wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Syców: To nasz wspólny dom

Rozmowa ze Sławomirem Kapicą, burmistrzem Sycowa

Za oknem pańskiego biura już właściwie jesień. Kończą się cztery lata pracowitej samorządowej kadencji…

– Jestem naprawdę zadowolony z tej kadencji. W tym czasie wykonaliśmy i mnóstwo bieżących zadań, i również wiele zadań strategicznych wiążących się z rozwojem całej gminy…

– …gdzie do finału dochodzi się powoli krok po kroku…

– …ciężką, solidną pracą.

Zatem najpierw plany, a później ścieżka inwestycyjna rozpisana punkt po punkcie.

– Czasami do ukończenia takich poważnych zadań musi upłynąć kilka lat, ale jeśli są dobre efekty, to pojawia się radość i satysfakcja, że coś dobrego się zdziałało dla dobra całej społeczności. Oczywiście zawsze można by było więcej i lepiej…

– …ale dobrze, jeśli człowiek nie jest bezkrytycznie zadowolony ze swojej pracy.

– Samouwielbienie jest zgubne i złudne, zatem trzeba być realistą i stawiać sobie dalsze i nowe cele, bo życie biegnie do przodu. Tak jak wcześniej nie mieliśmy drogi szybkiego ruchu, tak teraz już ją mamy, a niebawem będziemy mieli bezpośrednie połączenie drogą S8 z Warszawą. To determinuje rozwój naszej gminy, tym bardziej że mamy trzy wjazdy na drogę szybkiego ruchu i trzeba dobrze wykorzystać związane z tym możliwości.

Czy odczuwacie polepszenie się waszego systemu komunikacyjnego?

– Na pewno, bowiem dzisiaj za kilkadziesiąt minut możemy znaleźć się w każdym miejscu Wrocławia, w czym pomaga nam również obwodnica wrocławska. Można powiedzieć – używając kolokwializmu – że otworzył się dla nas cały Dolny Śląsk. W związku z drogą szybkiego ruchu od razu przystąpiliśmy do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i teraz już realizujemy poszczególne plany z tym związane.

A co z inwestorami?

– Udało się nam umiejscowić pierwszego inwestora, który już zakupił działkę, a grunt jest częścią Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Docierają do mnie także kolejne informacje o rozbudowie istniejących już zakładów. Zatem idzie ku dobremu. Położenie przy trasie S8 wpłynęło na uatrakcyjnienie gminy Syców, która wydaje się być dzisiaj jednym z najlepszych miejsc do inwestowania na terenie Dolnego Śląska. Dlatego też nasza rada podjęła uchwałę pomocy de minimis dla przedsiębiorstw łącznie ze zwolnieniem ich do sześciu lat z podatków od nieruchomości, jeśli będą realizować inwestycje na terenie miasta i gminy Syców.

W ostatniej kadencji Syców poprawił swój wizerunek.

– Rzeczywiście, polepszyła się baza sportowa, więcej się działo w szeroko rozumianej kulturze i powstał piękny park – magiczne miejsce odpoczynku naszych mieszkańców, które odwiedzają także ludzie spoza naszej gminy. Poza tym przy naszych placówkach oświatowych powstają place zabaw i boiska ze sztuczną nawierzchnią. A jeśli chodzi o drogi i chodniki, to cały czas współpracujemy z samorządem wojewódzkim i powiatowym, natomiast w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budujemy kilka odcinków dróg dojazdowych do pól.

Ile pieniędzy zewnętrznych pozyskaliście w ciągu ostatnich czterech lat?

– Sięgnęliśmy po wiele milionów złotych, które udało się z głową wydać dla dobra całej naszej społeczności.

Od dawna nie zapominacie o Polakach mieszkających na Kresach i właśnie w Sycowie organizowane są najważniejsze na Dolnym Śląsku spotkania z Kresowiakami.

– Corocznie w każdą ostatnią sobotę stycznia gościmy w Sycowie Polaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie, tutaj spotykamy się i rozmawiamy, pamiętając o przeszłości i trudnej historii. I myślimy o przyszłości. Efektem naszych wieloletnich spotkań z jednej strony jest świadomość, że żyjemy w państwie wolnym, otwartym i demokratycznym, a z drugiej strony chyba w jakimś stopniu pomagamy naszym rodakom zmagać się z trudną czasami dla nich rzeczywistością.

A co pan powie niedługo wyborcom?

– Sądzę, że przez okres mojego burmistrzowania w Sycowie potrafiłem dotrzeć do naszych mieszkańców dzięki swojej otwartości, chęci działania i rozwiązywania problemów. Gmina Syców jest naszym wspólnym domem i jak go sobie zbudujemy i zagospodarujemy oraz jakie będą w nim porządki, zależy tylko od nas wszystkich. Działajmy wspólnie, wspierajmy się, bądźmy razem mimo wszelkich przeciwności. Czasem możemy się spierać, ale nigdy się nie dzielmy. Przed nami dużo zmian i możliwości, wszyscy miejmy świadomość, że gdzie zgoda, tam zwycięstwo.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)