środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Aleksander Bek

Przeworno: Ostatni dzwonek

Uncategorized
Gmina Przeworno położona jest na pograniczu województw dolnośląskiego i opolskiego, większość jej obszaru stanowi zaś część Przedgórza Sudeckiego z najbardziej atrakcyjnymi przyrodniczo Wzgórzami Strzelińskimi. Gmina ma charakter rolniczy, a pola uprawne, zwarte kompleksy leśne i cieki wodne tworzą zróżnicowany krajobraz tej krainy bogatej w walory natury, kościoły, parki i pracowitych ludzi. – Tegoroczny budżet gminy jest budżetem naszych możliwości – możliwości własnych środków, realizacji zadań i pozyskania środków zewnętrznych – podkreśla wójt Aleksander Bek. Niestety, tak jak w wielu polskich gminach, anachroniczna Karta Nauczyciela, niż demograficzny i niewystarczająca subwencja oświatowa poczyniły swoje i samorząd gminy Przeworno stanął w ubiegłym roku przed trudną acz ...