wtorek, 5 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Strzegom: Strażacy jak się patrzy

W Strzegomiu strategia zrównoważonego rozwoju zakłada równomierny rozwój wszystkich samorządowych sfer życia, a co za tym idzie wspieranie organizacji pozarządowych, różnorodnych stowarzyszeń, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych będących swoistą wizytówką tej prężnej gminy. Warto podkreślić, iż samorząd Strzegomia dba o swoich strażaków, poszerzając bazę jednostek i wyposażając je w odpowiedni sprzęt. A strażacy ochotnicy odwdzięczają się za tę pieczę, dobrze służąc miejscowej społeczności.

Na terenie gminy Strzegom działa dziesięć jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym cztery z nich znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

– Mamy bardzo dużo zdarzeń, a tylko w pierwszym półroczu mieliśmy aż ponad 200 wyjazdów strażaków ochotników, i to tylko ze Strzegomia – mówi Urszula Olszewska, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzegomiu. – Jesteśmy często wzywani do różnorodnych zdarzeń, i to nie tylko zaistniałych na terenie naszej gminy, ale także w innych miejscach powiatu świdnickiego. Około połowy zdarzeń ma miejsce na drogach, to oczywiście wypadki, a w dużej mierze spowodowane jest to tym, że naszą gminę przecina krajowa trasa S5.

Władze gminy Strzegom są dumne ze swoich strażaków, a w ostatnich dwóch kadencjach samorządowych zakupiono aż trzy samochody pożarnicze. Gmina Strzegom ma cztery jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – w Stanowicach, Strzegomiu, Goczałkowie i Rogoźnicy. Tabor samochodowy w tych jednostkach zaczęto wymieniać od roku 2008 i dzisiaj już wszystkie dysponują nowoczesnymi pojazdami naszpikowanymi zdobyczami współczesnej elektroniki.

– Wiosną tego roku gmina Strzegom przystąpiła do unijnego projektu dotyczącego zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, celem wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych – dodaje Urszula Olszewska. – Projekt, któremu liderowała gmina Świdnica, obejmował kupno dziesięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych i dwóch hydraulicznych zestawów ratowniczo-gaśniczych. W ramach tego projektu zakupiliśmy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na dwie osie dla OSP w Goczałkowie, który kosztował 761 tys. zł, z czego 36 proc. środków finansowych wyłożyła gmina Strzegom, a pozostałe pieniądze to dotacja unijna. A 15 listopada w Burkatowie samochody zostały poświęcone i przekazane do użytku.

Pod koniec ubiegłego roku i w roku 2017 zostały wyremontowane i ocieplone trzy strażnice – w Strzegomiu, Granicy i Stanowicach.

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy Strzegom wykonują swoje obowiązki z wielkim zaangażowaniem, prawdziwą pasją i oddaniem, a wielu z nich pochodzi z rodzin, w których tradycje strażackie przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

– Są świetnie i wszechstronnie wyszkoleni i w swych działaniach w niczym nie odbiegają od funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – ocenia Urszula Olszewska.

S.G.