sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Strzegom: Aby żyło się lepiej

W pięknym i gospodarnym Strzegomiu jak zawsze dzieje się niemało, a niedawno miejscowy samorząd zgłosił do najnowszej edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” dwie ważne inwestycje, których realizacja polepszyła estetykę i wizerunek miasta i wpłynęła pozytywnie na poziom życia mieszkańców gminy.

Owe dwa przedsięwzięcia dotyczą przebudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych oraz budowy budynku demonstracyjnego – o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu.

Rewitalizacja

Już od dawna strzegomski park miejski i dzielnica Graby oczekiwały i zasługiwały na rewitalizację. Obszar o ogromnym potencjale był zdegradowany, lecz miejscowy samorząd i władze Strzegomia konsekwentnie dążyły do jego ożywienia, aby stał się konkurencyjny względem innych części miasta. Tak się też stało i właśnie dzięki realizacji tej inwestycji zaszły pozytywne zmiany nie tylko w wymiarze gospodarczym i przestrzennym, ale również społecznym. Warto podkreślić, iż jednym z podstawowych celów przedsięwzięcia była poprawa warunków życia mieszkańców rewitalizowanych obszarów, w tym osób niepełnosprawnych. Wybudowano m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, park kalisteniczny i fontannę, odremontowano zabytkową basteję, utworzono ogródek dydaktyczny, warzywniak-zielnik i zamontowano pergolę. Rewitalizacja zbiegła się z odnowieniem zabytkowej estakady kolejowej, którą PKP wyremontowało kosztem ponad 10 mln zł. Najważniejsze, iż rewitalizacja miejskiego parku i dzielnicy Graby wpłynęła dodatnio na poprawę estetyki Strzegomia, polepszyła wizerunek miasta i – co niezmiernie istotne – spowodowała zwiększenie liczby turystów odwiedzających gminę.

Przedszkole i żłobek

W Strzegomiu wybudowano nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym, a nowoczesny obiekt z powodzeniem zastąpił starą, wysłużoną i nie nadającą się już do użytkowania placówkę. Warto podkreślić, iż nowy obiekt zaprojektowano z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii gwarantujących znacznie podwyższone parametry energetyczne. W związku z tym powstał budynek pasywny oraz demonstracyjny, będący wzorem dla innych inwestorów – jak wdrażać nowoczesne rozwiązania energooszczędne w budownictwie użyteczności publicznej. Sale i antresole są bardzo przestronne i pomysłowo zaaranżowane, tak by dzieci czuły się jak u siebie w domu. Jest nawet specjalna rura, którą można zjeżdżać do wewnętrznego placu zabaw. Przedszkole i żłobek mają trzy place zabaw dostosowane do wieku dzieci i ich niepełnosprawności, sad owocowy oraz ogrody – ptasi i motyli. Istotne jest również to, że amfiteatr umożliwia integrację strzegomskich przedszkoli podczas wspólnych imprez. Na budowę tego obiektu pozyskano największą w historii gminy Strzegom dotację z Unii Europejskiej – około 17 mln zł i świadczy to dobrze o zapobiegliwości miejscowego samorządu. Warto zaznaczyć, iż Publiczne Przedszkole nr 1 (uczęszcza do niego 95 dzieci) i Żłobek nr 1 (50 podopiecznych) są dumą gminy Strzegom i niewątpliwie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

HS