czwartek, 18 sierpniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Agencja Nieruchomości Rolnych

Umiejętnie i zgodnie z prawem

Uncategorized
Dolny Śląsk bogaty jest nie tylko mądrością i pracowitością swoich mieszkańców, ale także walorami ziemi, ziemi pięknej, urodzajnej, świetnej do zainwestowania, przyjaznej do wybudowania swojego domu i nasyconej zabytkami. Tym niezaprzeczalnym dobrem umiejętnie zarządza Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Gospodarowanie takim majątkiem wymaga jasno sprecyzowanych przepisów prawa i wielkiej odpowiedzialności. Warto podkreślić, że ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmieniły się zasady gospodarowania Zasobem przez Agencję i zasady nabywania i wydzierżawienia nieruchomości m.in...

Kradną na potęgę. Państwo nic nie robi

Uncategorized
Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk. NIK wyliczyła, że tylko na terenie 19 skontrolowanych jednostek (siedem oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, cztery Regionalne Zarządy  Gospodarki Wodnej, osiem Zarządów  Melioracji i Urządzeń Wodnych) w latach 2009 -2012 do kasy państwa nie wpłynęło 30 mln zł opłat za korzystanie z gruntów państwowych. W skali c...