poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Stypendyści marszałka

Dwustu dziewięciu uczniów z osiemdziesięciu dziewięciu opolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odebrało 20 stycznia w Filharmonii Opolskiej stypendia naukowe, przyznane przez samorząd województwa opolskiego za osiągnięcia w nauce, udział w konkursach i olimpiadach, rozwijane pasje naukowe.

– Średnia ocen stypendystów w tegorocznej szóstej edycji – informował Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego to 5,31. Średnia ocen wszystkich osób ubiegających się o stypendia – 5,12. Łącznie wpłynęło 800 wniosków o przyznanie funduszy. Konkurencja więc była spora.

Nim młodzież została zaproszona na scenę filharmonii, dyplomy uznania odebrali dyrektorzy szkół, z których pochodziła największa liczba stypendystów. Prym tu – podobnie jak w latach ubiegłych – należał do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Opolu. Dyrektor Aleksander Iszczuk nie krył dumy z 19 swoich stypendystów. Na drugim miejscu znalazł się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Opolu. Dyrektor Joanna Raźniewska odebrała gratulacje w imieniu 14 uzdolnionych uczniów. Jedenastu stypendystów pochodziło z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie, a dziesięciu z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.

Młodzi ludzie otrzymają w ciągu roku, w ramach pomocy stypendialnej 3000 złotych (po 250 zł miesięcznie). Pieniądze pochodzą z trzech źródeł – Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, budżetu państwa i województwa.

Gratulując stypendystom osiągnięć, Barbara Kamińska, członkini Zarządu Województwa, mówiła, że wraz ze stypendium dajemy im nasze zaufanie i wiarę, że nie zmarnują swoich talentów, będą je nadal rozwijać. Podziękowała też rodzicom i nauczycielom za to, że wspierają pasje swoich podopiecznych.

Obecna na uroczystości Halina Bilik, opolski kurator oświaty, pochwaliła samorząd województwa za to, że od wielu lat wspiera uzdolnioną młodzież. Wyraziła nadzieję, że otrzymane przez młodych stypendia nie będą zmarnowanym pieniądzem – pomogą w zakupie książek, płyt, w rozwijaniu pasji. Życzyła uczniom przyjemności w dokonywaniu tego rodzaju zakupów. MS