sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Syców: Od przypadku do przyjaźni

W styczniu 1982 roku transport humanitarny z niemieckiego Malsch do Lublina przypadkowo zatrzymał się w Sycowie, gdzie rodzina Alfonsa Pietzonka ugościła w swoim domu uczestników wyprawy. Później trudno już mówić o przypadkach, między miastami zaczęły rozwijać się wspólne kontakty na niwie kościelnej i rzemieślniczej, a burmistrzowie obu miast pomagali rozwijać nawiązane przyjaźnie. W konsekwencji w październiku 1992 roku między Sycowem i gminą Malsch, położoną w Badenii-Wirtembergii, podpisano deklarację przyjaźni i partnerstwa.

Podstawowym założeniem porozumienia Syców – Malsch było zawarcie przyjaźni, połączenie obywateli obu miast i pogłębianie porozumienia między narodami. Gminy wymieniają się doświadczeniami, współpracują – szczególnie w sferze kształcenia i kultury, rzemiosła i gospodarki, komunalnego wypełniania zadań, zdrowia i sportu – zaś szczególny nacisk obie strony kładą na spotkania młodzieży.

– I tak już 25 lat współpracy za nami – uśmiecha się burmistrz Sycowa Sławomir Kapica. – Każdego roku podsycamy kontakty poprzez wzajemne wizyty delegacji z naszych gmin, a wszystko po to, aby zacieśniać przyjacielskie związki między naszymi gminami, z jednej strony się uczyć, a z drugiej oferować własne doświadczenia i promować się. Chcę też podkreślić, że Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Syców jest nasz przyjaciel Kurt Heinzler, który szefuje stowarzyszeniu w Malsch.

Dwadzieścia pięć lat partnerstwa miast zaowocowało w tym roku październikowym wyjazdem grupy sycowian wraz z burmistrzem Sławomirem Kapicą do Malsch, na obchody Dni Europejskich. W wydarzeniu tym uczestniczyli także przedstawiciele francuskiej gminy Sezanne, świętującej złoty jubileusz partnerstwa z Malsch. Kulminacją wizyty był pobyt na zamku Hornbacher – miejscu narodzin niemieckiej demokracji – i panel z udziałem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Evelyne Gebhard. Podczas dyskusji podkreślano wagę dialogu, poszukiwania kompromisu i szacunku dla drugiego człowieka. Syców w Malsch reprezentowali przedstawiciele MOSiR-u, pracownicy i podopieczni centrum kultury, harcerze, przedstawiciele rady miasta i gminy, Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z ks. prezesem Sławomirem Borowczykiem i Stowarzyszenia Komitet Partnerski Ziemi Sycowskiej. Warto też podkreślić, iż bardzo serdecznie został przyjęty występ muzyczny dziewcząt z CK pod kierunkiem Yewchena Andruszaka. Ostatni wieczór w Malsch upłynął pod znakiem zabawy tanecznej do białego rana, a zwieńczeniem wizyty stało się nabożeństwo ekumeniczne, w którym ks. proboszcz Sławomir Borowczyk, proboszcz parafii Malsch i pastor Zeller podkreślili przede wszystkim rolę jedności i dbałości o drugiego człowieka oraz poszukiwanie kompromisu w rozwiązywaniu problemów.

HS (TS)

Redakcja dziękuje prezes Edycie Ptak za przesłanie informacji i pomoc w opracowaniu artykułu.