piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: ARP

Zielona szansa dla samorządów

Zielona szansa dla samorządów

Samorządnie
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce – Polski Zielony Fundusz ARP, z którego finansowane będą inwestycje w zrównoważoną, dekarbonizującą się gospodarkę Powołanie Polskiego Zielonego Funduszu ARP jest jedną z kluczowych inicjatyw w przyjętej w 2022 r. Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. „Czysty przemysł”. Zielony Fundusz ARP będzie miał formułę Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, który umożliwi polskim i międzynarodowym profesjonalnym inwestorom na dostęp do aktywów dotychczas dla nich trudno dostępnych, które będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Zróżnicowane finanse Fundusz będzie dysponować pieniędzmi zarówno samej spółki, jak i instytucji finansowy...