wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świat gospodarny i piękny

Stale wzbogacana infrastruktura, wspaniałe walory przyrodnicze i dogodne połączenia komunikacyjne z pobliskimi dużymi miastami – Legnicą i Lubinem – to tylko niektóre atuty gminy Lubin. Ponadto świetnie rozwinięta baza oświatowa, swobodny dostęp do placówek ochrony zdrowia i konsekwentna działalność miejscowego samorządu realizującego liczne projekty społeczne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, sprawiły, iż gminę zamieszkuje coraz więcej ludzi. Rośnie liczba podmiotów gospodarczych i dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Dobrze jest tutaj żyć, a liczba mieszkańców powoli zbliża się do 14 tysięcy.

Teren gminy Lubin jest jednym z najcieplejszych regionów Polski, a podstawę rozwoju gminy stanowi rolnictwo i działalność produkcyjno-usługowa, w tym eksploatacja surowców naturalnych. Natura była hojna dla ziemi, na której znajduje się 18 parków krajobrazowych, obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” i niezwykły rezerwat przyrody „Zimna Woda” uznany za Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000. Poza tym niemało jest tutaj cennych zabytków, w tym XIV-wieczne kościoły w Chróstniku i Gogołowicach, osada łużycka w Kłopotowie, zespół pałacowy w Krzeczynie Wielkim i pałac w Księginicach.

W ostatnich latach w gminie Lubin nie zasypiano gruszek w popiele, wybudowano i wyremontowano wiele dróg, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, świetlice wiejskie, szkoły i boiska, na co miejscowy samorząd sprawnie sięgał po finansowe środki zewnętrzne.

Niestety, na terenie Polski jest wiele gmin wiejskich, dla których najważniejszym zadaniem jest tylko przetrwanie, możliwość sprostania bieżącym wydatkom i nieogłoszenie bankructwa. Do takich samorządów gmina Lubin z pewnością nie należy. Samorząd działa tutaj wielotorowo, skutecznie, pomysłowo i gmina – kolokwialnie mówiąc – wychodzi na zewnątrz. W listopadzie ubiegłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie wójt gminy Lubin Irena Rogowska odebrała statuetkę i certyfikat „Euro-Gmina” oraz wyróżnienie – „Lider Pozyskiwania Funduszy Unijnych”, przyznane jako jedynej dolnośląskiej gminie.

Także w roku 2013 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wójt Irenie Rogowskiej wręczono na uroczystej gali drugi już certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2013” za wybitne osiągnięcia gminy Lubin dla rozwoju edukacji i systemu oświaty. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała także statuetki „Mecenas Wiedzy” prezydentom, wójtom i burmistrzom certyfikowanych gmin, wyróżniającym się szczególnym osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, a wśród siedmiu innych samorządowców jedynym wójtem, który otrzymał to wyróżnienie, była właśnie Irena Rogowska.

Warto wiedzieć, że gmina Lubin jest jedną z dwóch – obok Grębocic – gmin na Dolnym Śląsku, które poddały się ocenie stanu oświaty w swoich gminach i otrzymały certyfikat oraz znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji 2013”, będący wyrazem, jak podkreślali gospodarze gali, odwagi, świadomości i odpowiedzialności wyróżnionych gmin.

Tej odpowiedzialności, odwagi, ale także mądrości i konsekwencji wójt Irenie Rogowskiej oraz jej współpracownikom i radnym gminy Lubin w ostatnich latach nie zabrakło, o czym przekonali się niejednokrotnie przedstawiciele lobby węglowego, którzy chcą uruchomić odkrywkową kopalnię węgla brunatnego i zniszczyć wspaniałą gminę i wspaniały świat z takim trudem budowany przez ludzi wiele lat.

S.G.