poniedziałek, 10 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Symbioza na poziomie lokalnym

W ubiegłym miesiącu Zamek Ogrodzieniecki był gospodarzem konferencji Związku Samorządów Polskich. Jednym z głównych jej tematów była skuteczność
w pozyskiwaniu funduszy unijnych służących rozwojowi gmin. Akcentowano także korzyści płynące ze współpracy ze stroną rządową i samorządem wojewódzkim.

– Jest to doskonała okazja do rozmowy o współpracy na wszystkich poziomach samorządu. Symbioza samorządów lokalnych daje efekt w postaci konkretnych projektów, realizowanych często w oparciu o środki unijne. To szansa do zacieśnienia współpracy między gminami. Sytuacja związana z COVID-19 pokazała, jak bardzo jest to ważne – podkreśliła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

– Brakowało takiej organizacji, która zrzeszałaby samorządy wszystkich szczebli. Mając dobre relacje ze stroną rządową, bronimy strony samorządowej. Obraliśmy drogę dialogu. Zabiegamy o realizację inwestycji samorządowych ze środków rządowych. Zależy nam, aby samorząd był ważny, a nie spychany gdzieś na bok. Jesteśmy po to, by nie krytykować, lecz podpowiadać pewne rozwiązania – mówił Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa, prezes zarządu Związku Samorządów Polskich.

Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów.

– Szczególnie ważne dla samorządów są dwa elementy prowadzenia polityki rozwoju terytorialnego. Koncentracja różnych działań podejmowanych przez poszczególne podmioty – rząd, samorząd, podmioty gospodarcze i partnerów społecznych. Stowarzyszenie kładzie jeszcze większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest członkiem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego – dodaje Adam Ciszkowski.

Sporo miejsca podczas konferencji poświęcono nowej perspektywie unijnej. Polityka spójności rozpisana na lata 2021-2027 kładzie nacisk na cyfryzację, sektor MSP, innowacje, odnawialne źródła energii oraz transport publiczny. Ważnym aspektem będzie także turystyka i rewitalizacja. Kluczowy dla wielu samorządów będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Aż 40 proc. alokacji całej polityki spójności to programy regionalne.

(umws)