poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Antoni Herbowski

Ziębice: Trzeba jechać dalej

Uncategorized
Rozmowa z dr. Antonim Herbowskim, burmistrzem Ziębic – Przed panem sesja absolutoryjna i uzyska pan poparcie radnych… – …albo nie uzyskam. – Przecież w Ziębicach publiczne pieniądze wydawane są dobrze, gmina do tej pory pozyskała niemałe zewnętrze środki finansowe, zatem radni – którzy dobrze wiedzą o tych wszystkich pozytywach – na pewno zagłosują za udzieleniem panu absolutorium. – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu roku 2013 pokazuje, że budżet został wykonany na najwyższym, perfekcyjnym poziomie, bliskim ideałowi, czyli stu procent. Oczywiście jestem z tego bardzo zadowolony, natomiast radni zajęli się w komisjach dyskusją dotyczącą wykonania budżetu roku 2013. Jest pewna zmiana w modus operandi radnych, bowiem w zeszłym roku rada zupełnie nie ...

Ziębice: Ludzie są mądrzy

Uncategorized
Rozmowa z dr. Antonim Herbowskim, burmistrzem Ziębic   – Jak pan rozpoczyna rok? Mina coś nietęga… – Może rzeczywiście nietęga, ale nastrój mi się poprawił, bowiem budżet – chociaż z trudnościami – uchwaliliśmy 16 stycznia. Wprawdzie ambicją było uchwalić go w grudniu, ale to się nie udało, ponieważ opozycyjni radni nie dogadali się, co z tego budżetu – używając kolokwializmu – wyrwać. Budżet wcale nie jest taki zły, dlatego że mamy mały deficyt – tylko 330 tys. zł, zadłużenie jest coraz mniejsze, a wskaźniki się poprawiają. Budżet jest trudny, ale niezagrożony, musieliśmy jednak zrezygnować z dwóch inwestycji, których realizacja nam się marzyła. – Czyli…? – Z rozszerzenia kanalizacji o wieś Skalice i musimy też co najmniej o rok przełożyć ...

Ziębice: Plusy i minusy

Uncategorized
Rozmowa z Antonim Herbowskim, burmistrzem Ziębic – Rok 2013 się kończy i warto podliczyć jego plusy i minusy. Zaczniemy jednak od gości, którzy niedawno odwiedzili ziębicki samorząd. Był wśród nich prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek i przedstawiciele urzędu marszałkowskiego… – Nasi goście odebrali od radnych deklarację, że nie są oni przeciw projektowi rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych, które to zadanie ma być realizowane przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o. DIS to spółka zawiązana przez dziewięć gmin, mających do rekultywacji największe składowiska zamknięte, i Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., instytucję powołaną przez urząd marszałkowski, która może występow...

Ziębice: Sprawa burmistrza Herbowskiego

Uncategorized
Rozmowa z ANTONIM HERBOWSKIM, burmistrzem Ziębic – Słyszałem, że osiągnął pan na sesji absolutoryjnej absolutny sukces… – Tak, to sukces rzeczywiście znaczący – w ciągu siedmiu lat mojego burmistrzowania cztery razy nie udzielono mi absolutorium – dwa razy w poprzedniej kadencji i dwa razy w tej. – Część radnych z niezwykłą konsekwencją ocenia pana pracę. – Ja nazywam to konkursem piękności, który trudno żebym wygrał! W tym roku – jak i w zeszłym – nie było zaskoczenia, bo już 2 lutego postanowiono na zebraniu w jednej wsi, że absolutorium nie zostanie mi udzielone. – Bez zaskoczenia ciśnienie nie skacze – lepiej dla pańskiego zdrowia! – Właśnie! Nie było przy tym żadnej dyskusji na temat...