Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Bierutów

Bierutów: Niecodzienne urodziny

Uncategorized
Jak się to wszystko zaczęło i kiedy? Dokładnie trudno to dzisiaj ustalić. Dla historycznego porządku przyjęto jednak za narodziny uznać rok 1266. To wtedy bowiem wydany został dokument lokacji miasta nadany przez księcia Henryka III Białego. Oficjalnie urodziny Bierutowa, a mówiąc dokładniej 750-lecie uzyskania praw miejskich, świętowano przez trzy dni (od 16 do 19 czerwca). Tak naprawdę jednak to cały ten rok jest dla miasta i gminy wyjątkowy. No bo w końcu takie święto jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. A o tym, że to szczególna data dla miasta świadczy ogromne zaangażowanie bardzo wielu mieszkańców – tak tych nieco starszych, jak i tych całkiem młodych. Można to było zobaczyć chociażby podczas uroczystej akademii otwierającej uroczystości 750-lecia, jak i w czasie

Bierutów: Radosne spotkanie

Uncategorized
Piątego września pogoda była cudowna – ciepło, ale nie upalnie, wspaniałe słońce od czasu do czasu chłodzone chmurami, lekki wiaterek – i dożynki gminy Bierutów doskonale się wpisały w ten przepiękny dzień. Mieszkańcy Kruszowic, wsi, która dożynki gościła, zrobili wszystko, aby rolnicze święto było równie piękne i pogodne jak dzień, w którym się odbywało. Święto rozpoczął, zgodnie z tradycją, dożynkowy korowód, a gdy wszyscy goście – a przybyli bardzo licznie! – usiedli, rozpoczęła się msza polowa, celebrowana przez księdza kanonika Ryszarda Znamirowskiego, proboszcza bierutowskiej parafii. – Zebraliśmy się – mówił ks. Znamirowski – aby podziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory i poświęcić plony pracy ludzkich rąk – chleb i wino. To msza w intencji wszystkich pracujących na roli, rolni

Bierutów: Pracujemy dla ludzi

Uncategorized
Rozmowa z Władysławem Bogusławem Kobiałką, burmistrzem Bierutowa – W wyborach samorządowych opozycja atakowała pana po chamsku, ale na te makiawelistyczne zagrania nabrała się mniejsza część wyborców. – Spuśćmy na to kurtynę milczenia, bowiem było to dla mnie ciężkie przeżycie. Teraz moim głównym celem jest jak najlepsza praca dla rzecz całej naszej społeczności, rozwój gminy i poprawa poziomu życia mieszkańców. – Co dla waszego samorządu będzie najważniejsze w najbliższym czasie? – Przede wszystkim będą to inwestycje drogowe na terenach wiejskich, ulice i chodniki w mieście oraz wybudowanie trzech nowych świetlic (w Sątoku, Kijowicach i Strzałkowej) i remont generalny czwartej, wielkiej świetlicy w Zbytowej. W czerwcu oddamy do użytku boisko lekkoatlet

Bierutów: Owocnych 15 lat

Uncategorized
W Zbytowej w gminie Bierutów na dożynkach powiatowo-gminnych starosta Zbigniew Potyrała, witając przybyłych gości i dziękując rolnikom za ich pracę i plony, powiedział między innymi: – Tak się składa, że czynię to po raz piętnasty i po raz ostatni w roli starosty oleśnickiego. Nie będę ubiegał się o to stanowisko w najbliższych wyborach, choć – jeśli taka będzie wola wyborców – nie wycofam się z życia politycznego. Oceniam bilans swej pracy za pozytywny, bowiem w wielu dziedzinach powiat oleśnicki przoduje w dolnośląskim regionie, choć problemów życie przynosi niemało, a oczekiwania są większe od naszych możliwości. Nie uniknęliśmy także porażek wynikających ze złego prawa i ludzkiej niedoskonałości, lecz w sumie oceniam, że te lata były latami dobrymi dla całej naszej społeczności.

Bierutów: Najpierw pomóc ludziom

Uncategorized
Rozmowa z Władysławem Bogusławem Kobiałką, burmistrzem Bierutowa – Ostatnio dobrze się dzieje w Bierutowie… – …i to już od paru ładnych lat. Przez osiem lat wydaliśmy na inwestycje ponad 40 mln zł! Oczywiście, że są tacy, co mówią, iż nie robi się nic i że nic się nie zmienia, ale są to opowieści dziwnej treści frustratów, malkontentów i garstki ludzi mijających się – delikatnie mówiąc – z prawdą. – Niektórzy nie widzą sukcesów i dla nich szklanka jest zawsze do połowy pusta. – Nie widzą pracy samorządu i całej bierutowskiej społeczności, po prostu dlatego, że nie chcą widzieć dobrych rzeczy, na przykład tego, jak przez lata wzbogacana była infrastruktura gminy. – Jaki jest dla Bierutowa rok 2014? – W gminie Bierutów inwestycje realizowa
Bierutów: Najważniejsze są drogi

Bierutów: Najważniejsze są drogi

Uncategorized
Rozmowa z Władysławem Bogusławem Kobiałką, burmistrzem Bierutowa Burmistrz Władysław Bogusław Kobiałka   – Połowa roku 2013 się zbliża i można już chyba powiedzieć, jak jest realizowany budżet, jakie gmina napotyka przeszkody, a przede wszystkim – jakie są tegoroczne priorytety. – Tegoroczny budżet jest nastawiony przede wszystkim na inwestycje drogowe, czyli na poprawę infrastruktury drogowej zarówno w mieście, jak i w naszych szesnastu sołectwach. W tym roku na te inwestycje przeznaczamy około 2 mln zł… – Niemało! – Osiem procent naszego budżetu. To duża kwota, ale dzięki niej poprawi się jakość życia mieszkańców. – Będziecie drogi modernizować, czy powstaną nowe drogi, chodniki, oświetlenie? – Skończyliśmy dwie ul