Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Czernica

Czernica: Warto patrzeć perspektywicznie

Czernica: Warto patrzeć perspektywicznie

Z regionów
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz – Jak zawsze mniej więcej w tym samym czasie proszę włodarzy gmin o posumowania mijającego roku i pan również nie uniknie tego pytania. Jaki zatem był rok 2019 dla samorządu gminy Czernica? – Był to na pewno w sumie rok dobry, choć trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie wszystko układało się idealnie dla funkcjonowania naszego samorządu i chodzi mi przede wszystkim o nauczycielskie strajki, a ponadto spodziewaliśmy się większych wpływów pochodzących z podziału PIT-u. Niestety, jest teraz trochę inaczej i choć dalej jestem optymistą, to z drugiej strony zdaję sobie dobrze sobie sprawę z tego, że będziemy musieli jeszcze lepiej pracować, aby sprostać przyszłym wyzwaniom i dalej rozwijać naszą gminę. –
Czernica: Razem znaczy lepiej i mądrzej

Czernica: Razem znaczy lepiej i mądrzej

Z regionów
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Czas to prawdziwy życiowy sprinter… wójt Włodzimierz Chlebosz – …i pierwsze półrocze minęło błyskawicznie. A w naszej gminie kolejne inwestycje i następne projekty, choć muszę przyznać, że w pierwszej kadencji nie wszystko udało się zrobić, dlatego niektóre zadania projektowane w zeszłym roku były realizowane właśnie teraz. – Co jest dzisiaj waszym inwestycyjnym priorytetem? – Przede wszystkim budowana jest duża, wielofunkcyjna hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, w której będą boiska do koszykówki i siatkówki, sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. Widownia pomieści ponad 200 osób, dlatego też hala będzie dobrym miejscem do różny
Czernica: Zainwestuj w gminie Czernica

Czernica: Zainwestuj w gminie Czernica

Z regionów
W ostatnim czasie gmina Czernica stała się atrakcyjnym miejscem rozwijania aktywności gospodarczej. Dobre skomunikowanie z Wrocławiem dzięki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz stosunkowo niskie ceny zakupu nieruchomości, korzystnie usytuowanych względem Wrocławia – to atuty, które przyciągają coraz więcej inwestorów. Do tej pory Czernicę postrzegano jako gminę nastawioną głównie na budownictwo jednorodzinne, stanowiące „zaplecze sypialne” dla mieszkańców Wrocławia. Odległość od centrum miasta w tym rejonie wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów, a dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej gminy, bezpłatnej wewnątrzgminnej komunikacji do węzłów przesiadkowych przystanku kolejowego w Czernicy i pętli autobusowej, w Łanach z gminy do granicy miasta Wrocławia, dofinansowaniu trzech li
Czernica: Koło zamachowe – obwodnica

Czernica: Koło zamachowe – obwodnica

Z regionów
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Jest tajemnicą poliszynela, iż od stanu komunikacji i dróg zależy w gminie bardzo wiele – jej rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. W gminie Czernica takim ważnym drogowym elementem jest m.in. Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Włodzimierz Chlebosz – Rzeczywiście, to prawda i bardzo usatysfakcjonowała mnie informacja, iż pan wojewoda dolnośląski wydał pozytywną decyzję na rozpoczęcie budowy odcinka drogi Łany – Długołęka. Ta decyzja była długo oczekiwana przez całą naszą społeczność oraz tych, którzy chcą omijać zakorkowany ruchem pojazdów Wrocław, aby dostać się do północnej części naszego województwa. Realizacja tej inwestycji ożywi gminę Czernica i spowoduje swoisty oddech komunikacyjny dla naszych mieszkańc
Czernica: Nowa historia i budżetowy rekord 

Czernica: Nowa historia i budżetowy rekord 

Z regionów
Nowa, pięcioletnia kadencja zaczyna się w gminie Czernica całkiem nieźle. Wójtem dalej jest Włodzimierz Chlebosz, którego wspiera dobry zespół urzędników i znakomita większość miejscowej społeczności, ponadto zmienił się na lepszy poziom współpracy z radnymi, a budżet gminy jest rekordowy. Na początku ubiegłej kadencji 2014-2018 współpraca wójta gminy Czernica z radą gminy delikatnie mówiąc nie była łatwa. – Ale to jest już przeszłość, o której lepiej zapomnieć, a teraz od października piszemy nową historię – uśmiecha się wójt Włodzimierz Chlebosz. – W radzie zasiada dziesięciu radnych z mojego komitetu wyborczego i są to wspaniali, pracowici ludzie, którzy angażują się we wszelkie przedsięwzięcia. A jaka jest różnica między wcześniejszą radą a obecną, widać choćby po uchwaleni
Czernica: Bardzo dobry początek

Czernica: Bardzo dobry początek

Z regionów
Dziewiętnastego listopada na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Czernica nowi radni i – wybrany po raz kolejny – wójt Włodzimierz Chlebosz złożyli uroczyste ślubowanie. Tak rozpoczęła się nowa kadencja czernickiego samorządu. (więcej…)
Czernica: Sami Swoi i dożynkowy chleb

Czernica: Sami Swoi i dożynkowy chleb

Z regionów
W tym roku dożynki gminne zostały zorganizowane w Dobrzykowicach. Dożynki odbyły się drugiego dnia jubileuszowego XV Festynu „Sami Swoi”. Dzięki pracy Dobrzykowickiego Stowarzyszenia Samych Swoich, sołtysa i mieszkańców, dobrzykowickie boisko sportowe w dniach 25-26 sierpnia zmieniło się w piękny plac festynowy. (więcej…)