środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Czarny Dunajec

Mity, fakty, opowiastki

Mity, fakty, opowiastki

Samorządnie
Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu opracowała Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w roku 2022, który przedstawił sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w naszym kraju. W analizie wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących...