poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świerczów: Dobre miejsce do życia

Społeczność tej gminy świetnie zdała trudny egzamin ze współczucia i pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. W pomoc tę bardzo zaangażowany był także samorząd gminy Świerczów. Dla niezbyt zamożnej wiejskiej gminy nie było to łatwe, tym bardziej, że decydenci nie rozpieszczają jej przy przyznawaniu zewnętrznych środków finansowych, a wysoka inflacja przysparza dodatkowych problemów. Warto jednak podkreślić, że miejscowy samorząd nie załamuje rąk, konsekwentnie realizowane są zaplanowane inwestycje, a dodatkowym walorem jest to, że tutaj nie przejada się pieniędzy i wszelkie dostępne fundusze kierowane są na przedsięwzięcia, które służą rozwojowi gminy i podniesieniu poziomu życia jej mieszkańców.

Pierwsze półrocze tego roku nie było łatwe dla samorządu gminy Świerczów, na co wpływ miały m.in. pandemia oraz wojna w Ukrainie, a co za tym idzie – pomoc Ukrainie i uchodźcom wojennym. Do tego doszła szalejąca inflacja i olbrzymi wzrost cen, w tym artykułów budowlanych.

Egzamin zdany celująco

– Doszły nam dodatkowe zadania oraz koszty, bowiem w pierwszym kwartale tego roku to w zasadzie mieszkańcy gmin i samorządy wzięli na swoje barki pomoc uchodźcom wojennym – mówi wójt Barbara Bednarz. – Dotarło do nas kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy i wspierając ich, żyliśmy – na dobrą sprawę – przez jakiś czas innymi torami niż jest to zazwyczaj. Zatem doszły do wykonania dodatkowe zadania i oceniam, że mieszkańcy wraz z samorządem gminy Świerczów zdali pozytywnie egzamin z człowieczeństwa. Stanęliśmy na wysokości zadania, organizowaliśmy akcje charytatywne i pomoc humanitarną, naukę dla dzieci i pracę, a pomoc była naprawdę spora.

Przebudowa trudna, lecz konieczna

Rok 2022 w Świerczowie to również trudne do realizacji ze względów logistycznych zadanie – przebudowa budynku Urzędu Gminy w Świerczowie i związana z nim przeprowadzka urzędu do tymczasowego lokum.

– Stanęliśmy na wysokości zadania, bo już po tygodniu pracowaliśmy w nowym miejscu i nie dopuściliśmy do przerwania funkcjonowania urzędu – uśmiecha się wójt Barbara Bednarz. – Przebudowa jest sporym wyzwaniem, ze względu na przeniesienie urzędu i zakres prac, bowiem budynek jest stary, objęty ewidencją zabytków i pod ochroną konserwatorską. Był też budynkiem trudno dostępnym dla mieszkańców, klientów i osób niepełnosprawnych, niedostosowanym pod względem wymogów budowlanych i bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto – już podczas robót – okazało się, iż jego stan techniczny groził katastrofą budowlaną. Teraz chcemy go dostosować do odpowiednich standardów, włącznie z wymianą źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE. Na to zadanie udało się nam pozyskać dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2,43 mln zł, tj. 90 proc. wartości zadania.

Wykorzystać wszelkie możliwości

Mniej zamożne gminy – takie właśnie jak Świerczów – za swoją zaradność i zarazem pracowitość powinny być nagradzane przyznawaniem większych funduszy, aby wyrównywać dysproporcje. Z tym bywa jednak różnie.

– Piszemy bardzo dużo projektów i składamy mnóstwo wniosków o dofinansowanie. Musimy wykorzystać wszelkie możliwości i wszystkie siły, aby zrealizować jakieś większe zadania infrastrukturalne, a potrzeb jest wiele – podkreśla wójt Barbara Bednarz. – Niebawem podpiszemy z wykonawcą umowę związaną z przebudową drogi Dąbrowa – Biestrzykowice. Trasa ta łączy w zasadzie trzy gminy i jest skrótem do Namysłowa również dla mieszkańców z gmin Pokój i Domaszowice. Zadanie to pochłonie prawie 2,8 mln zł, jesteśmy już po przetargu, na szczęście zmieściliśmy się w kosztorysie – dzisiaj przy tych cenach jest to sukces – i do listopada br. będziemy mieli prawie trzy kilometry fajnej drogi. Na to zdanie również pozyskaliśmy dofinansowanie, 50 proc. wartości inwestycji. Ponadto pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 4,75 mln zł z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miodary – 95 proc. wartości zadania. Co prawda przygotowaliśmy i złożyliśmy trzy projekty do tego programu, a tylko jeden uzyskał akceptację, ale i tak cieszymy się, że chociaż ten jeden został zaaprobowany, ponieważ każda złotówka pozyskana dodatkowo do budżetu jest wielką radością, a zwłaszcza na taką wartość. Otrzymane już dofinansowania stanowią prawie jedną trzecią naszego tegorocznego budżetu ogółem – przeprowadzenie tych inwestycji bez dofinansowana byłoby nierealne. Kolejna inwestycja to renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie, gdzie planuje się kompleksowe zagospodarowanie zbiornika i terenu wokół niego. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 70 proc. wartości zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Powstanie fajne miejsce w zabytkowym parku, m.in. stanowiska obserwacyjno-edukacyjno-przyrodnicze, altana, ławki, ekologiczny plac zabaw. Złożyliśmy też dwa wnioski o dofinansowanie zadań do programu wspierającego gminy popegeerowskie. Dotyczą one budowy kanalizacji w Miejscu i przebudowy dróg na terenie gminy – czekamy na rozstrzygnięcie naboru… Aplikujemy również w naborach o dofinansowanie przedsięwzięć nieinwestycyjnych, które z jeszcze większym sukcesem się kończą.

