piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świerczów: Idealne miejsce na dom i spokojne życie

Położona w północnej części województwa opolskiego, w powiecie namysłowskim, gmina Świerczów (niecałe cztery tysiące mieszkańców) bogata jest w nietuzinkowe dobra natury, także wspaniałe lasy, których znaczną część stanowią Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie i Natura 2000 Lasy Barucickie. Gmina leży na terenie zlewni dwóch prawobrzeżnych dopływów Odry – Stobrawy i Smortawy, gdzie zlokalizowane są liczne stawy hodowlane. Niebagatelne przyrodnicze walory stworzyły świetne warunki do rozwoju aktywnego wypoczynku oraz agroturystyki, a do tego jest tutaj wielki skarb tak cenny w szalonym XXI wieku – cisza, spokój, czyste powietrze i czysta woda. Wszystko to zamierza wykorzystać miejscowy samorząd, aby z jednej strony zatrzymać w gminie mieszkańców, a z drugiej – zdynamizować osadnictwo.

Dodatkowym atutem gminy Świerczów jest jej niedalekie położenie od wielkich aglomeracji – Wrocławia i Opola – ale także od innych miast, tj. Namysłowa i Kluczborka. A do autostrady A4 także tylko przysłowiowy rzut beretem. Warto też podkreślić, iż miejscowy samorząd ma znakomite pomysły mające na celu polepszenie poziomu życia miejscowej społeczności, ale również te strategiczne, mające ochronić gminę przed negatywnymi procesami demograficznymi.

Barbara Bednarz
Barbara Bednarz

– Sukcesywnie wdrażamy plan wyeliminowania, a przynajmniej osłabienia negatywnych skutków demografii dotykających boleśnie nasze społeczeństwo – mówi wójt Barbara Bednarz. – Mamy też nadzieję, iż nasze konsekwentne działania przyczynią się do tego, że mieszkańcy naszej gminy nie będą emigrować, a ci, którzy podjęli naukę lub pracę poza jej granicami, później do nas powrócą. Niedaleko od nas do dużych miejskich ośrodków – np. do Wrocławia ok. 60 km, blisko też do Opola, Namysłowa, Brzegu, Oławy, Oleśnicy, Kluczborka i Skarbimierza. Niestety, na terenie naszej typowo rolniczej gminy nie ma zbyt wielu miejsc pracy, ale z drugiej strony – patrząc na bogate walory przyrodnicze – jest to idealne miejsce do zamieszkania.

Warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach bardzo wzrasta zainteresowanie ludzi kupnem starych budynków na terenie gminy Świerczów.

– Nowi mieszkańcy pragną osiąść gdzieś w bezpiecznym i miłym miejscu, z dala od skupisk ludzkich i zagrożeń COVIDEM-19 i często wybierają właśnie nasze tereny – uśmiecha się pani wójt. – Chcemy, aby przede wszystkim młodzi ludzie u nas zamieszkali i swoje życie związali z naszą gminą – dlatego opracowaliśmy program „Działki dla Młodych”. W Świerczowie mamy osiem dziewięcioarowych działek budowlanych, które można nabyć z 50-procentową bonifikatą, ale trzeba wybudować się w ciągu pięciu lat i nabywca nie może sprzedać domu przez dziesięć lat. Chcę też podkreślić, iż taką nieruchomość można kupić u nas za niespełna 20 tys. zł, a w leżącym w odległości 20 km Namysłowie za działkę o tej samej powierzchni trzeba zapłacić 80 tys. zł.

Świerczów ma też swój własny gminny program dotacyjny obejmujący realizację zadań dotyczących ochrony środowiska, m.in. wymianę źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów, na nowoczesne ekologiczne piece.

– Najważniejsze jest dzisiaj dla nas wsparcie mieszkańców, którzy zamieszkają w gminie Świerczów i z jednej strony zależy nam, aby ludzie u nas zostali, a z drugiej, by przyjechali i zamieszkali u nas nowi osadnicy – wyjaśnia wójt Barbara Bednarz. – A w ubiegłym roku przywędrowali do nas wrocławianie, którzy zamierzają otworzyć agroturystykę i hotel. To dobry omen i nagroda za naszą konsekwencję.

S.G.

Program dotacyjny

Program obejmuje zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, polegające na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie gminy Świerczów. Kierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Dotacja udzielana jest do:

1) zakupu i montażu indywidualnych źródeł ciepła;

2) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.

Program „Działki dla Młodych”

W gminie Świerczów jest realizowany program „Działki dla Młodych”, którego celem jest wspieranie jednorodzinnego budownictwa dla osób chcących osiedlić się na stałe i założyć rodzinę w gminie Świerczów. W miejscowości Świerczów na potrzeby realizacji programu przy ul. Słonecznej wydzielono 8 działek budowlanych, każda po 9 arów. W pasie drogi dojazdowej do działek umiejscowiona już jest sieć kanalizacyjna, natomiast w bieżącym roku planuje się budowę sieci wodociągowej.

Program „Działki dla Młodych” to jest nowy pomysł w gminie Świerczów na ograniczenie wyludniania się gminy i stworzenie atrakcyjnych warunków do zamieszkania na jej terenie. W latach następnych również w innych miejscowościach zakłada się przeznaczanie innych gminnych terenów budowlanych na kontynuację tego programu. Władze gminy chcą w ten sposób przekonać młodych do zamieszkania na wsi, oferując im działki budowlane na preferencyjnych warunkach.

Ogólnie ceny działek budowlanych są wysokie i młodych nie stać na ich zakup. Jednak rozwiązanie poprzez zaoferowanie niskich cen, z zastosowaniem 50-procentowej bonifikaty wartości nieruchomości netto przy zakupie powinno zachęcić potencjalnych nabywców. Bonifikata będzie udzielona na wniosek nabywcy nieruchomości pod warunkiem zakończenia zabudowy nabywanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym nie później niż w ciągu 5 lat od zakupu działki.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia w BiP-ie i na stronie internetowej ogłoszeń przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości i zakupu za połowę ceny nieruchomości – takiej okazji nie można przegapić!