czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: budżet obywatelski

Obywatele wybrali

Samorządnie
Ponad 203 tysiące głosów oddano na projekty zgłoszone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w Opolu. Wybrano z nich dwadzieścia pięć inicjatyw, które będą realizowane. Na rekordzistę – subregionalny projekt z powiatów kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, zatytułowany „Atrakcyjna muzycznie podróż przez tradycje Opolszczyzny” – oddano 9992 głosy. 20 czerwca marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła poinformował o rozstrzygnięciu pierwszego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak przypomniał, odbyło się ono dokładnie w sześć miesięcy po tym, jak radni podczas sesji sejmiku przyjęli jego regulamin. Opolanie mogli głosować na 117 projektów, część z nich miała charakter subregionalny (dotyczyły kilku powiatów), część powiatowy. Stąd każdy z głosujących móg...

Sami o sobie. Próba pierwsza

Uncategorized
30 czerwca w Warszawie dobiegło końca głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wraz z jego wprowadzeniem stolica Polski weszła w gęstniejące szeregi wielu innych gmin miejskich w naszym kraju, które zaczęły już stosować ten instrument. Cały proces został zorganizowany na podstawie zarządzenia podpisanego przez prezydent Warszawy 13 stycznia 2014 roku. Budżet partycypacyjny, podobnie jak w innych polskich miastach, został tu wprowadzony na zasadzie specyficznej formy konsultacji społecznych, odbywających się w trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95). Zanim poznamy rezultaty warszawskiego głosowania i będziemy mogli ocenić w pełni cały proces, warto podjąć kilka kwestii, interesujących z punktu widzenia praktyki stoso...

Demokracja dla każdego

Uncategorized
Budżety obywatelskie – rozwiązanie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego – stają się coraz bardziej popularne.   We wrześniu ubiegłego roku do grupy miast, które wprowadziły projekt budżetu obywatelskiego dołączyła Warszawa. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w stolicy to element szerzej zakrojonego projektu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, w efekcie którego Warszawa „ma być miastem bezpiecznym i uporządkowanym, ma być miastem dialogu, komunikacji i zaufania, ma być miastem odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców”. Inne problemy poruszane w ramach tego przedsięwzięcia to m.in. polityka rodzinna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, rewitalizacja miasta oraz strategia rozwoju Warszawy. Rad...