wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Strzelin: Praktyka lepsza od teorii

Rozmowa z Dorotą Pawnuk, burmistrzem Strzelina

– Jak ocenia pani pracę strzelińskiego samorządu w pierwszym półroczu? Czy środki finansowe wydawane były planowo?

– W trudnej sytuacji ekonomicznej kraju i zarazem samorządów oglądamy bacznie każdą złotówkę. Unikamy sytuacji, w których pieniądze wydawane są niepotrzebnie. Owszem, niektóre projekty mogą budzić kontrowersje, np. ubiegłoroczny zakup iluminacji świątecznych, ale mieszkańcom ten pomysł podobał się niesamowicie, pięknie to wyglądało, a Strzelin był odwiedzany przez wielu gości, którzy podziwiali naszą noworoczną szopkę.

– Zatem to działanie wywarło niezły skutek, promując Strzelin.

– Rzeczywiście tak było i podobne działania są realizowane w innych polskich miastach, lecz znaleźli się radni, którzy zdobyli się nawet na doniesienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że wydatek został poniesiony nienależycie.

– Trudno to nawet skomentować. Porozmawiajmy lepiej o inwestycjach.

– Pierwsze półrocze jest przede wszystkim okresem przygotowywania się do inwestycji wpisanych do naszego budżetu, a później przychodzi czas na ich realizację. Kontynuujemy – realizowane już w ubiegłym roku – dwa sztandarowe zadania: budowę przedszkola, które oddamy do użytku we wrześniu, kończymy też budowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Poza tym modernizowana jest – bardzo istotna dla starego miasta – ul. Wodna, gdzie odkryto starą bramę. Jest szansa, że w czerwcu wykonawca ukończy tę inwestycję. Chcę również podkreślić, że złożyliśmy wnioski do urzędu marszałkowskiego na współfinansowanie zadań na terenach wiejskich, czekamy jedynie na decyzje, mamy wkład własny i jesteśmy przygotowani z dokumentacjami tych zadań.

– Do 1 lipca samorządy muszą się uporać z przetargami, które wyłonią firmy odbierające odpady komunalne, a sama ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach budzi kontrowersje.

– Ogłosiliśmy przetarg, a otwarcie ofert odbędzie się na początku czerwca. Na razie pojawiło się około 40 zapytań do specyfikacji, co świadczy o dużym zainteresowaniu. Rzeczywiście – moim zdaniem – ustawa narzuca parę niefortunnych rozwiązań, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że ciężar finansowy wynikający z jej wdrożenia i dzisiaj trudny do oszacowania spadnie na samorządy, na gminy. Czuje się opór mieszkańców, a pretensje kierowane są głównie do samorządowców, do włodarzy gmin, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Obiegowy pogląd jest taki, że tak naprawdę to życie pokaże, jak nowa ustawa będzie funkcjonować i ile to będzie kosztować. Jak to często bywa, teoria teorią, a praktyka wszystko zweryfikuje i oceni. Mogę dzisiaj jedynie powiedzieć, że bardzo trudno było oszacować opłatę w naszej gminie, która wyszła ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Aby udowodnić słuszność tej decyzji, trzeba było przyjąć opłaty niższe niż w Związku Międzygminnym i są one najniższe na terenie powiatu strzelińskiego. z jednej strony cieszy to mieszkańców, ale czy wysokość tych opłat pozwoli nam udźwignąć cały system gospodarki odpadami, to okaże się dopiero po przetargu i w trakcie jego funkcjonowania.

– Czerwiec to w polskich gminach miesiąc wielu fajnych imprez.

– U nas w czerwcu mamy Dni Strzelca oraz Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką „Stare po nowemu” organizowane przez Strzeliński Ośrodek Kultury. Ponadto w tym roku w Strzelinie odbędzie się jedna z edycji Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON i wrześniowa Dolnośląska Liga Talentów, organizowane przez urząd marszałkowski. Poza tym – także dzięki wsparciu UMWD – odbędzie się u nas prawdopodobnie Festiwal Sztuki Aktorskiej, którego dyrektorem artystycznym jest Bogusław Linda, ale powodzenie przedsięwzięcia zależy od tego, czy wykonawca zdąży z remontem naszej sali kinowej. Warto także podkreślić, że Strzelin dostał grant z Komisji Europejskiej na zorganizowanie konferencji na temat współpracy z naszymi miastami partnerskimi, a na najbliższej sesji radni zadecydują o współpracy Strzelina z saksońskim miastem Frankenberg. Dodam jeszcze, że pod koniec września będziemy obchodzić święto patrona miasta, które uczczone będzie także biegiem na 10 km.

– Zatem już od czerwca zapraszamy serdecznie wszystkich czytelników „Gminy Polskiej” do gospodarnego i pięknego Strzelina.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 1/2013