wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Sulików: Współpraca dająca owoce

Zmierzający szybko do końca rok 2017 był dla samorządu gminy Sulików okresem efektywnej pracy, w dużym stopniu związanej z pozyskiwaniem finansowych środków zewnętrznych i realizowaniem zamierzonych przedsięwzięć. Przyszłość też jawi się w jasnych kolorach, bowiem jest niemała szansa, że w związku z poważną inwestycją energetyczną budżet gminy znacznie się powiększy.

– Niedawno na sesji podsumowaliśmy pierwsze półrocze i okres wakacyjny, i twierdzę, że nie przespaliśmy tego czasu – mówi wójt gminy Sulików Robert Starzyński. – Wszystkie ważniejsze zadania założone w projekcie budżetu na rok 2017 zostały zakończone lub są realizowane i nie ma zagrożenia, że do końca roku nie będą ukończone.

Najważniejszą inwestycją gminy jest budowa wodociągu dla dwóch kolejnych miejscowości – Wrociszowa Dolnego i Wilki, tym bardziej że na zrealizowaniu tego zadania bardzo zależało mieszkańcom tych sołectw.

– Ta część gminy była do tej pory niedoinwestowana, chcemy różnice między naszymi szesnastoma miejscowościami wyrównać, dlatego realizujemy ciąg inwestycji wykonywany dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – wyjaśnia wójt Starzyński. – Po przetargu uzyskaliśmy korzystną cenę, a firma, która wygrała przetarg, prowadzi wodociąg innowacyjną technologią przewiertu. Wykonano już 1,5 km sieci i nie ma żadnych wykopów.

Samorząd gminy Sulików skwapliwie korzysta z możliwości, jakie daje unijne programowanie 2014-2020 i pozyskuje, gdy tylko można, zewnętrzne granty.

– Złożyliśmy też wnioski do mniejszych projektów, mamy w planie remont świetlicy w Studniskach Górnych, ale terminy rozpatrzenia tego wniosku, jak dziesiątków innych, które wpłynęły w ramach lokalnych grup działania, są przesuwane w urzędzie marszałkowskim, lecz zakładamy, iż w następnym roku ta świetlica zostanie wyremontowana – zżyma się wójt Robert Starzyński. – Ponadto udało się nam zrobić kilka odcinków dróg, które do tej pory nie miały jeszcze nawierzchni asfaltowych. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu wyremontowaliśmy kolejny kilometr drogi w Studniskach, dofinansowując 25 proc. tego zadania, a kolejne półtora kilometra drogi powiatowej Radzimów – Bierna wyremontowano także dzięki naszej pomocy.

Jesień jest okresem, w którym samorządy zaczynają przygotowywać przyszłoroczne budżety.

– Co prawda znamy nasze potrzeby, natomiast nie do końca wiemy, jakich możemy spodziewać się dochodów – przyznaje Robert Starzyński. – W tym roku uruchomiono na terenie naszej gminy poważną inwestycję – rozbudowę rozdzielni najwyższych napięć w Mikułowej, która transformuje prąd z Elektrowni Turów do Polski i łączy nasz system energetyczny z systemem niemieckim. Z tego też tytułu spodziewamy się znacznego wzrostu podatku od nieruchomości. Chcę także podkreślić, iż do tej pory gmina Sulików ma stabilne źródła z podatku od nieruchomości z kopalni bazaltu i z farmy wiatrowej. Zatem sytuacja finansowa i dochodowa naszej gminy jest stabilna, spłaciliśmy wzięte na budowę szkoły i hali kredyty i mamy zdolność kredytową, która pozwoli nam na realizację zaplanowanych zadań. To inwestycje leżące na sercach naszych mieszkańców – kolejne drogi, lampy oświetleniowe, ale także budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Radzimowie. Ponadto we współpracy z gminami pogranicza czeskiego powstaną dwie ścieżki rowerowe i doposażymy jednostki strażackie, współpracując z naszym partnerem z Niemiec.

S.G.