środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Szukanie odpowiedzi

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020”. Jej organizatorem, obok UMWO, była Politechnika Opolska oraz Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Konferencja miała charakter międzynarodowy. Wzięli w niej udział naukowcy z Grecji, Maroka, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szkocji, Ukrainy i Włoch. Otwierając konferencję, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła mówił, iż liczy, że spotkanie dostarczy odpowiedzi na pytania: w jakim kierunku ma zmierzać rozwój regionu, jakie ma dla niego znaczenie to, co dzieje się w skali lokalnej i globalnej, jak wypełnić zobowiązania unijne i wykorzystać finanse, które region otrzymał na rozwój innowacyjnej gospodarki?

Do słów marszałka nawiązał prof. Olivier Butzbach z Neapolu (z wykształcenia bankowiec), który zauważył, że problem ucieczki młodych ludzi dotyka także Włochy. – Gdyby chcieć dostosować podaż na rynku pracy do popytu, to należałoby zlikwidować wszystkie studia ekonomiczne i humanistyczne, a pozostałych studentów nauczyć odbierania telefonu, bo na włoskim rynku tylko w zawodach związanych z telepracą są miejsca. Problemem więc nie są kwalifikacje, bo dobrze kształcimy – ludzie wyjeżdżają do Anglii i tam sobie świetnie w swoich zawodach radzą – a problem jest w zagospodarowaniu ich kwalifikacji – mówił prof. Butzbach. Zwracał też uwagę na rozwarstwienie kraju – z jednej strony bogata Północ z niewielkim bezrobociem, z drugiej – biedne Południe, gdzie stopa bezrobocia sięga 20 proc., a bez pracy jest 60 proc. młodych ludzi.

Z kolei naukowcy z niemieckiego uniwersytetu w Mannheim – prof. Michael Woyewode i dr Niclas Ruffer – badali w naszym regionie sieć powiązań pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi. Od września ubiegłego roku do maja 2015 dwudziestu pracowników nauki pracowało nad dwustu projektami, których celem było usprawnienie pracy w firmie, wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu.

(IN)