Wykonal

Aktywna Gmina Czernica

Z regionów
Nowy asfalt w Gajkowie W 21 kwietnia 2017 r. nastąpiło oficjalne odebranie robót pn. „Remont jezdni ul. Swobodnej w miejscowości Gajków”. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Czernica przy współudziale przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Swobodnej. Wykonane zostało wzmocnienie konstrukcji drogi i nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości ok. 350 m. Wartość robót zrealizowanych z budżetu Gminy Czernica wyniosła 77 tys. zł.   Jaśniej na ulicy Rzecznej w Nadolicach Wielkich W dniu 28 kwietnia 2017 r. dokonano odbioru nowo wybudowanego oświetlenia drogowego ul. Rzecznej w miejscowości Nadolice Wielkie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez firmę dewelop

Czernica: Zainwestuj w olimpijskiej gminie!

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Jeśli zostanie wprowadzona kadencyjność, która zadziała wstecz, to będzie pan jedynym włodarzem gminy z terenu powiatu wrocławskiego, który będzie mógł ubiegać się o reelekcję w roku 2018. – Rzeczywiście tak się może stać. – Ale wróćmy do roku 2017, w którym w większości gmin nastąpił zimowy impas inwestycyjny. – Mroźna aura wyhamowała u nas realizację inwestycji, ale z drugiej strony ten początek roku był bardzo radosny. Wszystko dlatego, że w 64. plebiscycie „Gazety Wrocławskiej” na najlepszego dolnośląskiego sportowca w roku 2016 aż trzy osoby z terenu gminy Czernica znalazły się w pierwszej dziesiątce laureatów. Kolarz Maciej Bodnar ulokował się na miejscu dziewiątym, na ósmym miejscu parao

Czernica: Obniżamy podatki, RPO po raz pierwszy

Uncategorized
Tego dnia przejeżdżałem przez Czernicę i postanowiłem odwiedzić wójta Włodzimierza Chlebosza bez zapowiedzenia się. Wójt nie miał wiele czasu na rozmowę ze mną, ponieważ wybierał się z gratulacjami do Oliwii Jabłońskiej – zdobywczyni medalu olimpijskiego na paraolimpiadzie – i nie miał dla mnie zbyt wiele czasu. Oświadczył, że nie ma czym się pochwalić na łamach „Gminy Polskiej”, ale mu nie uwierzyłem, ponieważ Włodzimierz Chlebosz jest człowiekiem skromnym, a w tej gminie zawsze dzieje się coś dobrego i pożytecznego, i to już od kilkudziesięciu lat. – Rok 2016 był dla naszego samorządu okresem wcale nie najgorszym, choć jak każdy włodarz gminy chciałbym, aby było jeszcze lepiej – ocenia wójt Włodzimierz Chlebosz. – Prawdopodobnie do końca roku zakończymy kanalizowanie następn

Czernica: 13 tysięcy tuż, tuż…

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Jeszcze do niedawna w co dziesiątej polskiej gminie nie ruszył jeszcze program „Rodzina 500 plus”. A jak jest w gminie Czernica? – W naszej gminie wszystko idzie zgodnie z planem i pierwsze środki finansowe zostały już wypłacone, a kolejne także będą rozdysponowane beneficjentom tego programu. Na początku maja kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy poinformował mnie, że są składane kolejne wnioski. – Czy wspomogliście się kadrowo, obsługując ten program? – Powstało jedno stanowisko pracy i to całkowicie wystarczy, aby sprawnie zajmować się wnioskami. Chcę też podkreślić, że do tej pory nie były zgłaszane żadne negatywne uwagi dotyczące wypłat i obsługi programu „Rodzina 500 plu

Czernica: Priorytetem baza oświatowa, drogi i kanalizacja

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica   – Jak pan ocenia rok 2015? – Był okresem zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy, zmieniony został regulamin organizacyjny i struktura urzędu, zlikwidowałem wolny od interesantów piątek, a w środę wydłużyłem dzień pracy urzędu do godziny osiemnastej. Wydłużeniu uległ również czas pracy jednostek organizacyjnych gminy, GOPS i ZGK, w środy pracują również do osiemnastej. – A jak było z realizacją zadań infrastrukturalnych? – Kontynuujemy budowę kanalizacji sanitarnej, wykonaliśmy i uruchomiliśmy rurociąg tranzytowy z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej, realizowana jest kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Dobrzykowicach. Finansowaliśmy remonty i budowę dróg, chod

Czernica: Razem – znaczy lepiej

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Niedawno świętował pan na dożynkach powiatowo-gminnych… – …bo po raz pierwszy w gminie Czernica – we wsi Ratowice – odbyły się dożynki nie tylko naszej gminy, ale zarazem powiatu wrocławskiego. Były one wspólnym sukcesem całej naszej społeczności, także mieszkańca gminy Czernica – starosty wrocławskiego Romana Potockiego oraz radnego powiatu wrocławskiego i sołtysa Ratowic Jarosława Jagielskiego. Obaj panowie byli moimi niedawnymi rywalami w wyborach na wójta. Pokazaliśmy wspólną, dobrą grę i to, że możemy nieźle współpracować ponad partykularnymi interesami i razem działać dla naszej gminy. – Czyli dożynki były udane? – Było świetnie, choć trochę przeszkodziła aura, ale jeśli przez dwa miesiące ludzie modlili się o deszcz,

Czernica: Dobra gmina

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Bardzo proszę o przedstawienie w kilku słowach gminy Czernica. – Gmina Czernica leży we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wrocławskim i graniczy bezpośrednio z Wrocławiem i sześcioma gminami. Sąsiedztwo ze stolicą Dolnego Śląska sprzyja budownictwu jednorodzinnemu, niskiemu bezrobociu, rozwojowi turystyki weekendowej oraz wykorzystaniu szerszej oferty kulturalnej i naukowej Wrocławia. Ostatnie lata przyniosły boom mieszkaniowy, wywołany doskonałym położeniem gminy. Chętnych do zamieszkania przyciąga i bliskość Wrocławia, i położenie gminy przy wschodniej obwodnicy miasta, i baza edukacyjna szkół na terenie gminy. Na osiedlanie się nowych mieszkańców w gminie znaczny wpływ ma bogactwo prz