wtorek, 5 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Strzegom: Inwestycje kilkunastomilionowe

Rozmowa ze Zbigniewem Suchytą, burmistrzem Strzegomia

Ten rok bardzo powoli się dynamizuje, bowiem samorządy mniej w nim inwestują czekając na unijne granty z nowego programowania.

– W ubiegłym roku na inwestycje przeznaczyliśmy 25 mln zł, a w tym roku 16 mln zł. Kończymy m.in. inwestycje związane z obszarami pokoszarowymi i powstają piękne ulice. Kończymy dwie ulice – Armii Krajowej i Wesołą – spełniające wymogi wysokich standardów, a następną ważną inwestycją drogową jest przebudowa ulic Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej i Koszarowej, z odgałęzieniem do dziesięciu firm tam zlokalizowanych. Jest woda i kanalizacja i trzeba jeszcze odpowiedniej drogi, aby mogły tam swobodnie dojeżdżać ciężkie samochody. To inwestycja dofinansowana przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i z tego tytułu na ten rok dostaliśmy 3 mln zł. Ta część miasta jest zaniedbana, zatem zrobimy jeszcze kolejne trzy ulice.

Czy tylko w drogi będziecie inwestować?

– Nie tylko! Pod koniec roku skończymy przebudowę dwóch stadionów i powstanie wtedy zespół sportowy z prawdziwego zdarzenia – basen, hala sportowa i boiska wielofunkcyjne. Inwestycja ta jest dotowana przez Narodowy Program Poprawy Bazy Sportowej i przez Ministerstwo Sportu.

Jest dzisiaj w Polsce moda na sport, ruch i rekreację

– …i w tym zakresie nasz samorząd wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, ale – moim zdaniem – ludzie najbardziej potrzebują dróg i chodników. Zaobserwowałem, że jeśli jest droga i chodnik, to wokół posesji zachodzą zmiany, powstają nowe elewacje i otoczenie staje się bardziej estetyczne.

Nowa kadencja i nowa Rada Miejska w Strzegomiu. Co można wnioskować po pierwszych sesjach? Czy będziecie zgodnie współpracować?

– Radni mają prawo mieć swoje stanowisko, ale powinni być merytoryczni. Na razie posiedzenia rady przebiegają w sposób bardzo kulturalny i rzeczowy. Wszystkie uchwały przygotowujemy przecież w komisjach, a ponadto radni mają mnie, mojego zastępcę i skarbnika do dyspozycji. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, reagujemy na pytania radnych, a wcześniej nie było w zwyczaju, aby burmistrz chodził na posiedzenia komisji i tłumaczył się z projektów uchwał. Krótko mówiąc, sesje przebiegają bardzo sprawnie. Pierwszy raz radni wybrani zostali w okręgach jednomandatowych, lecz muszą zrozumieć, iż są radnymi całej gminy, a nie tylko swojego okręgu wyborczego.

Macie strategię pozyskiwania zewnętrznych pieniędzy?

– Mamy nawet opracowane projekty dotyczące realizacji najważniejszych inwestycji.

Co będzie priorytetem?

– Budowa żłobka i przedszkola. Będzie to przedszkole zaprojektowane jako pasywne, czyli niskoemisyjne. Zatem dobre oświetlenie, pompy ciepła i solary i jest szansa, że zostanie ono sfinansowane w 85 proc. z Programu Niskiej Emisji. Ponadto zadbamy o budynki użyteczności publicznej – już mamy zrobione projekty – a poza tym wybudujemy Centrum Kulturalno-Sportowe w Jaroszowie i miejsce rekreacyjne w Skarżycach.

Na wszystko trzeba pieniędzy…

– …a teraz nie będziemy mieli środków z RPO, tylko z aglomeracji wałbrzyskiej.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Rada Miejska w Strzegomiu

Tomasz Marczak (przewodniczący), Paweł Mosór (wiceprzewodniczący), Marta Zięba (wiceprzewodnicząca), Roman Asynger, Janusz Flaman, Stanisława Górska, Władysław Halczuk, Tomasz Jeziorski, Krzysztof Kaszub, Monika Kozłowska, Zdzisław Kudyba, Krystyna Lewicka, Zbigniew Miłek, Paweł Rudnicki, Andrzej Szczepanik, Piotr Szmidt, Robert Ślązak, Sabina Wiktorowicz, Cezary Włodarczyk, Tadeusz Zarzycki, Ryszard Żmijewski