Barbara Bednarz

Wszechstronnie atrakcyjna

Gmina Świerczów jest wszechstronnie atrakcyjna. Na tę atrakcyjność wpływają zarówno uwarunkowania przyrodnicze, komunikacyjne, jak i rezultaty działań na rzecz zintegrowanego rozwoju poszczególnych sfer życia w zakresie mieszkalnictwa (innowacyjny program „Działki dla Młodych”), ochrony środowiska (program dotacyjny), dostępności komunikacji publicznej. Zresztą kreatywność, działania gminy na rzecz innowacyjności i osiągnięte rezultaty uznane zostały za nowatorskie w skali kraju w 2021 roku – gmina Świerczów otrzymała wyróżnienie jako jedyna gmina w województwie opolskim w konkursie „Innowacyjny samorząd 2021”. Gmina Świerczów dysponuje działkami przeznaczonymi pod budownictwo jednorodzinne i nie słabnie zainteresowanie tymi nieruchomościami.

– Wszystko dzięki naszemu innowacyjnemu programowi „Działki dla Młodych” – uważa wójt Barbara Bednarz. – Mamy jeszcze działki do zbycia, powstają nowe domy, również na działkach prywatnych i jest zainteresowanie tymi nieruchomościami. Zapewne dlatego, że pod względem osadnictwa nasza gmina jest bardzo atrakcyjna z powodu niebagatelnych dóbr natury, przyrody, czystości wody i powietrza, krajobrazu i spokoju życia. Ponadto jesteśmy dobrze skomunikowani, ponieważ leżymy przy wyremontowanych drogach, w tym drodze wojewódzkiej, na odcinku Namysłów – Opole, która przebiega przez naszą gminę. Partycypujemy w kosztach opracowania dokumentacji przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 454. Dzięki tej inwestycji przez naszą gminę będzie przebiegała ta droga w całości odremontowana, od Biestrzykowic aż po Krogulną, czyli do granicy gminy Pokój. Corocznie staramy się przeprowadzać inwestycje drogowe na terenie gminy. Zatem dzisiaj ktoś, kto mieszka na terenie fajnej gminy Świerczów i ma samochód, ma również blisko do większych aglomeracji. Poza tym wielkimi krokami zbliża się ziszczenie mojego wieloletniego marzenia – aby móc przejechać ścieżką rowerową z Namysłowa do Opola. Reasumując, z przekonaniem twierdzę, że nasza gmina jest naprawdę atrakcyjnym i dobrym miejscem do życia.

Świerczów z lotu ptaka

Zgodnie, czyli lepiej i szybciej

Już przed wieloma wiekami Rzymianie mówili: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. Zgoda i zarazem owocna współpraca włodarzy gmin z radnymi niezbędna jest także w polskich samorządach. Tylko wtedy pracuje się szybciej i wydajniej na rzecz ogółu.

– Uważam, że moja współpraca z Radą Gminy Świerczów jest coraz lepsza i wszystko idzie nam sprawnie – zaznacza wójt Barbara Bednarz. – Przez ostanie dwa lata nie było w zasadzie żadnych problemów z procedowaniem uchwał. Bywa, że czasami radni mają odmienne opinie dotyczące różnych kwestii, ale najważniejsze, że zawsze dochodzimy do konsensusu i udaje się nam razem rozwijać gminę i wspólnie działać na rzecz całej naszej społeczności. Dzisiaj w zarządzaniu gminą przeszkadza mi najbardziej brak stabilizacji finansowej związany z inflacją, chociaż trzeba wykorzystywać wszelkie nadarzające się możliwości, a zarazem działać ostrożnie, bowiem ceny zmieniają się z dnia na dzień. Natomiast największym marzeniem jest to, aby wszystkie nasze projekty i wnioski zostały zaakceptowane do dofinansowania. Te projekty jesteśmy w stanie zrealizować, posiadamy środki na wkład własny, a wpłyną one znacząco na jeszcze lepszy poziom życia całej naszej społeczności.

S.G.